Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εενογιαννακοτούλου: Η κιβέρνηση τροφοδοτεί την ανεργία
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5838 Παρασκευή 23.102020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Σωρεία λαθν στις
δηλσεις Covi ,
Τάχης Θεοδωρινάκος
>>> ελ.
>>> ελ
Λύνεται το αδιέξοδο των αποβλήτων του
προσφυγικού στη Δυτική Λέσβο
από την Εφορία
Game Changer για
Ελάδα
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίν
Εσόδων ενη μερνει ότι , από
την επεξεργασία των Δηλσεων
Covid
και Πηροφοριακν
Στοιχείων Μίσθωσης Αxίνητης
Περιουσίας μηνν Μαρτίου
Αυγούστου 2020, διαπιστθηκε
πλήθος περιπτσεων με λάθη ή
παραλείψεις, καθς και περι
πτσεις για τις οποίες απαι τούνται διευκρινίσεις από τους
ενδιαφερόμενους
το Ταμείο Ανάκαμψης
Οι φορολογούμενοι αυτοί
περίπου 200. 000-θα λάβουν
οδηγίες στον λογαριασμό τους
στο my TΑXI Snet, στε να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη ή
παραείψεις και να επωφεληθούν της έκπτωσης φόρου
Τσεχία:
Οι περιπτσεις λαθν και παρ αλείψεων αφορούν υρίως στα
εξής:
Κείνει αταστήμτο-πηρεσίες μετά τα
ρεκόΟ μολνσεων Cvil-19
Υποβολή Δήλωσης Covid
χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία μίσθωσης , με βάση τις
υποβληθείσες δηλσεις πληροφοριακν στοιχείων
Η νυβέρνηση της Τσεχίας δι ταξε το κλείσιμο των περισσό- ραγδαία
τερων καταστημάτων
υπηρεσιν και τον περιορι
σμό των μετακινήσεων , με
εξαίρεση τη μετακίνηση για
λόγους εργασίας ή για ιατοι-.
κές επισκέψεις, στην προσπάθειά της να αναχαιτίσει τον
ταχύτερο ρυθμό αύξησης
νέων κρουσμάτων του κορω
στην Ευρπη.
Ο υπουργός Υγείας Ρόμαν
Πρίμουλα δήλωσε ότι
σύστημα υγείας της χρας θα
φθάσει σύντομα στα όρια των
δυνατοτήτων του και ότι αν
δεν ληφθούν άμεσα μέτοα, τα
νοσοκομεί
ελλείψεις από κλίνες τον
Νοέμβριο.
Η Τσεχία κατέγραψε 11.984
νέα κρούσματα κορωνοϊού
μάδες είναι αντιμέτωπη με
αύξηση
μολύνσεων .
Συνολικά
Ασυμφωνία
μισθματος και αρχικού ποσού
δήλωσης Cοvid
μηνιαίου
1.619 άνθρωποι
έχουν πεθάνει από Covid -19
στη χρα αυτή των 10,7 εκα τομμυρίων κατοίχων , σύμφω να με τα σημερινά στοιχεία Οι ομιλητές στο Ετήσιο Συνέδριο Βιτιμης Ανάπτυξης τόνισαν ότι η
του υπουργείου Υγείας.
Το υπουργικό συμβούλιο της
Τσεχίας συνεδρίασε νωρίτε
ρα σήμερα για να, συζητήσει ποιότητας του ανθρπινου δυναμκού που έχει .
την επιδημιολογική κατάσταση της χρας.
Σήμερα
βρέθηκε θετικός στον κορω
- Μη συμπλήρωση στη Δήλωση
Covid του είδους της μίσθωσης
Ελλάδα έχει τεράστιες προοπικές τόσο από την αξιοτοίηση του
Πακέτου Ανάκαμψης της Ευραπαίκής Επιτρωτής όσο και λόγω της
( πχ, εταγγελματική )
Επίσης , θα ζητηθούν διευχοινίσεις σε περιπσεις ασυμφωνιν που έχουν εντοπιστεί σε
δηλσεις Covid που έχουν
υποβληθεί από περισσότερους
από έναν συνιδιοκτήτες.
νοϊού
ανακοίνωσε
ο αντιπρόεδρος της
μεγάλη επιτυχία Οικονομικού
Πανεπινοϊό
κυβέρνησης Γιαν Χάματσεκ, πραγματοποιήθηκε
που είναι επίσης υπουργός
Εσωτερικν .
0 41χρονος Χάματσεκ, επικεφαλής του
Δημοκρατικού Κόμματος που
συμμετέχει στον κυβερνητικό
συνασπισμό , είναι και επικε
φαλής της επιτροπής που
στημίου Αθηνν σε συνεΗ αποστολή των μηνυ μάτων
προς τους ποραπάνω φορολογούμενους αοχίζει τη Δευτέρα
26/10/2020.
έχουν
Annual
Sustainability ργασία με το Κέντρο Αειδιορ- φορίας (CSE).
Summit,
γανθηκε για
5η συνεχή χρονιά από το
MBA Ιnternational του
Σοσιαλιστικού
Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί
εκπτσεις από δηλσεις Covid
συνολικού
20 Οκτωβρίου,
μεγαλύτερο ημερήσιο απολογισμό από τότε που η επιδημία εμφανίστημε στη χρα , διαχειρίζεται την επιδημία
η οποία τις τελευταί ες εβδούψους σχεδόν
34.000.0008, σε περίπυ 200.000
φρολογούμενους
Covid-19.
Created by Universal Document Converter