Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

24 παραβάσεις
για μη χρήση
μάσκας στην
Π.Ε. Κοζάνης το
Σαββατοκύριακο
- Έξι από τη
δημοτική
αστυνομία
Κοζάνης

Στο επίπεδο 4 ο δήμος
Κοζάνης και οι καθαρίστριες στις
σχολικές μονάδες δεν επαρκούν

Delivery και στο Μαμάτσειο
- Σε εφαρμογή το plan Β
σελ ~ 7

σελ ~ 24

7327

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 9

Ηλικιωμένη
81 ετών βρέθηκε
νεκρή στη
Ροδιανή Κοζάνης

σελ ~ 2

Περιορισμοί
στη συγκομιδή
του κρόκου
-Δεν επιτρέπεται
η ελεύθερη
μετακίνηση
εργατικού
δυναμικού

Νίκος Χαρδαλιάς από Κοζάνη:
Η κατάσταση είναι ακόμα
κρίσιμη - Στα σχολεία είναι
πιο εύκολο να τηρούνται
τα μέτρα από το να
παραμένουν έξω τα παιδιά

σελ ~ 9

Αναστολή λειτουργίας
της ορθοπεδικής
κλινικής του
Μποδοσάκειου
- Νοησλεύονται 14
ασθενείς COVID-19

σελ ~ 7

σελ ~ 24

σελ ~ 2

Γιώργος Κασαπίδης:
Έχουμε 21 συσσωρεύσεις
κρουσμάτων στην Κοζάνη
και άλλες 20 διάσπαρτες
σε όλη την ΠΕ. Κοζάνης
- Σε 14 μέρες πρέπει να
μειώσουμε τα κρούσματα