Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 21.10.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7465
28 χρόνια
ΕΛΙΔΕΚ
Ποιοι υποψήφιοι διδάκτορες κερδίζουν <μισθόν 900 ευρ το μήνα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλύδος
Το sto ry
Σοκ σε χιλιάδες φορολογούμενους
Ραβασάκια με πέντε
χρόνια
ποχεε καθυστέρηση μοιράζει η Εφορία
Ένα μήνα Προθεσμία δίνει η εφορία σε χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι δέχονται αυτές τις ημέρες μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο
υφυπουργός Οικονομικν Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος
χειρίξεται την υπόθεση, έχει πολύ λιγότερο χρόνο στη διάθεσή του
για να δσει λύση.
Με αφορμή εκπρόθεσμη Τυπικά
(το 2016) αλλά εμπρόθεσμη με
βάση άτυπη παράτα ση Που είχε
δοθεί τότε υποβολή συγκετρωΤικν καταστάσεων Πελατν
Προμηθευτν ( τον γνωστν
Μ.Υ.Φ) του 2014, οχεδόν πέντε
χρόνια νορίτερα, το 2016, πέφ
τουν Τις Τελευταες ημέρες τα
Πρόστιμα βροχή ..
Ανακλέται η απόφοση για φλάθλους στους ποδοσφαιρικούς αγνες
Με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου του στην Ευρπη, κάτι Που δεν μπορεί να
Μητσοτάκη ανακαλείται η απόφαση για αποκλειστεί και στην Ελλάδα, έκρινε ότι η
την Παρουσία περιορισμένου αριθμού διεξα γωγή αγνων έστω και με λίγους
φιλάθλων στους ποδοσφαιρικούς αγνες. φιλάθλους, τη στιγμή Που απατείται η
αποφυγή κάθε συγχρωτισμού και η
Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση από αυστηρή τήρηση των υγειονομικν κανότο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός , λαμβάνον
τας υπόψη την αύξηση κρουσμάτων Παννων, θα έστελνε το λάθος μήνυμα στους
Πολίτες
αyχς από την
Πιστνεται συνολικός δοτική ενίσχυση οριστικοποιήσει , Οκτωβρίου 2020.
σήμερα
τραπεζικούς δικαιούχων Που
λογαριασμούς έχουν λάβει την ευρ.
28.401
στους αριθμός
συνολικού ύψους μέσω της πλατφ
625,3
ο ρμας οι πληρωμές του
3ου κύκλου της
port, την aίτηση Επιστρεπτέας
ούχων του 3ου Προκαταβολή Π Σύμφωνα με τα χορήγησης της Προκαταβολής
Η θα συνεχιστούν
Προς το τέλος
στους Δημοσίων Εσό-στικής υποβολής της Τρέχουσας
(ΑΑΔΕ), της αίτησης λήγει εβδομάδας.
εκατ .
"myBusinessSup
δικαι- Επιστρεπτέα
ΣΥΡΙΖΑ
Εκανδαλδης
ρίθμση δρο της υιβέρνησης
κύκλου της Επ- μέχρι
στρεπτέας Προ- ανέρχεται
καταβολής Ποσό 71.184,
συνολικού ύψους οποίους
371,5
ευρ . Έτοι, ο
σήμερα στοιχεία της Ανε- ενίσχυσης.
σε ξάρτητης Αρχής Προθεσμία ορι
έχει δων
καταβληθεί 83234 επιχειρή- την
Προσεχή
εκατ.
άμεση χρηματο-σεις έχουν ήδη Δευτέρα,
Created by Universal Document Converter