Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' 1974)"
Αp φύλλου 6880-12.216
0.50 ε
Ερτηση x. Κεφαλίδου στη Βουλή
Ενίσχυση με μόνιμο
προσωπικό για το Τμήμα
Νέες προϋποθέσεις
για επίδομα
θέρμανσης
με φυσικό αέριο
και καυσόξυλα
Αντιδράσεις στην ΠΑΕ
Δόξα Δράμας μετά
την αρνητική απόφαση
της ΕΕΑ για
τη συμμετοχή της
στο πρωτάθλημα
Αίτημα παιδιάτρων
για άμεση
συνταγογράφηση
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας
και Οινολογίας Δράμας
Μιλάει στον Π.Τ ο Κοσμήτορας
της Σχολής Γεωτεχνικν Επιστημν
Δράμας του ΔΙΠΑΕ κ. Σαμαράς
του Τεστ
για Covid 19
Συζήτηση για το Κολυμβητήριο στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Συζήτηση για την Ονειρούπολη στο Δημοτικό Συμβούλιο
Μελέτη για τη δημιουργία
αεροϋποστηριζόμενου
θόλου στο Κολυμβητήριο
Τις επόμενες ημέρες οι τελικές
προτάσεις και ο προϋπολογισμός
για τη φετινή Ονειρούπολη
Τόλιου: Σύσταση διαπαραταξιακής Εππροπής και κάλυψη εξόδων για τα παιδιά που πάνε στο Κολυμ βητήριο της Καβάλας
Μεγάλος προβληματισμός για τα υγειονομικά μέτρα και την τήρησή τους
Προτάσεις για περισσότερο φωτισμό αλλά και νέα ιστοσελίδα
Μιx. Τάσσου: Να απεμπλακεί εντελς το όνομα της Ονειρούπολης από τη
φετινή διαδικασίαν
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΓΑΛΗ και noλύωρη συζήτηΙση έγνε το από
Yευμα της Τετάρτης, στη
δια ζσης συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Το θέμα τέθηκε
προς σζήτηση από την
παράταξηProjpct Δράμα 2020 και τον επεφαλής της κ. Τσιαμπο ση , στε να υπάρξει μια
ενημέρωση γύρω από το
σημαντικό αυτό θέματα .
Κατά την εισήγησή του
ο κ. Τσαμπούσης αναφέρθηκε στο ιστορικό
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου , είπε ότι στηρζόμενος θόλος ( μπαλόνι, φουόλοι έχουν τις ευθύνες τους και αναφέρ - σκωτό ) , είναι μια διαδικασίαη οποία είναι
θηκε αναλυτικά σε όλαα τα προηγούμενα πιο γρήγορη για την προμήθεια και με
στάδια μέχρι και σήμερα.
Στην ίδια λογική κνήθηκαν και οι υπό - να βγάλουμε μια άδεια μικρής κλίμακας,
λοατες αpατάξας, με την ένναα ότι έκα- στε να γνει ητοποθέτησην.
ναν λεπομερείς αναφορές στα πρη γούμενα χρόνια, επέρριψαν ευθύνες στη στηγμή έχουν αλαληρωθεί α μετρήσας
δημοτική αρχή του κ Μαμσάκου και ζή - δεν θα απαπηθούν πολλά χρήματα και
τησαν να ακούσουν τις προτάσεις της δεν θα ζορίσουμε πάρα πολύ τον προ
δημοτικής αρχής για το τι μέλλει γενέ- Οπολογισμό του Δήμου . Έτοι , θα λύσθαι από εδ και πέρα
Εκμέρους της δημοτικής αρχής, ο ap - μενος σε χρονοδιάγραμμα , είπε ότι μέχρι
μόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικν Έργων , αρχές Δεκεμβρίου θα πρέπεινα έχει ολο κ. Πάννης Καψημάλης, αναφέρθηκε στη κληρωθεί ο φάκελος για την καθαίρεση
μελέτη για την αποκατάσταση των κερκάδων , ενός έργου 92.000 ευρ και εντός λυμβητηρίου . Την μελέτη για το έργο
του Νοεμβρίου θα υπάρχει ανάδοχος για αυτό, έχει αναλάβειο κ . Μόσχου από την
το έργο , προκεμένου αυτό να προχωρή- Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας.
Του Θανάση Πολυμένη
ΚΤΕΤΑΜΕΝΗ συζήτηση υπήρξε το
βράδυ της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου
.στη δια ζσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας , για το μέλλον
της φετινής διοργάνωσης της Ονειρούπο
λης .
Αρχικά , το θέμα τέθηκε ως έκτακτο στη
συζήτηση στα προ ημερησίας θέματα , με
την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης
να ζητάει ενημέρωση σχετικά με τις συνε
δριάσεις της διαπαραταξιακής επιτροπής
για την Ονειρούπολη, εν το ίδιο ζητήθηε
και από τις όλλες παρατάξεις.
