Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής -Νιιόλας Καρα θάνος 1951-1974* διοκτήτρα-Εκδύτρα Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)*
Αp φύλλου 6880-12.214
0,50 ε
Μλάει στον n.To πρό εδρος
της Ι.P.Α Δράμας , Μην άς Σκάρλιος
Δηλσεις ης βουλευτού Δράμας
x. Κεφαλίδου στον .T..
Δηλσεις του προ έδρου του Δικηγορικού
Συλλόγου Δράμας στον ΠT.
Με δύο χρόνια
καθυστέρηση πληρνονται
οι δικηγόροι της Δράμας
για την προσφορά
νομικής βοήθει ας
Παρουσιά στηκαν
Η υποστελέχωση
με κάθε
επισημότητα
Οι Δραμινοί έγιναν
μία μεγάλη γεμάτη
δύναμη αγκαλιά για
τον 7χρονο Θεοφάνη
από τα μεγαλύτερα
προβλήματα του
ΔΙ.ΠΑ.Ε. στα Τμήματα
της Δράμας
τα νέα αποκτήματα
της Δόξας
σελ. Υη
Για την πλήρη ανάδειξη του νέου χρου πολιτισμού
Διαπλάτυνση πεζοδρομίου γύρω από
το πρην τέμενος του Σαντιρβάν
Τζαμιού της οδού Άρμεν Κούπτσιου
Μετά από την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Δράμας
Σε αναστολή το 20 Νηπιαγωγείο
Καλαμπακίου Δράμας λόγω
θετικού κρούσματος Covid-19
Σε καραντίνα για 14ημέρες τα παιδιά και οι οικογένειές τους
> Σήμερα ξεκινάει η ιχνη λάτηση σπο Δημοτικό Ωδείο Δράμας από την κινητή
μονάδα του ΕΟΔΥ στη Δράμα
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΤΕΡΟ κρούσμα σε σχαλική δομή στη
Δράμα, έπειτα από την αναστολή λεπουρ Εγίας του Δημοτικού Ωδείου μέχρι και την
Κυριακή , εξαπίας εκπαιδευτικού που βρέθηκε θε
τικός στον Covid-19.
Το δεύτερο περιστατκό έρχεται από το 2ο Νηπαγωγείο Καλαμπακίου , όπου μετά από θετικό
κρούσμα που βρέθηκε σε εκπαιδευτικό, το σχολείο ανέστευλε τη λειτουργία του από τη Δευτέρα
19 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου , για 14
ημέρες .
Μάλιστα, αρχικά, το ίδιο το σχολείο ανακοίνωσε
στο διαδικτυ ακό του προφ0 , ότι τούποπτο κρούσμα κορωνοού που είχαμε στο σχολείο μας δυστυχς βγήκε θετικό και όπως αναφέρεται
eνεργοποήθηκαν όλα τα απαρατητα πρωτόκολλα για την αντμετπιση της καπάστασης και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της μερά, και γ' αυτό μπαίνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες
Δημόσιας Υγείας.
Στην ίδια ανακοίνωση , αναφέρεται επίσης ότ αναμενό - γες του EΟΔΥ. Σε περάττωση που τα παιδιά παρουσιάταν η απόφαση αναστολής λατουργίας και οδηγες για σουν κάποιο σύμπτωμα, πάνε στον παιδίατρό τους και
τα περατέρω και κατέληγε: Αναμένουμε την απόφαση στη συέχεια γίνεται η ηνηλάτηση.
αναστολής λεπουργίας και οδηγίες για τα περαπέρω .
Δεν χρειάζεται ανησυχία , αλλά ψυχραμία και σύνεση Ο του Δημοτικού Ωδείου σήμερα θα ξεκνήσε η διαδικασία
γονείς του Νητιαγωγείου θα ενημερωθούν τηλεφωνικά της ονηλάτησης στο Δημοτικό Ωδείο , στους μαθητές που
ο συντομότερο
Την ανακοίνωση του 2ου Νηπιαγωγείου Καλαμπακίου επαφές με τους καθηγητές πουήταν περισσότερο φολοι
επιβεβαίωσε χθες και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης ή είχαν άμεση συνεργασία μαζ του
Πρωτοβάθμας Εκπαίδευσης Ν . Δράμας κα Φρόσω Χαραλαμπίδου, η αποία εξήγησε ότιτο σχαλείοθα παραμεί
ει κλειστό μέχρ και την 1η Νοεμβρίου , εν ήδη αρκετοί τερα , την ανάγκη τήρησης των υγειονομικν μέτρων,
συνάδελφοι εκπαιδευτικοί έχουν προβεί oε κάτοα τεστ, καθς τα πράγματα είνα αρκετά δύσκολα . Όπως μας
όπως και η οικογένεια του εκπαιδευτικού .
Σήμερα η yνηλάτηση στο Δημοτικό Ωδεο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ Π.Τ.
Το έργο της διαπλάτυνσης του πεζοδροΟΜΟΦΟΝΗ θετική γνωμοδότηση μίου πέρξ αυτής κα από την πλευρά της
οδού Αρμεν Κούπτσου μέχρι και την οδό ΦωΤου θανάση Πολυμένη
Το 20 Νηπιαγωγείο Καλα μπακίου
του Συμβουλίου της Κονότητας ΔράIVμος, πέροσε το ήτημα της δατλά - Μωνος, αναμένετα να ανοεξει την κεντρική
τυνσης του πεζοδρομίου επίτης οδού Αρμεν είσοδο στον χρο .
Κούπτοου μέχρι και τα
την οδό Φωκίωνος .
Το αίτημα έφτασε στο Δήμο Δράμος και προσε ορχιά από την Κονότητα Δράμος, τρβάν τζαμί ανακαινίστηκε, σύμφωνα με την
καθς χρειάεται η γνωμο δότησή της, έπετα κεντρκή επιγραφή rou κοσμεί την είσοδό
απόσχεική αίτηση της εταιρείας Raγcap, στο
πλαίσιο της ανάδεξης του διατηρητέου κτρίου του πρην μουσουλμανικού τεμένους τούργησε ως τζαμί μέχρ τη δεκαετία του 20
επί της οδού Αρμεν Κούπτσιου, του περιβάλλοντος χρου του κα της ευρύτερης nεpιο την στορκή τοπκή εφημερίδα "Θάρρος.
πιαγωγείο Καλαμπακίου μπαίνει σε καραντίνα γα 14 ημέ
ρες. Δεν γίνεται νηλάτηση στα παιδιά γιατί είνα πολύ
μτοσημείοnou συναντάε
Πρόκεπα να ένα πέτρινο κτίριο με περίτε
Nο ζωγραφικό διάκοσμο στην πρό σοψη, που
καθηνει το βέμμα του επισκέπτη. Το Σαντα ίδια και α οκογένες τους , καθς αυτές είναι α οδητου, το τ06 ano τον άμαλη, λε
πατέρα του Μαχμούτ-naoa
ΑA Αγά, πιθανόν
Όπως τόνισε η κα. Γαμβρέλη όσον αφορά το ζήτημα
και από το 1927+28 έως καιτο 1981 στέγασε
είχαν στενή επαφή με το κρούσμα και κάποιες στενές
Ανακηρύχθηε διατηρητέο μΜημείο το 1963
Η διαπλάτυνση του πζο δρομίου στο συγ - ωστόσο η έλλεψη συντήρησής του είχε ως
κεχρμένο σημείο , θα αναδείξε το διατηρητέο αποτέλεσμα να καταρpρεύσα η στεγη του και
κτίριο του πρην τεμένους της οδού Αρμεν
Κούπτσου , ως χρου ολτισμού , εν ταυτόχρονα καταργεί και την υφιστάμενη διαμόρ-νού επχειρηματία Κστα Αποστολίδη , μια
φωση θέσεων στάθμευσης
Όπως εναι γνωστό και ετανελημένως αευάζει κανστόμα προoντα υψηής τεχνοέχει δημοσεύσε ο Πρωνός Τύπος", το
πρην τέμενος nou βρίσκεται πίσω από το
ΙΚΑ στο onoio naλaιότερα λεπουργούσε η
στορυή eφημερίδα της Δράμας ΘAΡΡΟΣ,
αγορόστηκε από την εταιρεία Raycap του
Δραμινού anapηματία κ Αnoστολίδη , και
αναπαλαθηκε και μετατράπηκε ήδη σε έναν
σύγχρονο χρο nολιτισμού, για διάφορες εδησεις .
να αφεθεί στην αδυοτητη φθορά του χρόνου . Το 2012 , η εταρεία Raycap του Δραμ Απαρατητη η προστασία
Επίσης , η κα . Γαμβρέλη επισημαίνει και τονίζει ιδια
Ελληνική επιχείρηση no σχεδιάζε και καταλέει θα πρέπει να κρατάμε τα μέτρα ασφαλείας , να
έχουν όλοι όσο το δυνατόν ατομκά μέτρα προστασίας
που είχαμε χθες με την υπεύθυνη των στον εαυτό του ο καθένας και στους συνανθρπου
λογίας για την ηλεκτρκή προστασία
τηλεπικονωνιακν , ενεργει ακν δκτύων και
άλλων υποδομν , αποφάσιοε να τού δσει
μα δεύτερη ευκαpία ζωής" .
Η εταιρεία με το έντονο κονωνικό 'απστύπωμα στην πόλη καταγωγής του ιδρυτή της
αγόρασε το κτίριο κ ανέλαβε την αnoκατά
στασή του και την ανάδειξή του σε χρο noλτισμού .
Σε επo Του ΕΟΔΥ Ιατρό Ρευματολόγο και Συν τους , οι οποiοι μπορεί να είναι συγγενείς, φύλοι και στον
Κινητν
τονίστρια του Ε.Ο.Δ.Y. στο Ν . Δράμας κα . Ελένη Γαμ περίγupό τους . θα πpέπει να τονιστεί αυτό, γιατί υπάρ βρέλη , αναφέρθηκε στο ζήτημα του Δημοτικού Ωδείου χουν συμπτωματικοί στην πόλη και χρεκάζεται διαίτερη
Δράμας καθς και στο 2ο Νηπιαγωγείο Δράμας
Όπως είπε στον "Π.Τ.
η κα. Γαμβρέλη , το Νηπροσοχή και τα κρούσματα αυξάνονται καθημερινάν.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
ΣΤΙΡΙΖΟΥΜΕ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάκας-Μαομανίδης
Απόφοτη Ιaτρικής σχολής Α.Π.Ο.
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκιο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 12 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΠΡΩΤΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Κοθημερν ς: 1000-13:00 και 18:00200 (ετός Τετάρτης)
Σαββατοκόροκα κλεστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
Ο Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 / 2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
25210 55122 06977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα