Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
| Τ0ΠΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΗΣΥΖΗΤΗΣΗΓΙΑΝΕΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΒΕΛTΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΩΡΑ
αφορμ
ΡΕΠΟΡΤΑ7,
Ρηση του Αρης Τσελίκος
κλημένοι και δή για την
tou laτρικού ΣυλλοΕν πpτοις , ο κ . Δή συγκεκρημένη ουνεδρ
Δήμα ano την ουνε συνεδρίαση καθς η μεση χέση με την υδρίαση του Δημοτι . διαδικασία είχε διφύγει γε . Στη συνέχεια, με κού Συμβουλίου της
HSPITA
Δημοτικν Πορατάε του laτρικου Συλλόγου
επoημάνοεις, σtε η γους oεβaoμού στον
onοχριοr και οp0d .
|ΠΟ ΕΘΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΕΚΔΙΚΗΣΗΣΒΕΝΙΑΣ ΗΚΑΤΑΣΙΑΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΕΡΑΣΗ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ
Το έθιμο της αντεκδίηoης -βεντέτος , του onoiou μία μορ.
κία, ήτον ιδιαίτερα διαδεδομένο σε nεριoxές κα κονωνίες
κλειστές , όnως στην γειτονική AΑβανία , onou διατηρείtaι .
ως και oήμερα σε φ0νουσα nopεία , στην Κρητη , στη Μάνη
Η rpoφn τούτη συνιστά μία iπτακτική nρoλnmtική αναγκαιότητα εnavεξέτασης συμμαον - συν0ηκν nρτης Βo0
| μδας όnως για napάδεrγμα του ΝΑΤΟ Προκεμένου να καταστει
και φυσικά και στο Σούn .
| navaνopηνων ιδανικν και ιδεωδv
Από τους ομόλογούς του , Γερμανίας, Ισπανίας και Ιταλίας
"Εκλεινε το μάτ
στην Χρυσή Αυγή
Ζητά να κάνουν εμπάργκο όπλων ..
Ο ΥΠΕΕ Ελλάδας Ν. Δένδιας
μές οε βάρος
της ηγτσίας
του ΣΥΡΙΖΑ
Λίες ρες μετά το
και των στε.
νν ουνερ .
γατν tου Aτική noυ ακολούθησε οε μια σειρά
φησε ο Πρην υnοuργς
νης Σταρος Κοντονής μιλντας
στην εκπομrή Ενening Roport
του Aetion 24 με τον δημοσιογράφ
Γιργο Κουαρ σνεχεια στη σε