Αναστασία Τόλιου-Δάντζερα
Αρχικά , εσήγηση έχανε η αρμόδα αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Παιδείας κα . Αναστασία Τόλιου-Δάντζερα , η οποία εξέφρασε για άλλη υπολογισμός της φετινής δοργάνωσης για να προχω
μια φορά την πρόταση της δημοτικής αρχής , στε να ρήσουν οι δια δικασίες.
υπάρξει ένας γενικός στολισμός στην πλατεία Ελευθε
ρίας και στο δημοτικό κήπο και σε άλλα σημεία της αυτόν τον προϋπολογισμό θα διαφανεί το τι θα γίνει τε
πόλης , εν μίλησε συγκε κρμένα για την τοποθέτηση λκά με τη φετιή Ονειρούπαλη
μιας γιγαντοοόνης όπου θα προβάλλονται διάφορα e - Μιχάλης Μλεκόνης
ματα από Πολαιότερες διοργανσεις της Ονειρούπολης
κ.α. Επίσης, πρότεινε να υπάρχει το σππάκα του Αη Βα - δια τουκ. Μλεκάνη, στην πρότασή της σημείωσε ότιαθα
συη, το Ταχυδρομείο της Ονειρούπαλης και ίσως ένα πρέπει να γίνει ότι , καλύτερο μπορεί και επτρέπεται στο
καρουζλ
Γιάννης Εφραιμίδης
Στη συνέχεκα, ο αντιδήμαρχος Οκονομικν κ . Εφραμίδης, αναφέρθηκε στο οκονομικό μέρος της διοργά - κατευθυνθούν σε επενδύσεις για την Οιειρούπολη που
νωσης συμπληρνοντας ότι πρόθεσή μας είναι να δεν θα είναι για μια χρονά, αλλά σε επενδύσεις moυ θα
προχωρήσουμε σε εκδήλωση μέσα στα επτρεπτά όρια , δσουν πoή στα επόμενα χρόνια
τα οποία θέτει ο ΕΟΔΥ, και σημείωσε ότι -στόχος είναι
η τόνωση του τοπικού επιχειρείν καιτης τόνωσης της μιουργίας μας -μεγάλων δυνατοτήτων διαδικτυακής
ψυχολογίας των συμπαλπν μαςΌπως είπε δεν μπορούν να γίνουν εκδηλσεις λόγω ται την ιστοσελίδα και νθει σαν να είναι μέσα, με δια
της πανδημίας , εν εξήγησε ότι στα οονομικά πλαίσια δραστικές δραστηριότητες.
υπάρχει μια αρχιή συμφωνία όλων στη διαπα ραταξιακή επιτροπή και
- ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΧEIΟΥ
την ερχόμενη Παρασκευή ή την ερχόμενη Δευπέρα, θα
έρθει προς ψήφιση ο μεκωμένος ούτως ή άλλως προ
νέα νομοθετική ρύθμιση, μας επιτρέπει
Και αυτό είναι nou τελικά αποφασίστηκε, και μέσα από
Όπως είπε ο κΚαψημάλης, αuτή τη
Αναφορεκά με τη συζήτηση, η παράταξη-Πόλη + Ζωή
σουμε ένα πρόβλημα άμεσα . Αναφερό
πλαίσιο των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια όλων
μας Ο κ . Μλεκάνης , πρότειε μεταξύ άλλων , τα χρήματα από τον προύπολογισμό της Ονερούπολης , να
και αποκατάσταση περμετρκά του KοΟκ Μλεκάνης αναφέρθηκε κυρίως στο θέμα της δη
Ερδα για μετάβοση στην Καβάλα
Ο ίδιος είπε ακόμα ότι η Τεχνική Υπη- Η αρμόδια αντιδή μαρχος Αθλητισμού
ρεσία μελετάει το κόστος της καθαίρε - Πολιτισμού και Παιδείας κα. Τόλιου , αρπλατφόρμας- στε να μπορεί ο καθένας να επισκέπτεαποκατά στα ση και υπόβαση χκά είπε ότ κη Δράμα , μετά από 40 χρόσης
περιμετρικά του Κολυμβητηρίου, στε να, θα έχει νέο , ανακαινισμένο Κολυμβηταυτόχρονα με αυτό το έργο , να τρέξει τήριο. .
παράλληλα μια προμήθεια για αερούποστηριζόμενο θάλο . Ο αεροϋποσελλη
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙ7ΟΥΜΕ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου & . Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΠΡΩΝΟΣ
Καθημερνές: 10:00-1300 και 18:00-2000 (ετός ετόρτης)
Eαββατοκόρακα κλοστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
E 6985 643 791 / 2521 104962
ta Πλυντήριο Καλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙ0 ΧΑΛΙΩΝ
25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα