Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Οδύνη για τον χαμό
του παιδιάτρου
Β. Παναγιωτάκου σελ.7
Σήμερα Τρίτη
Εκλέγει νέο ΔΣ ο Εμπορικός για τις μονογονεϊκές
Σύλλογος Σπάρτης σελ.8
Παρθενική έρευνα
| οικογένειες , σελ. 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 | Ετος 25-| Αριθμός 5979 | Τιμή φύλλου 0,508
Τηλ: 2731081253 Fax : 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr.
Σχεδόν 83 εκ . ευρ στην οικονομία της Πελοποννήσου
Λακωνικά
εκπαιδευτικά
Νίκας για επιχειρείν, έργα,
Ιδιαχείριση απορριμμάτων
ζητήματα υπόψη
της υφυπουργού
Παιδείας
Σε δίωρη τηλεδιάσκεψη
συμμετείχε το απόγευμα της
Τετάρτης 14/10 ο διευθυντής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Λακωνίας , κ. Φτης Πολίτης,
με την υφυποuργό Παιδείας.
θρησκευμάτων , κ . Σοφία Ζαχαράκη , τον περιφερειακό διευθυντή
Πελοηοννήσου , κ . Δημήτη
Οικονομόπουλο και τους δι
ευθυντές Εκπαίδευσης της
Περιφέρειος Πελοπονήσου
uΕKαιδευτικό θέματα .
Τείπε για νέα γέφυρα Σκάλας και Παράκαμψη Βλαχιτη
Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη σχετικά με τις δράσεις της Περι -nρος τις δημόσιες δομές Υγείας θα χρηματοδοτηθούν από ΕΣΠΑ
nαραχρησε ο Περιφερειάρχης φέρειας για την στήριξη της επι - προκειμένου να ενισχυθούν στον
Πελοποννήσου Παναγιτης χειρηματικότητας Που πλήπεται αγνα τους εναντίον του κορω Νίκας , την Παρασκευή 16 Οκτω - απόις συνέπειες των onοτρεπι-νoto .
Βρίου στην Τρίπολη
Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε κορωνοίού . Εnιnλέον , επισή- γειλε σειρά έργων σε όλες πις Πε - των αnoppιμμάτων.
αναλυτικά κι έδωσε στοικεία μανε την ενίσχυση με nιστσεις ριφερειακές Ενότητες τα οποία
εν γνωστοηοίησε επίσης ότι
από την 1 η του ερχόμενου ΝοεμΒρίου αρχίζει η υλοηoiηση του
Παράλληλα , ο n. Νίκας ανήγ - έργου της κεντρικής διαχείρισης
Σύμφωνα με τον ηροκαθορι σμένο κατάλογο θεμάτων, ο κ.
Πολίτης , αφού ευχαρίστησε
την υφυπουργό για την κάλυψη όλων των λειτουργικν
κενν με τον αριθμό εκηαι / nou
Υnουργείο unoγρoμμισε ότι
κν μέτρων για τη διάδοση του
ουνέχεια σελ9
Το πλάνο δράσεων κι έργων για την επέτειο 200 ετν από την Επανάσταση
δευτικν ηου είχε στηθεί στο
Αναδεικνύει το παρελθόν
κι επενδύει στο μέλλον ο Δ. Ευρτα
λόγω της συνεχούς αύξησης
των διαγνσεων αυτισμού
nαραμένουν ακόμα 18 λει τουργικά κενά εκπαιδευτικν
nαράλληλης στήριξης στον
νομό. Σύμφωνα με τn e
θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης Λακωνίας
ηρoηγούμενη διοίκηoη είχε
ζητήσει ως λειτουρνικ κευά
89 δασκάλους και 42 νηπιa .
γωγούς για ολόκληρο τον
νομό , ενη σημερινή αιτή
θηκε 122 δασκάλους και 48
Οι προτάσεις του δημάρχου Δ. Βέρδου στη Γ Αγγελοπούλου
Στη συνάντηση εργασίας nou
Στην επαφή με τον ηρόεδρο
της Επιτροπής κ . Γιάννα Αγγεηραγματοηonθnκε την Πέμπτη
15/10 στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Σαίνοηουλείου Ιδρύματος
στη Σπάρτn , μεταξύ εκηροσΠων της Εnιτροπής .Ελλάδα
2021- κι εκπροσπων τοπικν
αρχν και φορέων , συμμετείχε
ο δήμαρχος Ευρτα Δήμος
Βέρδος
λοηούλου-Δασκαλάκη,
δήμαρχος Ευρτα nαρουσίασε
την Πρόταση nou υπέβαλε ο
δήμος , η οnoia περιλαμβάνει
Προτεινόμενες δράσεις για την
ιστορική επέτειο των 200 ετν
νηnιaγωγούς για την ηλήρη
στελέχωση των σχολικν μοαπό την Εηανάσταση.
νάδων..
συνέχεια σελ 8
συνέχεια σελ .7
Β1lakonikos.gr
Εγκληματική
Φανατίλα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Γιργου Ανωγειάτη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα