Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 22.10.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-ApΦύλλου: 6647
ΕΑΣΤΑΤ
Χάθηκε ο μισός τζίρος τον Αύγουστο σε καταλύματα- εστίαση
Τροπολογία περιλαμβάνει τα μέτρα για την εξόφληση των οφειλν στην εφορία
Στη για τα χρέη της πανδημίας
Βουλή η ρύθμση
Προσωρινοί τίτλοι τέλους στην εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα | Παρατείνεται το
εισοδήματα πλην των μισθν δημοσίων υπαλλήλων και των |χαθεστς των επιδοσυντάξεων μπαίνουν για το 2021 με τις διατάξεις της τροπολογίας
του υπουργείου Οικονομικν με την οποία καθιερνεται ένα νέο τησεων Λογω πανευνοϊκότερο πλαίσιο ρυθμίσεων φορολογικν οφειλν στη διάρ οημιας στην ακτοπκεια της πανδημίας.
Παράταση των ρυθμίσεων
που διασφαλίζουν την δια
θαλάσσης εξυπηρέτησης
των συγκοινωνιακν αναγμε τις σχετικές εξαγγελίες της κυβέρνησης | κν των νησιν σε έκτατες
καταστάσεις (τανδημία)
Οι διατάξεις της τροπολογίας συμβαδίζουν
για <πάγωμαν της εισφοράς αλληλεγγύης σε
όλα τα εισοδήματα του 2020 πλην μισθν και εισηγείται με τροπολογία
συντάξεων και σβήσιμον της εισφοράς στα
εισοδήματα του 2021 τα οποία προκύπτουν
από μισθούς του ιδιωτικού τομέα.
που κατατέθηκε αργά το
βράδυ της Τρίτης τη Βουλή
ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννης Πλακιωτάκης.
Με την τροπολογία δίνεται
η δυνατότη τα στον υπουργό
μέχρι και την 31η Δεκεμ
βρίου να προβαίνει σε
έκτατους διαγωνισμούς για
την ανάθεση δημόσιας
υπηρεσίας σε ακτοπλοϊκές
εταιρείες με στόχο την
εξυπηρέτηση των νησιν.
Πρόγραμμα για μικροχρόνια άνεργους
ΒBΟΝ DS
υλοποιεί ο ΣΒΕ
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιν
Ελλάδος (ΣΒΕ ) , καλεί μακοοχρόνια ανέργους
κατοικούν στους Δήμους: μέχρι και την Παρασκευ ή 20
Αμπελοκήπων-Μενε μένης , Νοε μβρίου 2020.
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς,
Κορδελιού - Ευόσμου, Νεά
πολης
Μελά , και στις Δημοτικές
ενότητες: Πυλαίας
Δήμου ΠυλαίαςΧορτιάτη υπολογίζεται και πρέπει να
και, Καλοχωρίου του Δήμου προκύπτει από δελτίο ανεΔέλτα, να υποβάλουν αίτηση ργίας θεωρημένο αδιάλει
για τη συμμετοχή τους σε
πρόγραμμα κατάρτισης ιαι
συμβουλευτικής υποστήριξΟι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική ιστοσελίδα
Το αρχικό guidance για το επιτόχιο είναι Μid
Swap συν 135 μονάδες βάσης , δηλαδή αρχική από δοση στη ζνη του 1,27%. Η κίνη ση επανέκδοσης
αποτελεί ουσιαστικά την πέμπτη φετινή έξοδο της
χρας στις αγορές των ομολόγων.
Ουσιαστικά ο κ. Πλακιωτάκης όπως το έκανε τρες
φορές έως τρα από την
εμφάνιση της πανδημίας
μπορεί να επιδοτήσει τις
ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις
καθς η πτση της κίνη σης
αναμένεται να βάλει σε
δοκιμασία επιβίωσης τις
επιχειρήσεις του κλάδου.
Μέχρι τρα οι ακτοπλοϊκές
μέσω του καθεσττος των
επιδοτήσεων έχουν εισπρ ξει στο σύνολο 35 εκατ.
ευρ .
Ως μακροχρόνια άνεργοι
θεωρούνται οι πολίτες που
έχουν παρα μείνει άνεργοι
για χρονικό διάστημα άνω
των 12 μηνν . Η ανεργία
Συκεν, Παύλου
Ανοιξε το βιβλίο προσφορν για την επανέκδοση
του 15ετούς ελληνικού ομολογιακού τίτλου . Το
αρχικό guida nce για το επιτόκιο είναι Mid Swap
συν 135 μονάδες βάσης, δηλαδή διαμορφνεται
στη ζνη του 1,27%.
πτα από τον ΟΑΕΔ για το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Created by Universal Document Converter