Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέα θητεία Γοηγόρη Τάσιου στο τιμόνι της Πανειλήνιας Ομοστονδίας Ξενοδόχων
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5837 Πέμππη 22.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑC
ΙΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Πρτη κατοικία
Πός προκύπει
έμμεση αύξηση του
Τράπεζα πειραις
>>> ελ.
>>> ελ
Θετικές αποδόσεις
για τα αγροτικά προϊόντα
της αύξησης
ελαχίστου εμβαδού για την
υψη στεγαστικν αναγκν για
οικογένεια με παιδιά αυξάνεται
και το αφορολόγητο για την
απόκτηση πρτης κατοιχίας .
Συγκεκριμένα σε διάταξη που
περιλαμβάνεται στην τροπολογία με τις ρυθμίσεις των
οφειλν και την αναστολή της
εισφοράς αλληλεγγύης που
ατατέθηκε χθες στο νομοσχέ
διο για το νέο πτωχευτικό
δίκαιο προβλέπεται ότι το
ελόχιστο εμβαδό για την κάλ
υψη των στεγαστικν αναγκν
για οικογένειες αυξάνεται κατά
5 τετραγωνικά μέτρα για κάθε
παιδί.
στην περίοδο 2009-19
Συγκεκριμένα
4072/2012 που ρυθμίζει το αφορολόγητο για την αγορά και τη
μεταβίβαση
κατοικίας προβλέπει χωρί
φόρο μεταβίβασης την αγορά
κατοικίας από άγαμο μέχι
ποσού αξίας διακοσίων χιλιά νόμος
A. Χαράσης και Εφη Αχτσιόγλου
πρτης
Επθεση ΣΥΡΙΖΑ
τα ασφάλιστρα
ιδιοτικής υγείς
μέχρι ποσού αξίας διακοσίων
πενήντα χλιάδων ( 250.000)
ευρ εν , από έγγαμο ο οποίος
παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή Ψυσική αναπηρία
μέχρι ποσού αξίας διακοσίων
εβδομήντα πέντε χλιάδων
( 275.000) ευρά.
Μείωση της δαπάνης των νοικοκυρν σε ήδη παντοπωλείου
κατά 21,7% την τελευταία δεκαετία (2009-2019 ) καταδεικνύει μελέτη του ΙΕΛΚΑ εν η δαπάνη μόνο σε τρόφιμα
<Κατανοούμε ότι
πλήθος αντιδράσεων που
έχει ξεση κσει η διάταξη-δρο στους μεγά - δικαίωμα να επιβάλλουν μειθηκε κατά 17,11%.
ομίλους έχει ενοχλήσει
υργείο Ανάπτυξης.
<Θα έχουν πλέον το
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται
κατά είκοσι πέντε χιλιάδες
( 25.000 ) ευρ για καθένα από
τα δύο πρτα τέκνα αυτού και
κατά τριάντα χλιάδες (60.000)
ευρ για το τοίτο και καθένα
από τα επόμενα τέχνα του .
ασφαλιστι κούς κατά το δοχούν αυξήσεις
σε όλα τα μακροχρόνια
τον υπουργό Ανάπτυξης. συμβόλαια υγείας , απλά
Το περιεχόμενο της διά - ειδοποιντας τον ασφαείναι λισμένο και χωρίς να
σε έλεγχο
δημόσια
Το 2009 το μέσο νοικοχυριό
δαπανούσε μηνιαία σε είδη παντοπωλείου 5.578 ευρ εν το
2019 4.367 ευρ , δηλαδή 1.211
ευρ λιγότερα ανά έτος . Ωστόσο, την τελευταία τετραετί
ασφαλιστικν διοίκηση, όπως γίνεται ( 2016-2019) η δαπάνη των νοι
κοκυριν σε τρόφιμα παρου σιά
Αλέξης αισθάνεται εκτεθειμένος ζει αύξηση από 1.337 ευρ κατά
Εφη ας αποσύρει το επίμαχο κεφαλήν το 2016 σε 1.388 το
2019 , μεταβολή 3,83% , η οποία
αν και δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις μεισεις των
προηγούμενων ετν , εμφανίζεται σε ένα περιβάλλον σταθερν τιμν , καθς ο δείκτης
τιμν καταναλωτή από το 2016
ως το 2019, παρέμεινε πρακτικά
αμετάβλητος με αύξηση μόλις
0,61% σε βάθος τετραετίας.
σαφές και η απόπειρα υπόκεινται
σκανδαλδους εύνοιας από
ωστόσο
Αντιστοίχως σε ότι αφορά το
ελάχιστο εμβαδό για την κά .
υψη των στεγαστικν αναγκν
για το ζευγάρι είναι τα 70 τ.μ.
και έως τρα αυξάνονταν κατά
20 τ.μ. για κάθε παιδί μέχρι το
δεύτερο και κατά 25 τ.μ. για το
τρίτο παιδί και τα επόμενα.
σήμερα . Αν ο υπουργός
ομίλων ξεκάθαρη> , υποστηρίζουν
Χαρίτσης
Αχτσιόγλου
κοίνωσή τους με την
οποία απαντούν στο υποκαι
αναΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter