Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Προς διττή ρύθμιση "κόκκινων" εισφορών
Newspaper website Website







Recognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|ΠΡΙΚΗ μ! e
771234
567126
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.353
Προς διττή ρύθμιση
κόκκινωνν εισφορν
δ SCORPIOS
Security Services
210-8 o7ο427
229 50- 367 00
WWW.5CORPIO5-SECURITY.GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Νέα διπλωματική
αντεπίθεση της Ελλάδας
Εξετάζεται μέτρο για Πληττόμενους και μη πληττόμενους οφειλέτες του ΕΦΚΑ
Με ευθείες απειλές για την αποστολή γεωτρύΠανου απέναντι από το Καστελόριζο κλιμακνει
η Αγκυρα την ένταση στα ελληνοτουρκικά, την
ρα που ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναλαμβάνει σειρά
διπλωματικν Πρωτοβουλιν με στόχο την
έμπρακτη καταδίκη της τουρκικής παραβατικότητας από τη διεθνή κοινότητα . σελ. 17
Δεύτερη ευκαιρία στους οφειλέτες των ασφαλι- πρόσφατες ανακοινσεις του υπουργείου Οικο
να ισχύει η επανένταξn, αλλά να δοθεί Παράλληλα
στικν ταμείων Που χασαν τις ρυθμίσεις τους νομικν για αναβίωση των φορολογικν ρυθμίσεων ως κίνητρο-n δυνατότητα ταυτόχρονης ρύθμισης
των νέων οφειλν, δηλαδή αυτν του 2019 και
του 2020, σε 12 δόσεις. Συνεπς η νέα ευκαιρία
για τους μn πληττόμενους αναμένεται να έχει δύο
βασικά χαρακτηριστιά: . Καταβολή του συνόλου
των δόσεων Που έχουν καταστεί απαιτητές ως Προυπόθεση για τmν επανένταξη. Δυνατότητα ένταξης
των νέων βεβαιωμένων εκτός ρύθμισης οφειλν
ασφαλιστικν φόρμουλα να αΠοπληρωθούν οι δόσεις που έχουν δηλαδή οφειλν του 2019 και του 2020-στην
λόγω των συνεπειν της Πανδημίας του κορονοϊού
Που χάθηκαν, με τις απαραίτητες Παραμετροποιετοιμάζεται να δσει το υπουργείο Εργασίας. Στο ήσεις, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων των ασφαλιτραπέζι βρίσκεται σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης στικν οφειλν . Σύμφωνα με Πληροφορίες, ένα
σενάριο Που έχει Πέσει στο τραπέζι προβλέπει ευ χάθηκαν εν μέσω της κρίσης, κυρίως στο σχήμα καιρία αναβίωσης και για Πληττόμενους και για
μη Πλητόμενους από τον κορονοϊό οφειλέτες. Ειτρσει από το 2019 την πλειονότητα των οφειλετν δικότερα, για τους μη Πλητπόμενους εξετάζεται η
για δυνατότητα επανένταξης στις ρυθμίσεις Που
των 120 δόσεων , Που έχει ούτως ή άλλως συγκεν
Πυρετδεις διαβουλεύσεις
μείωσης των εκπομπν ρύπων
των Ταμείων. Η νέα ρύθμιση των
οφειλν αναμένεται να ευθυγραμμίζεται με τις
χαθεί από το σχήμα των 120 δόσεων, Προκειμένου πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. σελ. 7
Δραματικές διαβουλεύσες εξελίσσονται από θες
στο πλαίσιο του IΜΟ με στόχο μια συμφωνία επί της
αρχής για τη λήψη άμεσων, βραχυπρόθεσμου
χαρακτήρα , μέτρων Που αφορούν κυρίως τη συμΠερφορά των πλοίων, με στόχο τη μείωση των
εκπομπν αερίων ρύπων του θερμοκηπίου. σελ 12
1,5 δισ. ευρτονέο
απακέτον ενίσχυσης
Ευρωζνη
8 αλλαγές-βελτισεις στο νσχ
για τον νέο πτωχευτικό κδικα
δημοσιονομικό
έλλειμμα
Τι μέτρα προωθούνται έως τέλος του έτους
Με ορατό το ενδεχόμενο Πολ Προϋποθέσεις ανακοιννονται
λές Περιοχές της χρας να έχουν μέσα στηv εβδομάδα, τα ανασυμπεριληφθεί στην τέταρτη δρομικά στους συνταξιούχους
κατηγορία του υγειονομικού
Πρωτοκόλλουμέχρι το τέλος του περισσότερα από 30 χρόνια
χρόνου κάτι Που σημαίνει lock ασφάλισης, τα αναδρομικά των
down και δυσμενείς οικονομι κληρονόμων, οι επιδοτήσεις
κές επιπτσεις, η κυβέρνηση
Προετοιμάζει ένα ακόμn Πακέτο
ενίσχυσης της ρευστότητας αλλά και τα χρήματα από την
ύψους 1,5 δισ. ευρ , με στόχο
να (πέσει χρήμαν στην αγορά καταβολής. Στο μεταξύ, είναι
λίγο Πριναπό τις εορτές των Χρι Πλέον εξαιρετικά Πιθανό να υιο
στουγέννων. Έτσι, μέσα στον
Δεκέμβριο θα καταβληθεί το
νέο επίδομα θέρμανσης -οι νέες κέκτακτου μερίσματος . σελ . 3
Κατά την τοποθέτηση του στην επιτροπή της Βουλής ,ο υπ. Οικονομικν Χρήστος Σταικούρας
σημείωσε Πως o στρατηγικοί κακοπληρωτές
αξιοποίησαν αδυναμίες του νόμου Κατσέλη, με
σκοπό να καθυστερήσουν την πληρωμή, σελ.7
που έχουν συνταξιοδοτηθεί με
Μετρό Αθήνας
Στις Άβαξ Ghella, Alstom
το έργο για τη γραμμή 4
Κριστίν Λαγκάρντ
Επικεφαλής της ΕΚΤ
Ζητεί
των στεγαστικν δανείων μέσω
του Προγράμματος Τέφυραν ,
4η φάση της επιστρεπΠτέας ΠροΣτο επόμενο στάδιο πέρασε η διαδικασία για τον
διαγωνισμό που αφορά την πρτη φάση τις
γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, έπειτα από το
άνοιγμα χθες των οικονομικν προσφορν των
δύο κανοηραξιν . Την Πλέον συμφέρουσα προσφορά έκανε η κοινοπραξα Αβαξ Ghella, Aistom
Transport, με 1.158,6 εκατ ευρ . σελ. 13
μονμοποίnση
του Ταμείου
Ανάκαμψης
θετηθούν και Πρόσθετα μέτρα
οικονομικής στήριξης τύπου
σελ 15
Πόσοπράσινο
θα είναι
το Ταμείο
Ανάκαμψης
Στην τσιμπίδα
των τεκμηρίων
1 στα 3 νοικοκυριά
Σταθερά
Πάνω από
400 τα νέα
κρούσματα
-969.53
Αεροδρόμια-εννεάμηνο
ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 68,9%
ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
26,121.3
Συμβούλιο της Ε.Ε.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΑΙΣΟΗΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
-416%γ
Τα ενεργειακά κονδύλια
Εισοδήματα 2018
Ελλάδα
Τα ριμα έργα Που περιλαμβά
νονται στα Εθνικά Σχέδια για την
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ θα
χρηματοδοunθούν κατά Προτε
ραιότητα από το Ταμείο Ανάκαμ
ψηςτων 750 δισ, ούμφωνα με την
Κομισιόν , η οποία Περιλαμβάνει
στις κορυφαίες Προτεραιότητες
τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση
ενέργειας στα κτήρια. σελ 10
σελ. 2
Στην (παγίδαν των τεκμηρίων έπεσαν το 2019 ένα
στα τρία νοικοκυριά, στα οποία Προστέθηκε επιπλέον
εισόδημα 6,41 δισ. ευρ. Σύμφωνα με τv AΑΔΕ, πρό
κειταιγια 1904.507 vOικοκυριά, επίσυνόλου 6.469.044
Που υπέβαλανφορο δηλσεις το 2019 για τα εισοδήματα
του 2018. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι 4
Με μελανά χρματα μπορεί
να Περιγράψει κανείς την κατά
σταση της Πανδημίας στην Ελ
λάδα, Παρότι είμαστε σε Πολύ
καλύτερη θέση συγκριτικά με
άλλες ευρωπαϊκές χρες, Χθες
καταγράφηκαν 438 vέα κρούΧρηματιστήρια
Tottis-Bingo
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ 3% ΑΝΑΠΤΥΕΗ >14
| Η ΚΜαυρη
3 ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ
EΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ
του 2018-Τα ίδια στουχεία δείνουν όι 4 στους 10 φ Δευτέρα
ρολογουμένους δήλωσαν εισοδήματα κάτω από 5.000
ευρ, εν μέχρι 10.000 ευρ δήλωσαν 3 στους 4 αυτοαπασχολούμενο, 9 στους 10 αγρότες και εισοδηματες
αλλά και οι μισοί μισθωτοί και συνταξιούχοι. σελ.45
και το μέλλον
σματα, εκ των οποίων τα 175
στην Αττική και τα 49 στη Θεσ>11
τωναγορων
σαλονίκη. σελ . 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα