Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 23.10.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7468
28 χρόνια
Ρυθμίζονται οι απαιτήσεις για πλακίδια δαπέδου, συνθετικούς τάπητες και διάφορα αντικείμενα
Με ΚΥΑ καθορίζονται οι απαιτήσεις για προϊόντα μεταποίησης από ελαστικά υλικά
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Βρούτσης:
Αύριο ξεκινά η καταβολή τωναναδρομικν στους συνταξιούχους
Βάζουμε όρους και κανόνες
wu στην τηλεργασία
Σπην απομπή 4 Κοικονία Ώρα ΜΕGA μλησε ο υπουργός Εργασίας, Γάνης
Βρούτσης για το νέο ασφαλιστικό, Τς συτίξες και όλες τς οικονομικές
ρυθμίσεις που εξετίζι η κυβένηση για Την στήριξη τον εργαζομένον και
ανέργων
Γα τις συτάξας, ο κ . Βρούτοης
μυm po δη Προσορινή ολιγδορη αναστολή λετουργίς αεροδρομου Ηρακλειον
καταβολή των οναδρομκν για
1.152.000 ουντοξούχους, Το
Δεκέμβρη θα γίνa rstart σε όλο
Το ασφολστικό pοκομένου να
εποναυπολογιστούνοι συντάξες
και τα χρόνια στον εργασιακό
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Συγκεκριμένα, λόγω των δυσμενν καιρικν
ενημερνει Το επιβατικό κοινό για την
ολιγόωρη αναστολή λειτουργίας του αεροδρ- Παραμείνει Προσωρινά κλειστό για τις επόμεομίου Ηρακλείου "N . Καζαντζάκης λόγω της
σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε από χθες Το
νησί της Κρήτης και από την οποία δημιο- μένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργήθηκαν Προβλήματα στις υποδομές
συνθηκν , το αεροδρόμιο Ηρακλείου θα
νες 4 ρες, από Τις 12:30 Το μεση μέρι έως τς
16:30 Τοαπόγευμα της 21/10/2020, Προκειυργία Του αερολιμένα και η ασφάλεια των
πτήσεων και των επιβατν.
Από την 1η Νοεμ - Κυριακή της περ όδου (1 Νοεμ
βρίου), με Προ
τεινόμενο ωράριο
και της νέας Τιμής
προϊόντων
υπηρεσιν απόφαση
Που Πωλούνται με
μεσες εκπτωΤικές
άλλαξε Πέρυσι, με Περίοδοι, συνολιβρίου έως και Τις
14 Του μηνός θα
διαρκέσει η φεΤ νή
της κής διάρκειας 30
ημερν,
ενδιάμεση από Τις 11 το Πρωί έκπτωση , εΠΙτρέ άρχη Μητροπολ- ισχύουν
αντιπεριφερει>>
Πλέον
εκπτωτική περίο - έως ης 6 τοαπό γευμα, σύμφωνα
ανακοίνωση
Εμπορικού
όσα καταστήματα Συλλόγου (ΕΣΘ).
Κατά τη διάρκεια
των εκπτσεων,
Πέραν της αναγρπεται η αναγραφή Τικής Ενότητας από 1η έως 15η
η εμπορική Θεσσαλονίκης Νοεμβρίου
επικονωνία Ποσοστου έκπτωσης
Υπενθυμζεται Πως αυτό, για τα κατα
το καθεστς των
ενδιάμεσων Μητροπολιτικής
εκπτωτικν περ ΓΣΕΕ
νοπρου
από 1η έως 15η
Mαΐου, μετά κι
Βούλας
ΠατουΤου
λίδου. Στο Πλαίσιο
σχετική
στήματα
της εισήγηση
επιθυμούν,
μπορούν να λειτουργήσουν προαι ετικά την πρτη αφής της Παλαιάς όδων Που ίσχυαν λονίκης, οι ενδιάΤΟ
Ενότητας Θεσσα2η
Created by Universal Document Converter