Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Οκτωβρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
Αριθ.φύλλου 7610
Τιμή Φύλλου 0.50
Βυθίστηκε κατά 94,3%
οΤζίρος στον κλάδο
παροχής καταλυμάτν
στο β' τρίμηνο
Μείωση
Η μικρότερη μείωση ( 3,3%)
καταγράφηκε στην Περιφερειακή
Ενότητα Γρεβενν
μισθολογικού κόστους
Συνέχεια στην 14
νη προβλέπει
η ελική διάταξη γα
τη μείωση των ασφαλιστικν
εισφορν κατά τρεις
ποσοστιαίες μονάδες
Δήμος Γρεβενν:
Συνέχεια στην 10
Χρηστικές
Συμβουλές για Ζημίες για την πλειοψηφα
Εξοικονόμηση
Ενέργειας
των επιχειρήσεων
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 11
Ένωση Φοροτεχνικν
Ελευθέρων Επαγγελματιν
N. Γρεβενν
Λειτουργία Τμήματος
Επιθερησης Εργασια EPoo
σμήμα
7επιθερησης
Επίσημos Συνεργάτηs ΜΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
στα Γρεβενά
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε
Συνέχεια στην 6
ΑΘΛHTΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΑΡΙΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ενωσιακό ατομικό
Προπαιδικό πρωτάθλημα
Πράσινο για αγόρια
-κορίτσια κάτω
ΡΕΒΕΝΑ
330ς Οκτωβρίου 151των 10 ετν
Συνέχεια στην 20