Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
< ρευστότητα
Στέγνωσαν από
τα μικρά καταλύματα ανά την Ελλάδα
ε έσοδα φέτος στο ναδίρ ,
όπως άλλωστε πιστοποιεί κι
. επισήήμως n Ελληνική Στατιστική Αρχή κι έχοντας κστεγνσειν
από ρευστότητα, ο κλάδος των μικρν
τουριστικν καταλυμάτων εκπέμπει
SOS με πολλές επιχειρήσεις σε όλη
την Ελλάδα να κατεβάζουν πρόωρα
το LET
ρολά.
Η φετινή τουριστική χρονιά θεωρεί
ται χαμένη για τον κλάδο των μικρν
τουριστικν καταλυμάτων, που έληξε
άδοξα και νωρίτερα του αναμενόμενου, με όσα από τα καταλύματα εν
τέλει λειτούργησαν να οδηγούνται σε
πρόωρο κλείσιμο, εξαιτίας των ανύ παρκτων κρατήσεων .
Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Επιχειρηματιν Τουριστικν Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ) , το δεύτερο
κύμα της πανδημίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χρες-αγορές τουρισμού
για την Ελλάδα, εν μέσω καλοκαιριού, ψαλίδισεν τις προσδοκίες των
επιχειρηματιν του κλάδου, για τους
οποίους η παύση της δραστηριότη
τάς τους -για ορισμένους στα τέλη
Αυγούστου και για την πλειοψηφία
νωρίς μέσα στον Σεπτέμβρη- ήταν
μονόδρομος
Με τις πληρότητες να μην υπερβαί
νουν τΟ 25% και τα έσοδα να είναι
κυριολεκτικά στο ναδίρ , σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, που είναι
διάχυτη για την επόμενη χρονιά , ο
κίνδυνος να μπουν λουκέτα σε έναν
σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων του
κλάδου γίνεται όλο και πιο ορατός, ρηματικότητας-ΤΕΠΙΧ, οι τράπεζες πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να
όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των
μικρν καταλυμάτων ανά την Ελλάδα .
Στο γκρίζο τοπίο που διαμορφνεται στιγμή που ο κλάδος έχει στραγγίγια τις επιχειρήσεις των μικρν τουτουριστικά καταλύματα, αφού τα ποσά
που προβλέπονται δεν ανταποκρίνονται ούτε στα λειτουργικά κόστη ενός
στημα της παράτασης που είχε δοθεί , μήνα. Στεγνέςν από ρευστό και αντιμέτωπες με μια σειρά προβλημάτων
η επιστροφή σε μια κάποια κανονικότητα για τις επιχειρήσεις μικρν
τουριστικν καταλυμάτων μοιάζει ,
ριστικν καταλυμάτων προστίθεται χουν , επιδειννοντας τη δυσκολία
η έλλειψη ρευστότητας, αφού τόσο
για το πρόγραμμα εγγυοδοσίας, όσο
και για εκείνο του Ταμείου Επιχειεπιβίωσης των επιχειρήσεων. Σε λίγες
ημέρες, μάλιστα, που λήγει και το διάκαθυστερούν την εκταμίευση των
χρημάτων εδ και μήνες . Την ίδια
βρεθούν στον Τειρεσία . Σαν να μην
έφταναν όλα αυτά , άνθρακας> αποδεικνύεται και η τρίτη φάση της επιξευν από ρευστότητα, οι επιταγές κτρέ- στρεπτέας προκαταβολής για τα μικρά δυστυχς, με μακρινό όνειρον.