Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

21

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5563

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟ ΤΕΙ

ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ EUROBANK

«Καµπανάκι»
για το Πανεπιστήµιο
«∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕ 35 ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΙ ΠΟΛΕΙΣ»
ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΝΕΙ ΜΠΑΡΑΖ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Oruc Reis:
Θρίλερ µε την
πορεία του
ΣΕΛ. 6

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΣΥΡΙΖΑ:
«Πάγος» στις
εσωκοµµατικές
ΣΕΛ. 3

«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Το κοινωνικό
µήνυµα
ΣΕΛ. 12

ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

«Τρέχει»
µε γοργούς
ρυθµούς
ΣΕΛ. 10
ΣΕΛ. 19-24

ΑΝΕΤΗ ΝΙΚΗ (84-64)
ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ

Ο Απόλλωνας
αφήνει ελπίδες

ΓΙΑΤΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α

Συναγερµός
για υποκλοπή
στοιχείων
∆ΙΑΨΕΥ∆ΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 11

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Ισορροπίες

στο... πορτοκαλί!
136

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ
1-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΜΠΟΝΑΝΟ
ΓΙΑ ΜΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΡΕΚΟΡ
ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗ ΧΩΡΑ:

667

ΣΤΟ... ∆ΡΟΜΟ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΛΕΣ
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΕΛ. 4-5, 8

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
Σισίνη 31, 1ος ορ., Αθήνα, ΤΚ. 11528, Τηλ: 210/8254399 Φαξ: 210/8254398, [email protected], www.regionalpress.gr

Στηρίζω τον τοπικό Τύπο, στηρίζω την ελληνική περιφέρεια
Η υποστήριξη του περιφερειακού Τύπου συνιστά µέτρο δηµοκρατικής
λειτουργίας και συγκαταλέγεται στις προσπάθειες υπέρβασης του ανορθολογικού, ελληνικού υδροκεφαλισµού.
Ο Σύνδεσµος Ηµερήσιων Περιφερειακών Εφηµερίδων (ΣΗΠΕ) προβάλλει τρεις άµεσες προτεραιότητες, που µπορεί να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίµα, επιµένοντας στην έναρξη θεσµικού διαλόγου µε στόχο
σύγχρονο, δηµοκρατικό πλαίσιο σχέσεων των επιχειρήσεων Τύπου µε
την Πολιτεία, την λειτουργία της µαζικής επικοινωνίας και του δηµοσίου
λόγου, γενικότερα.
1. Η υποχρέωση των δηµόσιων Φορέων να δηµοσιεύουν στις εφηµερίδες τερµατίζεται στις 31/12/20. Το τέλος των καταχωρίσεων εκτός
του ότι περιορίζει την πρόσβαση του καθενός στις ανακοινώσεις, προκηρύξεις, καταχωρήσεις, στερεί από τον περιφερειακό Τύπο και την τελευταία εναποµείνασα πρόνοια υποστήριξης.
Ζητείται η επ’ αόριστον παράταση της υποχρέωσης των δηµόσιων Φορέων να ανακοινώνουν στον Τύπο και πάντως της οποιασδήποτε αλλαγής των δεδοµένων να προηγηθεί θεσµικός διάλογος για την αντικατάσταση του ερειπωµένου πλαισίου που διέπει τα του περιφερειακού Τύπου, µε άλλο αρτιµελές, σύγχρονο λειτουργικό και δίκαιο υπόδειγµα.
2. Η διατήρηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου να καταβάλουν ετησίως, πέραν των ασφαλιστικών, το 2% επί του τζί-

ρου τους υπέρ του Ε∆ΟΕΑΠ, απειλεί την επιβίωση των µικρότερων και
ασθενέστερων εφηµερίδων.
Σηµειωτέον ότι µε την ασφαλιστική µεταρρύθµιση Κατρούγκαλου ήρθησαν όλες οι ασφαλιστικές και φορολογικές πρόνοιες υπέρ του Τύπου,
εξακοντίζοντας τις υποχρεώσεις αυτές, δίχως ποτέ έκτοτε να υπάρξει
κάποια αντισταθµιστική πρόνοια.
Η υποχρέωση αυτή θα ισοσκελιζόταν µε τους πόρους του πολυετούς προγράµµατος ενίσχυσης των επιχειρήσεων Τύπου διά της επιδότησης της
εργασίας, το οποίο καταργήθηκε και ουδέποτε αντικαταστάθηκε.
Ζητείται εκτός της σύνταξης και εφαρµογής προγράµµατος ενίσχυσης,
η έκτακτη και ειδική ρύθµιση των οφειλών στον Ε∆ΟΕΑΠ µε πρόγραµµα
τουλάχιστον 120 δόσεων.
3. Σχεδόν όλα τα αιτήµατά µας κατατείνουν στην ανάγκη συγκρότησης
νέου, σύγχρονου και ενιαίου Μητρώου ενηµερωτικών ΜΜΕ στη ΓΓΕ&Ε
είτε αναφέρεται σε έντυπα, ανεξαρτήτως περιοδικότητας, είτε σε ενηµερωτικές ιστοσελίδες µε κριτήρια την απασχόληση, την αναγνωσιµότητα και την ιστορικότητά τους. Σε ό,τι κι αν αναφερόµαστε είτε για πρόγραµµα ενίσχυσης πρόκειται είτε για το δικαίωµα στις καταχωρίσεις είτε
ακόµα και στους δικαιούχους της οψέποτε κρατικής διαφήµισης, η αναφορά στο Μητρώο θεωρείται επιβεβληµένη.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο