Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)Αp φύλλου 6880-12.215
050 ε
Στο γραφείο
του πρωθυπου ργού
στη Θεσσαλονίκη
ο Δραμινός αθλητής
υπεραποστάσεων
Μάριος Γιαννά κου
Πραγματοποιήθηκε
ο αγιασμός
Μεγάλο ζητούμενο
η πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού
στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Δράμας
-Εγκρίθηκαν 3 προσλήψεις για 5 μήνες
| στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας
Ξεκίνησαν οι αυτοψίες
και οι έλεγχοι ενόψει
πληρωμν για
το CLLD LEADER
Νομού Δράμας
στη ΓΑΙΑ
Δράμας
Δηλσεις του ιατρού κ. Μπαϊρακτάρη στον Πρωινό Τύπο
Αρνητικά τα 36 τεστ
για κορωνοϊό που έγιναν
στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης
Με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ. Δράμας
Τέλος στην πεζοδρόμηση
της Κυριακής πέριξ
της πλατείας Ελευθερίας
Συμφνησαν ότι υπάρχει πρόβλημα γρήγορης πρόσβασης
προς το Νοσοκομείο Δράμας
Η αρμοδιότητα του Κ.Υ. Προσοτσάνης περιορίζεται στους Δή μους Προσοτσάνης και Κ. Νευροκοπίου
Του Θανάση Πολυμένη
-0 ΚΕΝΤΡΟ Υγείας
Προσοτσάνης, μετά
από σχετική ανακοί νωση που υπήρξε από το
Υπουργείο Υγείας , είναι
πλέον αρμόδιο στε να
μπορεί να προβαίνει σε
δειγματοληψίες , σχετικά
με τον έλεγχο για ύποπα
κρούσματα κορωνοίού.
Η αρμοδότητα της ευθύνης του , περιορζεται
όμως στο Δήμο Προσο
τσάνης, εν καλύπτει και
την περοχή του Δήμου Κ.
Νευροκοπίου . Μέχρι σήμερα πάντως , έχει πάρει
36 δείγματα και όλα
έχουν βγει αρνητικά.
Αναλυτικότερα , μιλν.
τας στον -Πρωνό Τύπο
ο Δευθυντής Γενικής Ια τροκής του Κέντρου Υγείας Προσοτσάνης κ . Κωνσταντ, χαρακτηριστεί ως ποππο γα κρούσμα του Coνid-19 .
νος Μπαίρακτάρης, σημείωσε ότ εδ και λίγο διάστημα τότε μπαίνει στο ίeobox , eξετάζεται το εριστατικό κι.
"έχουν ξεκανήσει στο isobox που διαθέτουμε, οι λήψες λαμβάνεται στοματοφαρυγγκό και ρνοφαρυγγικό επ
επιχρίσματος για τοτεστ του καρωνοίού και όπως επσημαίνει έρχονται προγραμματισμένα 3 φορές την δρούπολης για να δούμε αν τελκά είναι θετικό ή
εβδομάδα-Δευτέρα , Τετάρτη, Παρασκευή- για υπαλ αρνητικό στον Covid-19.
λήλους , οι οποίοι επιστρέφουν από άδεια , που με βάση Παρ ' όλα αυτά , το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης εξυτις οδηγίες του ΕΟΔΥ πρέπει να κάνουν το τεστ και εδικά για όσους εργάζονται σε &άφορες μονάδες υγείας καθς και τους δημότες του Δήμου Κ Νeυροκαπίου, και
ή σε γηροκομεία Τα τεστ στέλνονται στο Νοσακομείο όπως τονίζειοκ Μπαϊρακτάρης, προκεμένου να εξε
Αλεξανδρούπολης και το αποτέλεσμα βγαίνει μετά από ταστεί κάποιος πολίτης, θα πρέπει αρχικά να κλείσει ένα
δύο ημέρες-.
Σε άλλη περάτωση, τεστ κορωνοίού ίνονται επίσης τις άλλες περοχές του Νομού Δράμας θα πρέπει να
σε ύποπτα πeριστατικά και όπως τονίζει ο κ. Μπaίρακτά- απευθύνονται στο Νοσοκομείο Δράμας , άπου ισχύουν
ρης , κκατά τη διάρκεια λεπουργίας του Κέντρου Υγείας , τα ίδια πράγματα προκεμένου να προβούν σε κάποιο
σε περίπτωση nου θα έρθει κάποο περιστατικό και θε - τεστο .
ωρηθεί υποπτο για Covid-19, δηλαδή θα έχει πυρετό ,
βήχα , δύστινοια ή εν πάση περιπτσει συμπτματα και έχουν εξεταστεί συναλικά 36 δείγματα και όλα είναι
όπως αιφνίδια ένδειξη αγευσίας και ανοσμίας, που είναι αρνητικά.
mo ειδικά για το Coνiα19.
Όπως εξηγεί ο ίδιος .
Του Θανόση Πολυμένη
EΟΣ στο προσωρνό μέτρο της πεζοδρόμησης των οδν
πέριξ της πλατείας Ελευθερίας , έδωσε με ομόφωνη απόφασή της , η
Εππτροπή Ποιότητας Ζω.
ής του Δήμου Δράμας .
Να τονίσουμε ότι πριν από την
εφαρμογή του, το μέτρο είχε συζητηθεί στην Εππροπή Ποιότητας
Ζωής και μάλιστα είχαν ψηφίσει θε
τικά και ομόφωνα όλοι οι εκπρόσω
ποι των δημοτκν παρατάξεων.
Παρ' όλα αυτά, τελικά προκάλεσε
Όπως είναι γνωστό , το θέμα με το - έντονες αντδράσας, με κύριο ζήτημα ότι
με τον τράπο αυτόν κόβεται η δαδροή
κλοφοριακν ρυθμίσεων στα πλαίσια του ασθενοφόρου και άλλων πολιτν προς
το Νοσοκομείο Δράμας. Συζητήθηκε εκ
νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο και απονητικν συνεπειν της εμφάνισης του φασίστηκε τελικά να περάσει εκ νέου
κορωνοίού COVID-19 και της ανάγκης από την Εππροπή Ποότητας Ζωής.
περιορισμού της διάδοσής του- μέτρα Τελικά , στη συνεδρίαση της Επτροπής
που υπαγορεύονται για την αντιμετπιση που έγνε στις 20 τρέχοντος , αποφασίτης πανδημίας δίνοντας περισσότερο στηκε ομόφωνα η άρση του μέτρου .
χρο στους πεζούς , είχε αρχίσει να Κατά τη διάρκεια της συζήτησης , παρouσιάστηκε σχετικό έγγραφο της Δεύθυνσης Τεχνικν Υπηρεσιν , στπο οποίο
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι , κατά τη αναφερόταν μεταξύ άλλων , ότι στους
διάρκεια των προσωρινν ρυθμίσεων , οι δύο μήνες εφαρμογής αυτής της απόφα
δρόμα πέριξ της πλατείας Ελευθερίας , σης διαπιστθηκαν προβλήματα σχετικά
όπως τμήμα της οδούς Εθνκής Αμύνης με την κυκλοφορία των οχημάτων που
της οδού Αρμεν Κούπτσιου , της οδού κατευθύνονται προς το Γενκό ΝοσοκοΒεργνας , της οδού Αγίας Σοφίας, έκλει . μείο Δράμας δεδομένου ότι η οδός Λ.
ναν κάθε Κυριακή από τις 11 το πρωίέως Λαμπρανίδη λετουργεί ως η κύρια και
συντομότερη οδός πρόσβασης σε αυτό .
ΦαΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
ασε περίπτωση που θα έρθει ένα τέτοο περιστατυκό και
τημα της τροπατοίησης προσωρινν κυάρθρου 65 πap . 7 του Ν . 4688/2020, κατεπείγοντα μέτρα αντιμετπισης των αρ χρισμα και αποστέλλεται στο Νοσοκομείο της Αλεξανπηρετεί μόνο περιστατυκά από το Δήμο Προσστσάνης
εφαρμάζεται για μερεκές Κυρακές , προκάλεσε όμως έντονες αντιδράσεις
ραντεβού . Οικάτουκοι του Δήμου Δράμας , αλλά και από
Τέλος, όπως εισημαίνει, μέχρι σήμερα έχουν παρθεί
ηις 9 το βράδυ. Το μέτρο αναμενόταν να
κρατήσει μέχρι και το τέλος Ναεμβρίου.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Ο
Πάτκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου & . Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΠΡΩΝΟΣ
Καθημερνές: 10:00-1300 και 18:00-2000 (ετός ετόρτης)
Eαββατοκόρακα κλοστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
E 6985 643 791 / 2521 104962
ta Πλυντήριο Καλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙ0 ΧΑΛΙΩΝ
25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα