Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο-Αρ φύλλου 17.869.Τιμή 0,60 ε .Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.6T, 33.791-Fa: 26510 30.350 . http:/www.proinosiogos.ge [email protected]
Ελλάδα-Αλβανία συμφνησαν ότι διαφωνούν (!) για Α0Ζ και πάνε Χάγη
Ο λαρτη ηχέετή επάκεψη Δήνδα στα Τρον, αφού ο ΑΙβονής Προθυπουριος Σε εγρήγορση καλεί τους κατοίκους ο Ν. Χαρδαλιάς
απέρηενα διμευτ μα bairου ούομι, Δκαύματ δρήτεροπτν κα
ΟΜ Κέφαλογιάνης: Μογμύς ακόμη ο δρόμος για έποξη ης γετονος στην Ε.Ε
Τα Γιάννενα λίγο πριν τον
ακόκκινο συναγερμό!
. Οι χθεσινές συνομιλίες Του
Ελληνα Υπουργού Εξωτερικν
Νίκου Δένδια με Τον Αλβανό Πρωθυπουργό Ενη Ράμα γα το ενδε
χόμενο συμφωνίας καθορισμού
Σήμερα οι ανακοινσεις της ειδικής Επιτροπής. Άλλα 15 κρούσματα
κορωνοίού ανακοινθηκαν χθες στην Π.Ε. Ιωανίνων, 2 σε Πρέβεζα ,
3 σε Θεσπρωτία . Rapid test σήμερα στο Μέτσοβο
της .
, ΑΟ.Ζ είχαν Το αναμενόμενο
αποτέλεσμα: Συμφνησαν όι διαφωνούν και θα προχωρήσουν μελ
. Στην κόψη Του ξυραφιού E .
ξακολουθούν να βρίσκονται τα
όσον αφορά την εξάπλω
ση Του κορωνοίού , με τα στοιχεία
που βλέπουν καθημερινά το φως
της δημοσιό τητας να μην αφήνουν
ΡΕΠΟΡΤΑz
λοντικά σε προσφυγή στο Διεθνές
Διαιτητικό Δικαστήριο Της Χάγης ,
Το οποίο θα κληθεί να λάβει και
την τελική απόφαση .
Το κατά πόσο θα τηρήσει και ουτή τη συμφωνία ο Ενπ Ράμα -αν επα νεκλεγεί πρωθυπουργός στις εκλογές που θα γίουν την προσεχή Ανου
. Είναι επίσης κάτι για το οποίo η
Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να
κκρατά μικρό καλάθr , γατί δεν αποΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
Ηχθεσινή συνάντηση του Ν. Δένδια με τον Ε Ράμα επιβεβαί
ωσε την Αλβανική τακτική των μονομερν απαιτήσεων
σε βάρος της Ελλάδος
περιθρια αισιοδοξίας , παρά την
συμμόρφωση στα μέτρα από την
πλειοψηφία των κατοίκων .
ΧΒES αναονθηκαν από τον ΕΟΔΥ άλλα 15 κρούσματα στην ΠΕ.
φής της κονής πρότασης (συνυπο- ούτ. κα ην προσφυγή στη Χάγη - : Ιωσνόνων σε σύνολο 667 πανελλαδ
κά , με τον υφuπουργό Ν Χαρδαλιά
κατά την απογευμαπνή ενημέρωση
να εφιστά ην προσοχή στους κατο
-11η σελ : κους ανας έροντας χαρακτηριστικ .
κλείεται τις επόμενες ημέρες ή και ό σχεπκού ) να προκύψε εμπλοκή από
εδάκτυλο της Τουρίας , η οποα
ποδέχετα στις διαφορίς της με την
Ελλάδα . Γα την nμή twν όπλωνη
συμφωνήθηε να υπάρξει ένα εύλο
yο διάστημα ενός ή
Τα 263 ενεργά κρούσματα που υπάρχουν στα Γιάννενα,
σε συνδυασμό με την επιθετική εξάπλωση του 1ού, φέρνουν
Την περιοχή μας όλο και πιοκοντά στο lockdown ..
Μετ' εμποδίων η εξυηρέτηση συνταξιούχων
Είναι μακριά ο ΕΦΚΑ για όσους
διαμένουν σε ορεινές περιοχές!
Καλούμε ο κάτοικοι των Ιωσνίων,
της Καστοράς και Της
να βρίσκοντα σε πλήρη εpήγopoη
κπθς παρατηρείται ιδιατερα αυξημέ νο επιδημολογιό φ
ωρa , προσθέτοντας ότι σήμερα
ΤΕτάρτη θα υπάρξε επισκόπηση των
δεδομένων από τους ειδικούς του Επιδημιολογκού χάρτη για το 1 μέ
λει γενέσθa , με το Τοπικό lockdown
να θεωρείται πλέον σχεδόν σίγοupo.
Στα Γάννενα σύμφωνα με τον υφυπουργό υπάρχουν 263 ενεργά
κpούσματα, χαρακτηρζοντας την αυ ξηση επdεΤική, με ο .
Μεχρηματοδότηση από ΕΣΠ και Ταμείο Ανάκαμψης
Καιρός να γίνει πράξη η ψηφιακή
μεταρρύθμιση στα δημόσια έργα
ν Την πρότασή του κατέθεσε ο Στ. Καλογιάννης
ς θεσσαλονίης
άδος η στοχυποίηση
του κλάδου εστίασης
VΜπρίσει η ευθύνη στους Δήμους ζητούν βουλευτές του ΚΙΝΑΛ
. Σοβαρές δυ σκολίες στην εξυ πηρέτησή τους και
ειδικά στην άμεση
επίλυση ζητημάΤων που τους σπασχολούν αντιμετω
πίζουν σήμερα οι
ασφαλισμένο και
οι συνταξούχοι
Του ΕΦΚ οι οποι οι διαμένουν σε ο πομακρυσμένες και ορεινές πε.
ριοχές όπως είναι πολλά χωριά
και κωμοπόλεις και της Ηπείρου
Κι ουτό γιατί έχει μειωθεί το
κτυο των τΟπκν καταστημάτων
του πρην ΙΚΑ , εν
οΠΟΛΥ εύκολο να επιρρίπτοαποκλειστικς
στα καταστήματα εστίασης (αρ κλπ) , για τη
μετάδοση Του κορωνοίού . Ο..
αφορισμός Τους από rον δ -11η σελ
νται οι ευt
. Πρόταση για προθηση
της Ψηφιακής μεταρρύθμισης στα
δημόσια έργα κατέθεσε ο βουλευΤής Ιωαννίνων ης Ν.Λ Σταύρος
Καλογιάννης , στο πλαίσιο του νέ ου ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Τα : μείου Ανάκαμψης Τονίζοντας όι
μαρχο κ . Ελισάφ
ΝΙΣΜΟΣ
Περνάει κι αυτό στη νέα εποχή
Εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση
Βήματα μπροστά για τη ναλακτοβιομηχανία
Διευρύνει τη γκάμαν των
προϊόντων της η ΔΩΔΩΝ Η!
V Κατσικίστο τυρί και γιαούρτι οι νέες της προτάσεις
είναι εφαρμόσιμη και μπορεί να
χρηματοδοτηθεί από τα προανα φερθέντα προγράμματα, με πολύ
σημαντικά οφέλη για την εθνική
οικονομία και την ποιότητα παρα γωγής δημόσιων
και από το ΚΕΠ Καλπακίου !
>Πιτηρεσίες θα προσφέρει στους δημότες του Δ. Πωγωνίου
-2η στλ.
. Τη δυνατότητα
στους πολτες να εξυ Τηρετούνται από τα
ΚΕΠ και μέσω βιντεοκλήσης δίνει Το πρόγραμμα myKΕPive
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη σης , στο οποίo έχουν
ενταχθεί μέχρι σήμερα
δεκάδες Δήμο σε όλη
τη χρα , εν φιλοδοξα της Κυ- χρονιάς να συμμετέχουν όλο
βέρνησης είναι ως τα rέλη της
ΕΝΠΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Eπλύνται
. Διαρκς βήματα μπροστά κάνει η Ηπειρωτική
γαλακτοβιομηχανία
ΔΩΔΩΝΗ,
τριβέματα ετν στην ELΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Σελ. 2
Των προϊόντων της
καrνούριες προγια τους καταναλωτές με Τους
οποίους έχει απο κτήσει εξάλλου , εδ και πολλά
χρόνια μία σταθερή
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ 7
ηντοραλέροα ζη
Σελ. 2
Πρόκειται για μία
-12η σελ.
-11η σελ .
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Διακόσια Χρόνια ελευθερίas
Ο Εεργιος Καρατσκάκης Γενικός Αρχηγός
του στρατού της Ανατολικής Ελλάδος
Ση σμερινή 5:15 μμ) εξ αναβολής αναμέτρηση στη Ρζούπολη
Με στόχο την πρτη νίκη ο ΠΑΣ
κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης
- Αλλαγές στην ενδεκόδα ετοιμάζει ο Αργ. Γιαννίκης
Το αγκάθιν
των Πρεσπν ..
> Του ΜΑΞΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
. Την πρτη Του νίκη στο
πρωτάθλημα Ψάχνει σήμερα Το
απόγευμα (5515 μμ) ο ΠΑΣ
Γιάννινα καθς αντιμετωπίζει
τον Απόλλωνα Σμύρνης στο γή
πεδο .Καμάρας, mς Ρo .
πολης , για ην εξ αναβολής a .
ναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής
της Super League . Μοναδικός a.
ποντας ο Ισπανός Χουάν Ντομήν
γκε6, με επιθεπικό πλάνο και αλλα. Την επομένη της υπογραφής της Συμφωνίας
των Πρεσπν συμμετείχα στην 29η Διάσκεψη των
Επιτροπν Ευρωπαϊκν Υποθέσεων Των Κοινοβουλίων της ΕΕ ( COSAC) , που έλαβε χρα στη
Σόφια της Βουλγαρίας στις 18.06.18. Το πρόσωπο
της ημέρας ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικν της
ΠΓΑΜ Νίκολα Ντιμτρόφ, ο οποίος ως εισηγητής στο πάνελ της Διάσκεψης είχεε μιλήσει σε πανηγυρικούς Τόνους για τη συμφωνία που
υπέγραψε με τον Ελληνα ομόλογό του Νίκο Κοτζιά .
ος απαραφωνίαn , στη σχεδόν εορταστική ατμόσφαιρα,
. Είναι γνωστό ότι η έξοδος του Μεσολογγίου
έγινε τη νύχτα 10-11 Απριλίου 1826 Σάββατο Λαζά .
ρου-Κυριακή Βαίων . Μετά την πτση του Μεσολογγίου η Επανάσταση φάνηκε ότι εκινδύνευε
0 Ιμπραήμ επέστρεψε στην Πελοπόννησο την
οποία άρχισε να καταστρέφει . Ο Κιουτοχής προχ ρησε προς την ανατολική Ελλάδα . Στο μεταξύ η Ελληνική κυβέρνηση
ούτε χρήματα είχε ούτε επιβολή . Επικρατούσε διχοστασία μεταξύ
των αρχηγν . Υπό την πίεση της κοινής γνμης η κυβέ -Τη σελ
γές στοβασικό σχήμα θα παρατάξει Τον ΠΑΣ Αργύρης Γιαννίκης .
Μετά από τα Τpία
-4η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα