Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12619
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.K . 104 38 ΑΘΗΝΑ
Εισοδήματα 6.5 δισ. ευρ στα . δίχτυα της Εφορίας
Στην τσιμπίδα των τεκμηρίων
Χρυσή Αυγή:
Αναστολή ποινν
πρότεινε η εισαγγελέας
Δίχως τέλος
οι τουρκικές
προκλήσεις
Να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους , μέχρι την
tφεση, όλοι οι καταδικασμένοι ως μέλη tγκληματικής οργά .
νωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, πλην του ισοβίτη
Γιωργοu Ρουπακιά, ζήτησε η εισαγγελίας της ίδρας Αδα .
μαντία Οικονόμου. Πρότεινε δηλαδή την αποδοχή του αιτή.
ματος αναστολής της ποινής για τον Niκο Μιχαλολιάκο κι
όλων των κατηγορουμένων ( ακόμα και του Γιάννη Λαγού
που δεν το ήτησε ) : Αποδείχθηκε όι οι κατηγορούμενοι
είχαν γνωστή διαμονή και τήρησαν όλους τους όρους που
τους επιβλήθηκαν , εν εξακολουθούν να τους τηρούν . Παρουσιάζονται στο ακροατήριο και δεν εvaι ύποπτοι φυrής
4, είπε, συμπληρνοντας ότι το ποινικό μητρο τον περισ.
σότερων βουλευτν είναι καθαρό .
κλιμάκωση των παράνομων ενεργειν της ,
τη στιγμή χατά την
οποία το Ορούτς Ρές συνεχίζει
να πλέει εντός της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας ( την Κυριακή
έφθασε περίπου 14 ναυτικά μί .
Κτην τσιμπίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν και πέρυσι χιλιάδες φορολογούμενοι, με την εφορία να κανακαλύπτειν
Καστελόριζο) απο
τυπνει τα προκλητικά "παι .
χνίδιαν του Ρετξέπ Ταγί Ερ πρόσθετο εισόδημα 6,5 δισ. ευρ κατά τη φορολόγηση των
Λαγκάρν
εισοδημάτων του 2018.
Το εισόδημα των φυσικν προσπων αυξήθηκε από χρόνο
ντογάν.
Μόνιμο εργαλείο πολιτικής
, περιοχές , τις οποίες
προσθέτει στην διεκδικούμενη
σε χρόνο κατά 1,6 δισ. ευρ, εν βρέθηκαν και χιλιάδες φοροευθύνη έρευνας και διάσοσης
η Άγκυρα ενδιαφέoυν τη γεί.
τονα για γεωτρήσεις , εφάπτο νται με τις οο0θετημένες από
το Ταμείο Ανάκαμψης
λογούμενοι με λιγότερες από τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές
πληρωμές δαπανν για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ,
Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε να
μην υπόρξι καθυστέρηση στην διανομή των πόρων από το
Ταμείο Ανάκαμψης των 750 διο .
" Οι ηγίτες της Ευρωπαίκής Ένωσης πρέπει να εξετάσουν
εάν το Ταμείο Ανάκτησης των 750 δισ. ευρ θα μπορούσε
να καταστεί μόνιμο εργαλείο" , σύμφωνα με την Κριστίν Λα .
γκάρντ
Αυτό το εργαλίο αποκατάστασης αποτελεί απάντηση σε
μια εξειρετική κατάσταση , είπε η Κριστίν Λαγκάρντ σε συ νέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde .
θα πρίπει να συζητήσουμε την πιθανότητα να παραμείνει
στην ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη , στε να μπορεί να χρησ .
μοποιηθεί ξανά εdv προκύψουν παρόμοιες περιστάσεις
στους οποίους επιβλήθηκε πρόσθετος φόρος 23 εκατ. ευρ .
Το εισόδημα που δηλθηκε από όλα τα φυσικά πρόσωπα
το φορολογικό έτος 2018 έφτασε το ποσό των 75,2 δισ. ευρ ,
εν το εισόδημα για το οποίο φορολογήθηκαν όλα τα φυσιτη συμφωνία Αθήνας -Καiροu
ΑΟΖ και εντάσσονται στο πα.
ράνομο μνημόνιο της Τουρκίας
κά πρόσωπα άγγιξε τα 81,6 δισ. ευρ , λόγω της προσαύξη με τη Λιβύη . Η Τουοκία να επι .
σης των τεκμηρίων.
Σε σχέση με το 2017 δηλθηκε μεγαλύτερο εισόδημα κατά
χειρεί να θέσει και έτερα θέμα
τα στο τραπέζ, με το βλέμμα
1,6 δισ. ευρ εν τοφορολογητέο εισόδημα αυξήθηκε κατά
1,2 δισ. ευρ.
στραμμένο στις διερευνητικές
Καύσιμου για ανάκαμιψη
οι αυξημένες καταθέσεις
Στα 234 δισ. ευρ το ιδιωτικό
χρέος
για το παρεμπόριο
δημίας ( Μάρτιος . Αύγουστος ) και αυτά τα αυξημένα
κεφάλαια που συγκεντρνονται στις τράπεξες μπορούν
να αποτελέσουΝ το ακαύσιμο- για την οικονομική ανά .
καμψη , χρηματοδοτντας αυξημένη κατανάλωση και
επενδύσεις , όπως τονίζουν οι αναλυτές της Eurobank .
'το 21% επιταχύνθηκε ο ρυθμός αυξησης των ιδιωτι
χν καταθέσεων κατά το πρτο εξάμηνο της παν.
κατά το χρονικό διάστημα από 12.10.2020 έως και
18.10.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 136 d.εr
χοι και βεβαιθηκαν 14 παραβάσεις που αφορούσαν στο
παράνομο εμπόριο και 22 που αφορούσαν στη μη τήρη
Το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται , σήμερα , στα 234
δισ Από αντό το συνολικό ιδιωτικό χρέος , τα
106 διο. ευρ αφορούν οφειλές προς τη qορολο γιχή οχή , τα 92 διο . ogειλές προς τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα , δηλαδή τις τράπεζες και τις
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων , και τα 36 δισ, οφει .
λές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία .
ση των μέτρων κατά του COVID-9.Επιβλήθηκαν πρό
στιμα 54.550 6 , εκ ων οποίων 44.950 ε , αqoρούσαν στη
μη τήρηση των μέτοων κατά του COVID-19.