Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 21.10.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-ApΦύλλου: 6646

Ημερίδα για την ασαλιστική απάτη στο Πανεπιστήμιο Πειραιός
ΥΠΕΣ:
Εγείλις μ την έαξη τυ χίλον χιηνότητις στο Δημόσυ
Στον φετινό κύκλο κινητικότητας θα ισχύσουν εξαιρέσεις Τρίτη 20 Oκτωβοίου ανοίγει η
λόγω ιδιαίτερων καταστάσε ων . Συγκεκριμένα, δεν έχουν πολιτν (elpdesk) για το πρό
δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήματα για μετάταξη ή απόσπαση το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των
νοσηλευτικν ιδουμάτων της χρας.
ειδική γραμμή εξυπηρέτησης
γραμμα Εξοικονομ-Αυτονομν , με στόχο την καλύτερη
ενημέρωση προετοιμασία των
ενδιαφερόμενων, σε συνέχεια
και της προδημοσίευσης των
βασικν ση με ίων του Οδηγού
του προγράμματος την προηγούμενη εβδομάδα.
Την έναρξη του κύκλου κινητικότητας στο
Δημόσιο για το 2020 σήμανε ο υπουργός οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
Εσωτερικν , Παναγιτης Θεοδωρικάκος μ
εγκύκλιο προς τους φορείς , οι οποίοι έχουν
προθεσμία έως τις 2 Νοεμβρίου για να υποβάλουν τα αιτήματά τους για μετατάξεις ή | βράδν.
αποσπάσεις προσωπικού .
να απευθύνονται στο τηλέφωνο
210 6241829 (20 γραμμές ) , το
οποίο θα λειτουργεί καθημερι
να- εργάσιμες ημέρες- από τις
07.00 το πρωί έως τις 21:00 το
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
του υπουργείου Ενέργειας, το
helpdesk ξεκινά νωρίτερα και
είναι πιο διευρυμένο σε σχέση
με τους προηγούμενους κύκλους του <Εξοικονομν, στε να
ανταποκρίνεται στο αυξημένο
μέγεθος του προγράμματος και
να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης για τις αλλαγές που
προβλέπονται,
Βαρβιτσιτης: Στύχος μας οι σχέσεις μας με το
Ηνομένο Βασίλειο να παραμείνουν ισχυρές
Συνθήμες ευθείας σύγκρουσης μεταξύ Σταθμού Εμπορε
υματοκιβωτίων Πειραιός (ΣΕ.Π.) , Cosco αι Οργανι
σμού Λιμένος Πειραις (ΟΛΠΟΛΙ -0,11%) με τους
Έλληνες επιχειρηματίες της Ναυπηγο επισκευής διαπιστνει η διοίκηση του ΒΕΠ και καλεί την Κυβέρνηση να
αναλάβει πρωτοβουλία εξεύρεσης μόνιμης, σταθεράς και
δικαίας λύσεως , με την οποία δεν θα υπάροχουν υποψίες
για τη δημιουργία ολυγοπωλίου, λουκέτων , νέων χαμένων
θέσεων εργασίας και δραματικής μεταβολής των εργασιακν σχέσεων . Το ΒΕΠ καλείτην Κυβέρνηση και ειδικά την ηγεσία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ναυτιλίας , αλλά και κάθε άλλη αρμόδια ρυθμιστική Αρχή να
προβούν στις δέουσες και νόμιμες ενέργειες εγιαίρω ,
πριν αοχίσουν κινητοποιήσεις και αντιδράσεις που θα
εντείνουν περισσότερο την αβεβαιότητα και την ρευστότ
ητα στην αγορά
Τηλεδιάσκεψη με τους γενι κούς γραμματείς των υπουργείων, ενόψει της οριστικής
αποχρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ,
πραγματοποίησε ο αναπληρ
ωτής υπουργός Εξωτερικν ,
Μλτιάδης Βαρβιτσιτης.
Συντονίζου με τις επιμέρους
δράσεις που χρειάζονται>
γνωστοποιεί για τη συνάντηση σε ανάρτησή του στον
προσωπικό του λογαριασμό
στο Twitter, ο M. Βαρβιτσιτης και τονίζει ότι
<στόχος μας είναι οι ιστορι μές σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνουν εξίσου ισχυρέςν.
<Ενόψει
αποχρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση συναντήθηκα
σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψ
ης με τους Γ των Υπουργείων . Συντονίζου με τις επι μέρους δράσεις που χρει
ζονται. Στόχος μας είναι οι
ιστορικές σχέσεις μας με το
ΗB να παραμείνουν εξίσου
ισχυρές έγραψε συγκεκοι
μένα στην ανάρτησή του ο
αναπληρωτής
Εξωτερικν.
Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση θα
καλύπτει όχι μόνο τα <βασικά
ερωτήματα (ποιοι είναι δικαι ούχοι, οδηγίες για την υποβολή
της αίτησης κλπ.) αλλά και
εξειδικευμένα θέματα για τις
επιλέξιμες παρεμβάσε ις, τη
χρήση της πλατφόομας κ.α. στα
οποία θα απαντούν μηχανικοί
και εξειδικευμένοι τεχνικοί
σύμβουλοι
Επιπροσθέτως, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλ
λουν ερωτήσεις μέσω ηλεκτρο
νικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση
upport.exoik on om o @pιν ypeka
οριστικής
υπουργός
Created by Universal Document Converter