Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12620
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.K . 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μειθηκε 94.3% ο ζίρος σε ξενοδοχεία και εστιατόρια το β'3μηνο
Απλειες 2,6 δισ. έφερε το lockdown
Ξανά στις αγορές
Αναστολή
τελωνειακής
με επανέκδοση του 15ετούς
ομολόγου
ένωσης και
Η Ελλάδα ξαναβγαίνει στις αγορές με την επανέκδοση του
15ετούς ομολόγου , το οποίο είχε εκδοθεί τον lανουάριο.
Η Ελληνική Δημοκρατία έχει εξουσιοδοτήσει Τις BNP
Parlbas , Commerzbank, Goldman Sachs HSBC και J.P
εμπάργκο όπλων
ζητά η Αθήνα
Morgan ο oποίες λειοτυργούν ως ανόδοχοι για το άνοιγματων υφιστάμενων ομολόγων με κουπόνι 1,875% και ωρ .
μανση στις 4 Φεβρουορίου 2035.
Σύμφωνα με αναλυτίς το ποσό που αναμένεται να αντλήσει
ο ΟΔΔΗΧ θα κινηθεί κοντά στα 2 δισ. εν το επιπόκιο ανα .
μένεται να κινηθεί λίγο πάνω από το 1%
Ηχρα έχει με επιτυχία , Το τελευταίο έτος δανειστεί συνο λικά 14 δι . ευρ.
πλμαχνει το μπαράζ δι .
Κλωματικν επαφν η
Αθήνα, καθς με επιστολές της
στους ΥΠΕΞ Γερμανίας, Ισπα .
νίας και Ιταλίας θέτει τους Ε .
ρωπαίους εταίρους πο των ευ.
θυνν τυς και τους ξητά να
ανασταλεί η αποστολή στρατ .
ωτιχού εξοπλισμού στην Του .
Κεελεύθερη πτση βρέθηκε κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου
ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής
καταλυμάτων, εν 59% υποχρησε ο κύκλος εργασιν στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιν εστίασης .
TUI: Θετικά μηνύματα
Αναστολή τελωνειακής σύνδε .
σης Ε.Ε.-Τουρίας ζητεί , επίσης .
η Ελλλάδα , Σε επιστολή του προς
τον Επίτροπο Διεύρυνσης, Oliver
Varhelyi , ο υπουγoς Εξωτερ
χν , Νίκος Δένδιας τονίζει ότι η
Απλειες άνω των 2,6 δισ. καταγράφηκαν λόγω πανδημίας και
για τις προκρατήσεις 2021
lockdown στον τζίρο των επιχειρήσεων στην παροχή καταλύματος και εστίασης το β'τρίμηνο φέτος, με τη μεγαλύτερη πτση να
Σε καλά επίπεδα κινούνται οι προκρατήσεις τουριστικν
πακέτων του ομίλου TUI για την Ελλάδα το 2021, όπως τοvίστηκε σε διαδικτυακή συνέντευξη , με το μίλος της εκτι .
λεστικής επιτροπής του ομίλου και υπεύθυνο ξενοδοχείων ,
κρουαζιέρας και δραστηριοτήτων , Sebastian Ebel να τον
ζα μεταξύ άλων, ότι ο μεγαλύτερος διοργανωτής ταξιδίων,
θα διακινήσει συνολικά στην Ελλάδα φέτος περί το ένα εκα Τομμύριο τουρίστες .
Αφού τονίστηκε ότι η Ελλάδα παρά την φετινή δύσκολη συ.
γκυρία, διαχειρίστηκε με επιτυχία την υγειονομική κρίση και
το πιδίο του τουρισμού, ειδική αναφορά έγνε και στην πολύ
καλή συνεργασία της TUι με την ελληνική τουριστική ηγεσία .
σημεινεται στην παροχή καταλυμάτων (1,75 δισ.) .
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμά σει μονομερς , με την υοθέτη .
ση μη προβλεπομένων δασμολογικν, νομοθετικν και ιοοδύνα μων μέτρων, την τελωνειακή ένο .
ση ΕE-Τουρκίας .
Μέχρι χαι στα 9 μλια από το
των , ο κύκλος εργασιν ανήλθε σε 104.682.448 ευρ , σημεινοντας μείωση 94,3% σε σχέση με το β' τρίμηνο 2019, όταν είχε
ανέλθει σε 1.846.435.467 ευρ.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιν εστία σης , ο κύκλος εργασιν ανήλθε σε 592.729.473 ευρ , σημεινοντας μείωση 59% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019 , όταν
είχε ανέλθει σε 1.446.782.662 ευρ.
Βιομηχανία: Πτση 15.1%
στο τζίρο τον Αύγουστο
ΟΠΑΠ:Εεκινά η δημόσια
προσφορά για το ομόλονο
Ελλείμματα 1 Τρισ. στην ευρωζνη
Γενικός Δείχτης Κύκλου Εργασιν στη Βιο| μηχανία του Αυγούστου , σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείχτη του Αυγούστου 2019 , πα .
ρουσίασε μείωση 15,1% έναντι μείωσης 8.2% που σημειθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους
2019 με το 2018 καισε σύγκουση με τον αντίστοιχο δεί .
κτη του Ιουλίου 2020, παρουσίασε μείωση 21,4%.
Το εύpos απόδοσης ( 2,1-2,5% ) του ομολόγου των 200
εκατ. ανακοίνωσε ο ΟΠΑ1 με τη δημόσια προσφορά
του τίτλου να ξεκινά σήμερα 21Οχτωβρίου και να ολο
κληρνεται την Παρασκενή, Η εταιρία αποφάσισε την
έκδοση ομολογιακού δανείου έως C200.000.000 , διάρκει .
aς 7 ετν , διαιρούμενου σε έως 200.000 άνλες αννυμες
ομολογίες με ονομαστική αξία E.000.
ι χυβερνήσεις της Ευροξνης σκοπεύουν να
| περάσουν πιο βαθιά στο κόχινο από ποτί,
συγκεντρνοντας δημοσιονομικά ελλείμμα.
τα κοντά στο 1 τοις , καθς ξεκινούν να εφαρμόζονται
επείγοντα μέτρα για την αντιμετπιση της κρίσης.Αυτό σημαίνει ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα της φε .
τινής χρονιάς θα είναι σχεδόν 10 qορές πιο υψηλά από
τα επίπεδα της περσινής χρονιάς .