Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 20.10.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-ApΦύλλου: 6645
Τα περισσότερα κλικ αφορούν σε υπεύθυνες δηλσεις
Δύο εκατ. ηλεχτωνικά έγοαφα εκδύθηκην στους 7 μήνες λειτουογίας του gοvgr
Βουλή:
Οι ενστάρεις τον φορέον για τον πτοχεντικό χόδικα
χάδικα
<Κίτρινες κάρτες σε σημεία του νέου πτωχευτικού | ΕΑΣΤΑT:
κδικα, που ψηφίζεται την επόμενη Πέμπτη, υπήρξαν | Στα 183,6 δισ.
από εκπροσπους των φορέων στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Οικονο μικν Υποθέσεων της | Ελλάδας
Βουλής.
ευρ το ΑΕl της
το 2019
Στα 183,606 δισ. ευρ ανήλθε
το ΑΕΠ πέρυσι, σημεινοντας
άνοδο 1,9% σε σχέση με το
2018, σύμφωνα με τη 2η
εκτίμηση των ετήσιων εθνικν
λογαριασμν (προσωρινά
στοιχεία) από την ΕΛΣΤΑΤ.
Με βάση αυτά τα στοιχεία:
*Η τελική καταναλωτική
δαπάνη αυξήθηκε 1,7% (η
κατανάλωση των νοικοκυριν
αυξήθηκε 1,9%, εν εκείνη
των μη κερδοσκοπικν ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικο%
υριά μειθηκε 0,3% και της
Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε
1,2 ).
" Οι ιδιωτικές επενδύσεις
( ακαθάριστος σχηματισμός
πάγιου κεφαλαίου) μειθημαν
4,6%.
* Οι εξαγωγές αγαθν και
υπηρεσιν αυξήθηκαν 4,8% ,
εν οι εισαγωγές αγαθν και
υπηρεσιν αυξήθηκαν 3% .
Όπως διευκρινίζεται από την
ΕΛΣΤΑT, σε σχέση με την
ανακοίνωση στις 6 Μαρτίου
2020, με τη δημοσίευση της
πρτης εκτίμησης του ΑΕΠ για
το 2019 , αξιοποιήθηκαν νέα
και επικαιροποιημένα στοιχεία
από διάφορες πηγές για την
κατάρτιση των εθνικν λογαριασμν με ποιοτικό έλεγχο των
πηγν και των μεθόδων , όπου
ήταν απαραίτητο, εν υπήρξαν
και μεθοδολογικές και στατιστικές αλλαγές (σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογα
ριασμν ΕSA 2010 ) .
Οι φορείς εστίασαν στο ποιες οφειλές θα υπάγονται στο νέο
κδικα, στις δικλίδες ασφαλείας που πρέπει να υπάοχουν
αλλά και στο πς θα διασφαλιστεί η εφαρμογή των διατά ξεων στην πράξη.
Στaς ηίταις της ΕLη Ελν την
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος
Σταϊκούρας μίλησε για την απρτη ολιστική προσέγγιση του
ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα και σημείωσε πως <υπάρχει
μια οριζόντια θετική ένφοαση των φορέων ως προς τον
βασικό σχεδιασμό αυτής της πρωτο βουλίας> .
Πδος ανάπτιξης όδης ης θμίης
Επε ότι είναι ιχανοποιημένος γιατί πρόκειται για τέσσερις πολύ αξιόπιστες προτάσεις και προσβλέπει στην
ολοκλήρωση των επόμενων
βημάτων του διαγωνισμού.
Ο πρωθυπουργός περπάτησε για λίγο στον χρο του
Στις πρτες θέσεις μεταξύ των χωρν της Ευρωπαϊκής
Ενωσης σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των πόρων από
την πολιτική συνοχή για την αντιμετπιση των οικονομικν και κοινωνικν επιπτσεων της πανδημίας
COVID-19, κατατάσσεται η Ελλάδα. Αυτό προκύπτει.
από τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η
Ευρωπαϊκή Επιπροπή , όπως αναφέρει η "Καθημερινή",
με βάση τα οτοία πόροι άνω των 13 δισ. ευρ των προ γραμμάτων της πολιτικής συνοχής κατευθύνθημαν στην
ενίσχυση των επιχειρήσεων και στη στήριξη των εργαζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση .
"Η επένδυση που θα γίνει
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μέσω της ιδιωτικοποίησης του θα το χαταστήσει , αυτό όλοι οραματιζόμαστε, έναν πόλο ανάπτυξης
όχι μόνο για την πόλη της
Αλεξανδρούπολης , αλλά για
ολόκληρη τη Θράκη", επισή- λιμανιού και ο πρόεδρος του
μανε ο πρωθυπουργός Κυρ- Οργανισμού Λιμένος Κων
ιάκος Μητσοτάκης, κατά την
επίσιεψη του στο λιμάνι.
Ο . Μητσοτάκης εξέφρασε
τη χαρά του γιατί επισκέφθηκε το Λιμάνι την επο μένη τη χαρά του γιατί η επίσκεψη
της ανακοίνωσης των ενδιαφερομένων σχημάτων να
συμμετάσχουν στο διαγων- χρόνων του λιμανιού.
σμό για την ιδιωτικοποίηση.
σταντίνος Χατζημιχαήλ του
έδειξε την έκταση στην
οποία θα γίνει η επένδυση .
Ο κ. Χατζημιχαήλ εξέφρασε
του πρωθυπουργού συνέπεσε με την επέτειο των 150
Created by Universal Document Converter