Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΤΗΡΟΤΙΚΟΣ ΑΙΟΝ
Καθημερηή Εφημερδα ms linείρου-δρuτs Ε& Tάλλαs- Τos 940-Αρ Φύλλου 24916-Πέμπm 22 0κτωβρίου 2020-0.60 θ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΠουδαία νίκη.
Μερdλο το πλήγμα
Ση Χονστρα
με . καρδοχτύπια
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 9
Σε επίτεδο αυξημένης επιτήρησης διατηρούνται με απόφαση mς Επιπροπής των αδικν
λοιμωιλόγων α Πάνενα, για τρας ακόμα ημέρες, ταν και θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση
αΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μονόδρομος
τ άμεσο lockdown
ΑΠΟΦΥΓΑΜΕ
ΤΟ αΚΟΚΚΙΝΟυ
Υπέρ ης άμεσης εnιβολής ockoon
σην περιφερειακή ενότητο Ιωσνν.
κων λόγω της ιδιατερο επιβορυμέ
ης κατάστησης από τνεξέλξη της
naδημίος, τόχθηκε ο επκεφαλής
Σηύρος Ρζόπουλος, χαρακτρίζο πας ουσιαστικόμονέδρομο την n
λογή συτή
ΣΕΛΙΔΑ 4
Αναζητούνται λύσες
γα το Δικαστικό
Οόρμουλαν προκεμένου να λειτουργεί το Δικοστικό Μέγαρο με
όρους οοφάλειας και Πρoστοoίας
από τη μετάδοση του κορωνοίού .
σοζητείτα ις ελευταίες ημέρες,
καθς ότον εκδκάοντα ιnοθέ
σες, επικρατεί έντονος συγχρωτσμός εντός κα εκτός του κτρίου.
Την επιθετική,
ούξηση των
Κρουσμότων
Πανελλαδικά το
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ελευταίο 24ωρο
Εργαζόμενα
χωρς υλικά
ακολούθησαν
και τα Γάννενα.
επβεβαιθηκαν
μένων nοu nροoλήφθηκαν μέσω
του προγράμματος κοινωφελούς
32 νέα
oρκή n Eτότητα Πολιτν Νέα Γόν
εναν, λόγω του ότι δε φρόνπσε να
οληρσει εγκαίρως τις διαδικοσίες για την ηρομήθεια υλικν .
κρούσματα, τρά
εκ των οποίων
συνδέονται με
γνωστές συρρεές
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
γαυοδομές
σε κοινότητες Ρομά
ΣΕΛΙΔΑ
ΓΕΜΙΖΕΙ ΚΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΕΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
s Με οναδρομική ισχύ
Σε ετεντωμένο
σχοινί το ΠΓΝΙ
Μικρές
Αγελίεs
και εμπροσθοβαρή μέτρα
Ξεπερτούν τους 40 nλέονα ασθενείς με κορωτοί6 στο Πατεπ Μέτpα nου έχουν αναδρομική οου, ολλά κι
εμpooθοβαρή καθς οι ουνέπεες της κρί
σης του κορωνοίού και των ουγεnοκόλουΒων περοριστικν μέτρων θα μας ουνοθεύουν μετά βεβαότητος και την επόμενη χροστημακό Νοσοκομείο, δοκιμάζοντας τς αντοχές του συστήμα
τος αλλά και του προσυπικού Αnoυχ κα αγωνν τόνσε ο
καθητής Παθολογίας Χοράλαμπος Μηλνης
ΣΕΛΙΔΑ 4
Εnχειρήσεις της περιοχής
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
yη εβδομόδα ο HA, το μέτρο οφορούν μεισεις στα ονταποδoτκό τέλη κα στο τέλη τραπεζοκαθισμάτων ανάλογων με αυτές που είχαν
ισούσει και για mν περίοδο ου lotkdown , αλλά το μέτρο επεκτείνοντα και στη νέαχρονό
μεμαρφή μάλοστα εηβράβευσης όσων διστήρησον ή αίξησαν τς θέεις εργασίας αλά και
σε όσους είχαν τη τόλμη να ξεκνήσουν επιχειρημοική δραστηρόπτα
Εέμειναν από apid
tests στο Μέτσοβο
Καλέστε στο
2651026300
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα