Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Υπ. Μετινάστεινης: Χρηματοδύτηση 100% από ΕΕ σην ανάθεση συμβουλευτικν υπηρεσιν
>>> ΤΕΛ.
01ΚΟΝΟΜΙΚΗ 10
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5836 Τρίτη 20.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
ΥΠΑΝΕ:
Κόνσολας
Γερμανία-Cονίd 19:
>>> ελ.
>>> ελ
Είπεη υγυπουργού Τουρσμού, Μάνου άδα μοναδιή ασηαλής χα
Δωρεάν τεστ
για οονίd 19 σε
ρύματα
φλοξενίας
παιδιν
Κόνσολα, στην Κρήτη
0ι δίο χυμένες δεκαετίες
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΕΤ)
του ΥΠΑΝE αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελούν
όλα αυτά τα χρόνια τα
ιδρύμετα φιλοξενίας παι
διν και κέντρα κοινωνικής
στήριξης και φροντίδας για
άτομα με ειδικές ανάγκες
στέκεται πολύτιμος αρωγός
και συμπαραστάτης τους
έτσι στε, να συνεχίσουν να
προσφέρουν με δύναμη και
αισιοδοξία.
Στη δύσκολη και πρωτόγνωρη αυτή συγκυρία που
όλοι αντιμετωπίζου με , μετά
το ξέσπασμα της πανδημίας
καυη εκτίδα για ην ελ
Εεκινούν τα έργα αναβάθμσης
στο ΚΥΤ Μαυροβουνίου
SARS-CoV-2
( COVID-19) , οφείλουμε να
αξιοτοιούμε όλα τα μέσα
που διαθέτουμε , αναδεικνύοντας τη δυνατότητα των
ερευνητικν κέντρων να
εκπονούν δράσεις με σημανΞεκινούν άμεσα
έργα μετά την ολοκλήρ-λημμυρικά έργα
ωση του διαγωνισμού Εγκατα στάσεις ύδρευ-δημοσιοποίηση των μακροπρόθεσμων προβλέψεων
για την αναβάθμιση σης
εγκαταστάσεων
υδάτων
αντιπτικό κοινωνικό ανπίκτυπο.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προχρησε στη
Πιο συγκεκρυμένα,
πλαίσιο της Εμβληματικής
Δράσης για τον COMD -19
του Ινστιτούτου Εφαρμοσμέ-| υποδομν της προσωρι - ταστάσεις και οδοφωτι - επιμέρους οικονομίες για πρτη φορά.Το ενδιαφέρον
νων Βιο-επιστημν- Εθνι
κού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(NEB | ΕΚΕΤΑ) Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της
ΓΕT, παρέχονται δωρεάν
διαγνωστικοί
ανίχνευσης
SARS-CoV-2 (COVIID-19 )
σε όλα τα μέλη των κοινοτήτων των ιδρυμάτων φιλο- δημοπράτησης, οι προς
ξενίας και χέντρων χοινωνιχής στήριξης και φροντίδας
για άτομα με ειδικές ανάγ
του για την παγκόσμια οικονομία έως το 2025, αλλά
έδωσε και αναλυτικότερα στοιχεία για την πορεία στις
Ηλεκτρολογικές εγκανού Κέντρου υποδοχής σμό Εργασίες διαμόρφ-στοιχείο βέβαια είναι οι εκτιμήσεις του Ταμείου για
και Ταυτο ποίησης στο
Μαυροβούνι .
Οπως αναφέρει το υποuργείο Μετανάστευσης, στν χρων
σύμφωνα με τα οριζόωσης χρου-προσβάχρων ανακοινόχρητην ελληνική οικονομία και τι προβλέπει για το δρόμο
που θα ακολουθήσει η εγχρια οκονομική κατάσταση
για την πενταετία 2021-2025.
Ψυχής και
Εξετάζοντας την πορεία των
μεγεθν της οικονομίας , από το
2007 και μετά , το σοκ είναι τόσο
ισχυρό που κάνει το δρόμο της
νομικν μεγεθν σε ιστορικά
αρνητικά επίπεδα . Ωστόσο , η
κατάσταση που προδιαγράφεται
για την ελληνική οικονομία δεν
είναι απαισιόδοξη ή αρνητική
μαχούς . Επίσης, το πισωγύρ - βάσει των δεδομένων που δίνει.
Νομισματικό
έλεγχοι
στην παρούσα Το Υπουργείο Μετανάκαι Ασύλου
τεχνική περιγραφή και
υπόλοιπα τεύχη έχει υποβάλει αίτημα επιστροφής να δείχνει πολύ
στευσης
και αναμένει έγκριση
σμα της πανδημίας είναι τόσο
εργασίες για την χρηματοδότηση μεγάλο πυ οδηγεί σειρά οικοτο
Διεθνές
υλοποίησ
περιλαμβάνουν:
Ταμείο.
του συνολικού ποσού
του διαγωνισμού από
Αποχέτευση όμβριων ευρωπαϊκούς πόρους.
Created by Universal Document Converter