Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Κόφτης" τεκμηρίων στην απαλλαγή βαρών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΠΕΜPΙΚΗ μμu α
91 771234
567133
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020/ τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.354
ΑΔΜΗΕ
Κόφτηςτεκμηρίων
Πιο κοντά σε επενδυτή
η Αριάδνη Interconnection
Τον δρόμο για την είσοδο επενδυτή μειοψηφίας
στην Αριάδνη Interconnection, φορέα υλοποησης
της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτη-Αττική, αναμένεται να ανοξει σύντομα ο ΑΔΜΗΕ με τη
δημοσίευση τηις διεθνούς πρόσκλησης για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους
μνηστήρες, σελ 12
στην απαλλαγή βαρν
Κρατικές ενισχύσεις
Ποιοι δεν θα πληρσουν την εισφορά αλληλεγγύης - Τι προβλέπει η τροπολογία
Την κατάργηση της ειδικής εισφο
ράς αλληλεγγύης για τους μισθούς
Που θα εισπράξουν το 2021 εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιο
τικό τομέα και για τα εισοδήματα από
επιχειρηματικές δραστηριότητες,
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ακίνητα
και κινητές αξίες τα οΠοία αΠοκτούν
φέτος εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι φορολογούμενοι έτη. Από την εφαρμογή των διατάξεων της τρο-ευρ ετησίως. γ ) Δημόσιοι υπάλληλοι και συν
Προβλέπει τροπολογία Που κατέθεσε χθες στη
Βουλή η ηγεσία του υ που ργείου Οικονομικν. ή ολικς περισσότεροι από 1.200.000 φορολο- από άλλες πηγές. σελ. 7
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση κατά την
οΠοία το εισόδημα του φορολογού - της τροπολογίας Περιλαμβάνονται συγκεκριμένα:
μενου Προσδιορίζεται σε επίπεδο α ) Φυσικά Πρόσωπα που θα δηλσουν για το
υψηλότερο του δηλωθέντος, με βάση
τα τεκμήρια, ο φορολογούμενος για β ) Μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
να δικαιούται την απαλλαγή θα Πρέπει
να μην έχει φορολογηθεί με βάση τα
τεκμήρια κατά τα Πρoηγούμενα δύο
γούμενοι. Στους ωφελούμενους από τις διατάξεις
Ελληνικό καθεστς ενισχύσεων ύψους 450 εκατ.
ευρ για τη στήριξη επικειρήσεων Πoυ δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των
μεταφορν, των κατασκευν και της ενέργειας
οι οοίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα Που
επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης
του κορονοίού, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επίσης ενέκρινε ανάλογες ενισχύσεις 36 εκατ. για
τον κλάδο των οπωροκηπευτικν . σελ. 10
Το τριπλό
απακέτον
ρύθμισης των
φορολογικν
οφειλν
2020 ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρ.
των οΠοίων οι αποδοχές του 2021 μετά την αφαί
ρεση των ασφαλιστικν εισφορν και Πριν από
τη φορολόγησή τους υπερβαίνουν τα 12.000
σελ. 6
Πολογίας εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν μερικς ταξιούχοι Που αποκτούν φέτος εισοδήματα κι
Στο μικροσκόπιο
των θεσμν οι τράπεζες
Συς τράπεζες επικεντρνεται η μέριμνα των
θεσμν, στην παρούσα φάση, αφού το ελληνικό
Πιστωτικό σύστημα καταγράφει αδυναμες στην
εποχή της κρίσης, καλούμενο να αντιμετωτίσει
την εξυγίανση των ισολογισμν και τη χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας, έχοντας ανοικτό
το μέτωπο των κόκκινων δανείων. σελ. 2
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ιστορική έκδοση των δύο Πρτων
ακοινωνικν ομολόγωνν
Με επανέκδοση 15ετούς
ηνέα έξοδος στις αγορές
Βιβλίο Προσφορν για 1,5 με 2 δισ.
Οι αυξημένες ανάγκες σε φευ- βιβλίο Προσφορν αναμένεται
στόν του Ελληνικού Δημοσίου να ανοίξει σήμερα, εν το Ποσό
Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, χωρίς όμως να συρρ- 2 δισ. ευρ. Δεδομένου ότι πρό
κνωθούν τα ταμειακά διαθέσιμα κειται για επανέκδοση, το Ποσό
της χρας, αλλά και οι ιδανικές
συνθήκες Που επικρατούν στις
αγορές άνοιξαν τον δρόμο για τη
νέα έξοδο ης Ελλάδας στις αγο -Χικής έκδοσης του 15ετούς και
ρές. Αυτή τη φορά επιλέγεται θα δημιουργηθεί ένα συνολικό
από τον ΟΔΗΧ η επανέκδοση
Παγκόσμια αγορά
ΤΑΡΟΜΠΟΤ ΘΑ ΔΙΩΞΟΥΝ
1 ΣΤΟΥΣ 4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Που θα αντληθεί εκτιμάται ότι
θα κινηθεί στην Περιοχή του 1,5
Που θα αντληθεί θα Προστεθεί
στα 2,5 δισ. ευρ Που είχε δα νειστεί η Ελλάδα μέσω της αρ
ΜΕΤΑΞΥ 2,10%-2,50%
ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
επενδυτικό Προϊόν με σεβαστόν
Οινόφυτα
ΤΡΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΣ SCHNEIDER ELECTRIC
του 15ετούς ομολόγου, με κύριο όγκο , της τάξεως των 44,5 δισ.
στόχονα κλειδσειν ένα σαφς ευρ, αλλά και απόδοση η οποία
χαμηλότερο επιτόκιο από του
Περασμένου Φεβρουαρίου. Το ριοχή του 1,7%. σελ. 5
ΑΝΕληση 17 δο ευρωγια το RE
αναμένεται να κινηθεί στην Πε>13
Αύξηση
κατά 12,83%
των ανέργων
τον Σεπτέμβριο
Ποιοιθα τρέξουν
το Ταμείο
Ανάκαμψnς
Από ρεκόρ σερεκόρ
τα κρούσματα)
Covid-19
στην Ελλάδα
θεόδωρος Βενιάμης
Πρόεδρος ΕEΕ
(ΟΧ στη λήψη
Περιφερειακν
μετρων στη ναυτιλία
για εκπομπές ρύπων >1
Ειδική ΥΠηρεσία Συντονισμού στην Ελλάδα
σελ.4
Ειδική υπηρεσία η οποία θα έχει . ημερομηνία λήξης
πουθα απασχολεί 40 άτομα Προερχόμενα απόμετα
τάξεις και νέες Προσλήψεις, Που θα εισπράττουν και
bonus εφόσον επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στοχους, αλλά και δυνατότητα να κάνει outsourcing
δηλαδή να χρησιμοποιεί υπηρεσίες του ιδιωτικού
τομέα, θα τρέξεν το γιγανιαίο πρόγραμμα συντονισμού
του Ταμείου Ανάκαμψης. Στόχος, να μη χαθεί η μεγάλη
ευκαιρία για τm χρα να αξιοποιηθούν Πόροι 32 δισ.
ευρ μέχρι τον Μάρτιο του 2027. σελ. 2
Πρόταση Ελλάδας στις Βρυξέλλες
- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ Ε.Ε.-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
-15,1%
οκύκλος
εργασιν
στη βιομηχανία
Ελλάδα-Αλβανία
ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ
Πεμσσότερες
απαyορεύσεις
στιν ΕυρΠ
Αύγουστος
σελ. 14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα