Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

15oC, 15:00

23oC, 21:00

16oC - Υγρασία 55%-92% - Άνεμοι: Δ-BΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:59 - Δύση ηλίου: 18:49

€0.80

ÄïëéïöèïñÜ óôï ìïõóåßï ôùí ìÝôñùí & ôùí óôáèìþí

Ο χρόνος μετριέται μάλλον με τα γεγονότα που εμπεριέχονται, παρά με το ρολόι.
Η περίοδος της καραντίνας αλλάζει (και) την ποιότητα του χρόνου. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας για την προέλευση της περιπέτειας με τον κορονοϊό, το πολιτισμικό του αποτύπωμα ακυρώνει προσδοκίες, επιβεβαιώνει προθέσεις, αλλάζει τα δεδομένα. Πρώτα,
πρώτα στην εργασία, εκεί όπου απειλείται να αφανισθεί ό, τι απέμεινε από την λαίλαπα της πρόσφατης κρίσης. Η τηλε-εργασία επεκτείνει το ωράριο, ζητώντας παραγωγικότητα σε βάρος του ελεύθερου χρόνου. Κι εκείνος εκτός του ότι φυραίνει, κατακλύζεται από υπηρεσίες ψυχαγωγίας χαμηλής ποιότητας. Τα κτυπήματα είναι συντριπτικά. 3»

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5225

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ LOCKDOWN

Êáé êáñáíôßíá êáé ìáóêÝ

Áðü ôï ÓÜââáôï ç
åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí
óôéò ðåñéï÷Ýò 3 &4
ΑΘΗΝΑ. Μήνυμα στους πολίτες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός ενημερώνοντας για τις εξελίξεις στη μάχη με τον κορωνοϊό ενώ ανακοίνωσε
νέα μέτρα για τις περιοχές που βρίσκονται στα επίπεδα 3 και 4 τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από τις 6 το
πρωί του Σαββάτου.
Σελίδα 4»

ÐñùôáèëÞôñéåò
êñïõóìÜôùí
ç Éóðáíßá
êáé ç Ãáëëßá »
20

Ï ÍÅÑÁÍÔÆÇÓ ÆÇÔÁÅÉ ÁÐÏ ÔÏÍ ÌÅÔÁËËÇÍÏ ÍÁ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÅÉ ÔÏÍ ÓÊÏÕÑÔÇ. ΚΕΡΚΥΡΑ. Έντονα διαμαρτύρεται ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Κέρκυρας για την καταδικαστική απόφαση εναντίον του συναδέλφου
τους, οργανωτικού υπεύθυνου τελετών του Δήμου Φώτη Σκούρτη, στην υπόθεση των υπεράριθμων εντός του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα την Κυριακή των Βαΐων. 8»

ÁðïðïìðÞ ÑïõìðÜôç èá æçôÞóåé ï Áõëùíßôçò óôç ÂïõëÞ 7»

ÅÏÄÕ: 882 íÝá
êñïýóìáôá, 2
óôçí ÊÝñêõñá

Êüíôñá óôçí Ðõëáßá ï Öáßáêáò,
ðñüóêëçóç óôéò áêáäçìßåò 18»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα