Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 22.10.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7467
28 χρόνια
Ελληνική Εταιρία Συμμετοχν και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)
Το Υπερταμείο μετέξει στη δημιουργία Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας στην Αθήνα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
VIP Εxclusive
Εξυπηρέτηση 130 ατόμων προσωπικού
Εγκριθηκαν οι περιβαλλοντικοί όρου
λοντικοί ορο1
για την επένδυση Ριμπολόβλεφ στον Σκορπιό
Η επένδυση που θα αναπτυχθεί στο νησί περιλαμβάνει κύριο τουρ
ιστικό συγκρότημα δυναμικότητας 84 κλινν, υποδομές Ψυχαγωγίας με δυναμικότητα εξυπηρέτησης 250 επισκεπτν και υπο
δομές για την εξυπηρέτηση 130 ατόμων Προσωπικού,
Ένα ακόμη βήμα έγινε με την
έγκριση των περιβαλλοντικν
όρων , για την υλοποίηση της
επέιδυσης ύψους 165 εκατ.
ευρ Που περιλαμβάνει την
κατασκευή και τη λετουργία
Πολυτελούς τουριστικής μονά δας IP Exclusive Club στον
Σχορπιό από ον Ρόσο μεγιστά
να Ντμτρι Ριμπολόβλεφ.
Πιστνεται το 70% της Βασικής Ενίσχυσης για 540.000 αγρότες
Σχεδόν 700 εκατ. ευρ, τα οποία αφορούν ΤΟ
70% της Βασικής Εvίσχυσης, θα Πιστωθούν
στους λογαριασμούς περίπου 540.000 αγροτν
αυριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, όπως γνωστοΠοίησε Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Το ακριβές Ποσό ανέρχεται σε 696. 596.038,36 αγρότες , Προκειμένου εκείνοι να ανταπεξέλθευρ και αφορά 539.609 αγρότες εν σύμφωνα με ΤΟΥΠΑΑΤ <η εξόφληση της βασικής στις αντίξοες συνθήκες Που έχει δημιουργήσει
ενίσχυσης καθς και του κπρασνίσματος
αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του
Δεκεμβρίου του Τρέχοντος έτους
Σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδης, υπογραμμίζει
την προσήλωση του υπουργείου στην έγκαιρη
καταβολή των άμεσων ενισχύσεων Προς Τους
Rastertad:
ουν στο Πολύτιμο Παραγωγικό τους έργο μέσα
ΕnΕτιση του δικτύου
η Πανδημία του κορονοίου.
12 μηνν . Η
Σύνδεσμος Ευόσμου, Νεά- αίτηση για τη
Βιομηχανιν πολης
Ελλάδος (ΣΒΕ) , Σ υκεν ,
καλεί μακροχρό-Παύλου Μελά, κατάρτισης και
ανέργους
που κατοικούν κές ενότητες: υποστήριξης
στους Δήμους: Πυλαίας
Αμπελοκήπων
Μενεμένης,
Θεσσαλονίκης,
μέχρι και την
συμμετοχή τους Παρασκευή 20 ανεργία
σε πρόγραμμα Νοεμβρίου λογίζεται
Ranet Coalion
υΠοκαι
2020.
Πρέπει
και στις Δημοτι-συμβουλευτικής Ως μακροχρόνια προκύπτει από
άνεργοι θεωρ- δελτίο ανεργίας
θεωρημένο
αδιάλειπτα από
Οι ατήσεις υποΔήμου Πυλαίας βάλλονται ηλεκ- Πολίτες
Χορτιάτη και , Τρονικά αποκ- έχουν
λειστικά
ούνται
Αυξηση 1,3 6
των εγγεγραμμένων
ανέργον στο 12μηνο
Τον ΟΑΕΔ για Το
σε μείνει άνεργοι αντίστοιχο χρογια χρονικό διά- νικό διάστημα.
στημα άνω των
Καλοχωρίου το
1ΟΠΟΙΕΙΟ ΣΒ Καλαμαριάς, ΔήμουΔτα, ηλεκτρονική γα χρονικό διά
Κορδελιού
να υποβάλουν ιστοσελίδα
Created by Universal Document Converter