Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιoρυτής- Νιλαος Καραθάνος 1951-1974* διακτή τρα - Εκδότρα Σταυρίδου L Συλανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.213
0,50 ε
Σχεδόν 300.000 ορφανάν ακίνητα στη χρα
Έκλεισε προληπτικά
Ελάχιστα τα ακίνητα
στη Δράμα άγνωστου
ιδιοκτήτη που ενδέχεται
να περάσουν
στο Δημόσιο
το Δημοτικό Ωδείο
Δράμας διότι
διεγνσθη με covid 19
καθηγητής μουσικής
Εκκωφαντική
στασιμότητα σε όλα
τα ζητήματα που
Στην προεθνική
ομάδα
οΒ. Μιχαηλίδης
του ΚΟ Δράμας
αφορούν τη Δράμαν
Δηλσεις του βουλευτή Δράμας
| του ΣΥΡΙΖΑ κ . Θεόφιλου Ξανθόπουλου
Δέκα αθλητές του ΚΟΔ
στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κολύμβησης
Σύσκεψη στο ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας | Παπαεμμανουήλ: Μία ακόμα υποβάθμιση της
για έργα στην περιοχή
της Δράμας και της ΑΜΘ
Με την επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη κα . Αντωνίου
περιοχής μας θα είναι η ενδεχόμενη αναστολή
της λειτουργίας του Τελωνείου Δράμας
-Πολύτιμος ο ρόλος του Τελωνείου της Δράμας για την ανάπυξη του τόπου μας
> 72 επιχειρήσεις μαρμάρου, επιχειρήσεις οινοποιίας , μια επιχείρηση στον τομέα
της νανοτεχνολογίας και άλλες πολλές δραστηριο ποιούνται στο Ν. Δράμας στον
τομέα των εξαγωγν
ΠΛΑΙΣΙΟ
δήμερων επα
φν που είχε
Του Θανά ση Πολυμένη
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τύπου για το
ενδεχόμενο της πλήρους κα
τάργησης και κλεισίματος του
στην Π.Ε. Καβάλας
η επικεφαλής του
γραφείου του πρωθυπουργού
Θεσσαλονέκη
Μαρία Αντωνίου ,
πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη στα γραφεία του Τεχνκού
Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας
(TEE ΑΜ) στην Κα βάλα, όπου την υποδέχτηκαν ο πράεδρος σεις με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη
Απόσταλος Παυλίδης , ο αντιτρό εδρος Σοτήρης Λαζαρίδης και τα μέλη της Διοκούσας Επτροπής Δημήτρης Κυριαζίδης και αναμένεται να διαμορφσουν τις υποδοΓργος Νάστος
Στη σύσκεψη που ακολούθησε , έγινε οδκούς άξονες , λιμάνια , αεροδρόμια και
αναλυτική ενημέρωση της κυρίας Αντωνίου σιδηροδρομικό δέτυο , συμπληρνοντας
για τις τεχνικές λεπτομέρειες σε ζητή ματα βασκά κενά στις υποδομές της περιοχής
της περιοχής και ετισημάνθηε η αναγκαιότητα παρακολούθησης της πορείας ανάττυξης στη Μακεδονία και τη θράκη
και επίσπευσης των διαδικασν προόδου
και ολοκλήρωσης .
Εδοκότερα, διατυπθηκαν οι προστάσεις σδηροδρομικό δίτυο noυ θα δσουν με
του Τεχνικού Επιμελητηρίου κα έγνε συζήτηση για τα ακάλουθα σημαντικά ζητή λάδα,
ρησε χθες στα τοπικά μέσα
ενημέρωσης , ο εντεταλμένος
σύμβουλος Παλπισμού και
Αθλητισμού της Περφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και Περpερειακός
Σύμβουλος Δράμας , Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ
Η συνέντευξη έγινε
έξω από τον χρο
του Τελωνείου Δράμας που βρίσκεται.
στη Βιομηχανική Πε
ροχή , καθς το τελευταίο δάστημα ,
κυκλοφορούν φήμες
ότι ζητήθηκε από το
Τελωνείο της Δράμας
να προβεί σε ποσοτκή καταγραφή των
εργασιν του , προκεμένου να αξολο - Οκ Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ έξω Εξρχής είπε ότ , ο Τελωνείο της Δράμας , είναι
γηθεί η σκοπιμότητα από το Τελωνείο της Δράμας
λεπουργίας του.
Όπως τόνισε στις δηλσεις του ο κ. Παπαεμμανουήλ.
"ορόλος του Τελωνείου της Δράμας είναι πολυδιάστατος και πολύτιμος για την ανάπτυξη του τόπου μας . Το ρήσεις στον κλάδο της εξόρυξης μαρμάρου . Έχουμε
τελευταίο διάστημα , κυκλοφόρησαν φήμες για πιθανό επίσης τον κλάδο της αναποιίας , nou και οι δύο κλάδα,
κλείσιμό του Θύμισε ακόμα ότι τον Σεπτέμβριο του
2016, το Τελωνείο της Δράμας υποβαθμίστηκε από Τελωνείο Α' Τάξης σε Τελωνείο Β' Τάξης, εν σημείωσε πάρα παλύ βοηθούν στα έσοδα του κράτους . Αυτή τη
ότι σήμερα στο Τελωνείο υπηρετούν 22 υπάλληλοι και στιγμή , εππρόσθετα θέλω να πω, ότι υπάρχει στη Βιοένας προστάμενος σε επiτεδο αυτοτελούς τμήματος, μηχανοκή Περιοχή της Δράμας και μια επιeίρηση που
βέβαια διατηρντας την στοχοθεσία και τις αρμοδιότη- δραστηριατοιείται στο χρο της νανοτεχνολογίας , που
τες του Τελωνείου Α' Τάξρως . , και όπως είπε , η ενδε - έχει ραγδάα εξέλιξη και σε εξαγωγικό στiπεδo , αλλά και
χόμενη ανασταλή της λεπουργίας του Τελωνείου πολλές εταφρείες τροφίμων .
Δράμας θα εναι μκα
ακόμα υποβάθμιση της
Από την επίσκεψη της κας Αντωνίου στο ΤΕΕ ΑM.
Δίπλα της ο κ . Παυλλδης
Οπως ανέφερε μεταξύ άλλων η καΑντω
νίου , ένα σύναλο έργων αξίας 5 διο. ωρ.
μές στη Βόρεια Ελλάδα , με επενδύσες σε
και βάζοντας τις βάσες για μα νέα πορεία
ΦΩΤΟ Π.Τ.
περιοχής μας , στο πλαίσο της κατάργησης δομν
και υπηρεσιν , η οποία θα έχει άμεσο αντίκτυπο
στις τοπικές επιχειρήσεις και στους συναλλασσό μενους με το Τελωνείο .
Συνδυάζοντάς το μάλιστα με το Τελωνείο της
Πρόκεπα για έργα στους οδικούς άξο
νες, στα λημάνια, στα αεροδρόμα και στο
γάλη αναπτυξιακή θηση στη Βόρεα Ελκαθς θα βελτισουν τη
διασυνδεσμότητα κα την προσβασιμό
ΦΩΤΟ Π.Τ.
ματα:
- Σιδηροδρομική σύνδεση Εμπορικού Λ τητα της περοχής, ανοίγοντας νέους εμ
μένα Καβάλας με Τοξότες Ξάνθης .
- Σδηροδρομική γραμμή θεσσαλονίκης μεταφορές ανθρπων και προόντων. Με
- Αμφίπολης -Ν. Καpβάλης.
- Δευρωπαϊκός οδικός άξονας Ε61 Κα- είναι σε θέση να αξιοπουήσει την πλεονε βάλα-Δράμα-Σέρρες-Προμαχνας
- Οδικός άξρνας ΔράμαΑμφίπολη
- Πεσμένη" γέφυρα Αμερ. Ερυθρού αναδειχθεί σε διαμετπακομιστικό κέντρο της
Σταυρού
Αντιπλημμιυρική προστασία περοχής ακόμα περισσότερους τουρίστες.
Τεναγν Φιλίτπων
Στελέχωση των Τενικν Υπηρεσιν αναφέρθηκε η κα . Αντωνίου , εία ο δρό
των Δήμωνενόψει της προθεσμίας της 1ης
Νοεμβρίου 2020, για τη σύσταση Υπηρε - σμού 220 εκατ. ευρ , και η οδή σύνδεση
σίας Δόμησης σε όλους τους Δήμους
Η κα Αντωνίου κατέγραψε τις θέσες και εκατ. ευρ, τα οποία αναμένεται να αντλήτις προτάσεις
κεπα να δρομολογήσει σχετυές συναντή- καμψης και άλλα
η μοναδεή τελωνειακή αρχή σε επίπεδο Νομού, της
παραμεθορίου, με τον Συνοριακό Σταθμό στα ελληνοβουλγαρκά σύνορα , τον Σταθμό της Εξοχής Και
θέλω να πω ότι , στην περοχή μας εδρεύουν 72 επιχει
πορικούς δρόμους και δυυκολύνοντας τις
την ολοκλήρωσή τους η Βόρεια Ελλάδα θα
κτυή γεωγραφική της θέση , ως σταυροδρόμ Ανατολής και Δύσης , για να
όχι μόνο ενσχύουν την τοπική οικονομία , αλλά εν σχύουν και το εθνικό ακαθάριστο προόν της χρας και
ΝΑ Ευρπης , αλλά και να προσελκύσει
Από τα σημαντικά έργα επίσης στα σποία
μος Θεσσαλονίκη- Έδεσσα , προπολογ Δράμα-Αμφίπολη , προύπολογισμού 120
συζητήθηκαν και πρό - σουν χρηματοδότηση από το Ταμείο ΑνάΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάκκος-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλνική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 12 & 25210-20806
Τηλ: 25210 351 94-Κιv: 697 74 22184
Ηπείρου &1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΠΡΩΙΝΟΣ
Καθημερνές: 100013:00 και 1800-20100 ( εκτός Τετάρτης )
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 104962
ά Πλυντήρο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
Έ 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα