Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ 5836 Τετάρτη 21.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : ΤηΑ :210-3304587 FAX :210-3304605
Αυξάνονται
με ΝΟΤΑΜ
σε 10.000
Γ. Βρούτσης:
>>> ελ
>>> ελ.
Σύντομα οι αλλαγές
στο συνδικαλιστικό νόμο
στα ελληνικά
αεροδρόμα
τα των
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοιννει νέες
συμπληρωματικές notam
οποίες εντόσσονται στα μέτρα
πρόληψης κατά του Covid-19:
Ειδικότερα:
"Λόγω των απεργιακν κινητοποήσεων των εργαζομένων
στην ΥA , που ήταν προγραμ
ματισμένες για την Κυριακή 18
και για σή μερα Δευτέρα 19
Οκτωβρίου χαι έχουν σαν αποτέλεσμα ακυρσεις χαι τροποποήσεις πή σεων από τις αεροπορικές εταιρείες , δίνεται η
δυνατότητα στο επιβατικό χοινό
που επηρεάζεται η πτήση τους
με αλλαγή η μερομηνίας έως και
την αυριανή μέρα να εισέρχον
ται στην Ελάδα με αρνητικό
τεστ Covid-19 που να μην υπερδόσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ
Πιρέμβαση για ις ουγκντρωτικές
χαταστάσεις 2014 ζητά
το Οκονομικό Επιμελητήριο
βαίνει τις 96 ρες από την η μερ
ομηνία που πραγματοποιήθηκε.
Η συγεκριμένη αεροπορική
οδηγία θα ισχύει έως την Τρίτη
20 Οχτωβρίου τα μεσάνυχτα και
αφορά μόνο τους επιβάτες πή
σεων που επηρεάζονται από τις
κινητοποιήσεις
*Όσον αφορά την αεροπορική
οδηγία για τους περιορισμούς
πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Κοζάνης <Φππος ,
που ισχύουν έως την Πέμπτη 29
Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα , προστίθεται ακόμα μια εξαίρεση
και συγκεκριμένα θα επιτρέπονται οι τοπικές εκπαιδευτικές
ποήσεις
Τέλος για την αεροπορική
οδηγία (notam) που αφορά τους
ταξιδιτες από Ισραήλ (μόνιμοι
κάτοικοι ) , που ισχύει έως τις 25
Οντωβρίου και προβλέπει ότι
όσοι ταξιδεύουν προς Ελάδα
με αεροπορική σύνδεση από
Ισραήλ θα εισέρχονται στην
χρα μας μόνο με αρνητικό τεστ
Covid-19 , ορίζεται αντατο
όριο εισόδου 10.000 ταξιδιωτν
την εβδομάδα από 5.000 άτομα
που προβλεπόταν και αφίξεις σε
όλα τα αεροδρόμια της ελληνι .
κής επιχράτειας
Τη νομοθετική παρέμβαση
του υπουργείου Οικονομικν ,
στε να μην επιβληθούν πρό- Όπως αναφέρει ο κ. Κόλλιας,
στιμα για τις υποβολές καταστάσεων πελατν
ελέγχου και να κοινοποιήσουν τα αντίστοιχα πρόστιμα
χοι περιπτσεις , που επισύρουν πρόστιμα , είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας του
ηλεκτρονικού συστή ματος,
που δεχόταν τις συγκεντρωτ
κές καταστάσεις με λανθασμένα αρχεία , διότι η σιωπηρή παράταση, που είχε δοθεί
αqφορούσε, μόνο το μέρος των
διορθσεων στους προμηθευπρομηθευτν (ΜΥΦ) του 2014 , οι
οποίες υποβλήθηκαν έως τις
22 Ιανουαρίου 2016, ζητά-με
επιστολή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικν , Απόστολο Βεσυρόπουλο, και τον
Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων ,
Γιργο Πιτσιλή , ο Πρόεδρος τές . Το σύστημα δεχόταν μόνο
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος , Κωνσταντίνος Κόλλιας
Η επιστολή προέυψε, μετά
την απρόσμενη επιβολή προ
στίμων σε επιχειρήσεις για
εκπρόθεσμες
συγκεντρωτικν
σεων πελατν-προμηθευτν
για τη συγκεκριμένη χρονιά .
Αυτό συνέβη, καθς παραγράφφεται η 5ετής προθεσμία αποφευχθεί αυτό , προτείνε
του ελέγχου και οι δημόσιες
οικονομικές υπηρεσίες πρέ - παρέμβαση.
πει να εκδσουν τα δελτία.
Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες των ασφαλιστικν ταμείων
των οποίων τα χρέη έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είστραξ
ης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚEΑΟ) , αναμένεται να δσει
διάταξη με την οποία θα μπορούν να ενταχθούν εκνέου σε
ρύθμιση ασφαλιστικν οφειλν όσοι βρέθηκαν εκτός,
εξαιτίας των συνεπειν της πανδημίας του κορωνοϊού.
ολοκληρωμένο αρχείο
πελατν και προμηθευτν με
αποτέλεσμα να γίνουν χιλιά
δες λανθασμένες υποβολές
χωρίς την υπαιτιότητα των
λογιστν- φοροτεχνικν, Οι
υποβολές ενδικοφανείς προσφυγές στη
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορν γίνονται αποδεκτές
όμως αυτό σημαίνει κόστος
για τις επχιειρήσεις. Για να
αρμόδιος
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης αντίστοιχο με εκείνο που
δήλωσε πρόσφατα ότι οι
αρμόδιες υπηρεσίες επεξε- κές ημέρες το υπουργείο
ργάζονται
ένταξης στις 120 δόσεις
αυτν που επλήγησαν κι
υπουργός έχασαν
ρύθμιση,
ανακοίνωσε ποιν από μεριένα
πλαίσιο Οικονομικν .
καταστάΤΕΛ.
η άμεση νομοθετική
Created by Universal Document Converter