Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 20.10.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλου: 7465
28 χρόνια
Eurobank:
Πς εξηγείται η μεγάλη άνοδος στις καταθέσεις
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Καταγγελίες για το μοντέλο .- παρακολουθούν στενά και την Ελλάδα
Αλλα κΧρυση Βίζαν
γες στη
ΒE με στόχο τα κυκλματα
Επιτιχύνει τις εξελίξεις η ακύρωση του Προγράμματος παροχής
υπηκοότητας σε επενδυτές που Προωθούσε η Κύπρος έπειτα από
τις αποκαλύψεις διαφθοράς κορυφαίων Πολιτικν. Οι υπη ρεσίες
της ΕΕ παρακολουθούν στενά και την Ελλάδα .
Σοβαρές αλλαγές στο Πρόγραμμα
Χρυση Βζην γα την Παροχή Πενταε
τους άδαιας Παραμονής σα αγοραστές
ακνήτων αξας άνω των 250.000
ευρ και στα μέλη των οικογενειν
τους, εξετάξει η κυβέρνηση , Σόχος
είναι να κατευναστούν οι Βρυξελλες
και να σταματήσει όσι απίστευτα
καταγελλονται για το σημερινό μον
τέλο, κυρίως μέσω της δράσης Κνέ
ζων αετονύχηδων και εγχριων συνε
ργατν τους
ΑΔΕ Σελετουργίαη εφορμογή για τη δήλωση Cονίd Οκταβρίου
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Νοεμβρίου.
ανακοιννει ότι Τέθηκε σε λετουργία η
εφαρμογή για την δήλωση Covid για τον
μήνα Οκτβριο.
Η Παράταση της συγκεκριμένης προθε
σμίας προβλέπεται σε απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιργου ΠΙτσιλή, Που θα
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της ΚυβεΤ8ευταία ευκαιρία
Οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλσεις τους έως τις 20 ρνήσεως.
Του ν. Κατσέλη
Ξεκινούν άμεσα
τα έργα μετά την Οπως αναφέρει λαμβάνουν:
ολοκλήρωση του
φωσης χρου
Προσβάσεων
διαγωνισμού για Μετανάστευσης , Αποχέτευση χρων
όμβριων υδάτων Ψυχής
εργασίες περι- Εργασίες διαμόρ- έγκριση για την
χρηματοδότηση
συνολικού
Ποσού του διακαι γωνισμού από
και αντιπλημμυρ-κοινόχρηστν ευρωπαϊκούς
υπουργείο
αναΣταϊκούρας:
Ο ΣΥΡΙΖΑ μετερεψε την
ανάπτυξη Που παρέλαβε σε
ύφεση
την αναβάθμιση σύμφωνα με τα
εγκαταστάσεων οριζόμενα στην
υποδομν παρούσα τεχνική ικά έργα
της Προσωρινού Περιγραφή
Κέντρου
δοχής και Ταυτο-τεύχη δημοπράτ- Ηλεκτρολογικές και Ασύλου έχει
Ποίησης
Μαυροβούνι.
Εγκαταστάσεις Το
Πόρους
Υπουργείο
Μετανάστευσης
υπόλοιπα ύδρευσης
υποστα
ησης, οι , Προς εγκατα στάσεις υποβάλει αίτημα
και οδοφωτισμό
ύλοποίηση
αναμένει
Created by Universal Document Converter