Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

20

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5562

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΝΟ∆ΟΣ ΣΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑ 56% ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ «ΚΟΚΚΙΝΟΙ»

Η πανδηµία...
καλπάζει!

Αχαΐα: Γιατί
ανησυχούν
οι επιστήµονες

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΜΗΝΕΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ

ΣΕΛ. 3-4

ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, 16 ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ
«ΟΠΛΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Eλληνική
απάντηση
ΣΕΛ. 12

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ `
27ΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Στον
Εισαγγελέα
το πόρισµα
ΣΕΛ. 6

Αλλάζουν όψη

οι λαϊκές αγορές
Α. ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗ «Γ»:
ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ «Γ.Σ.»

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Όλες
δυνατές και
νικήτριες»

ΑΠΌΛΛΩΝΑΣ: ΓΙΑ 2η ΝΊΚΗ (5 µ.µ.) ΜΕ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΛ. 10

«ΕΦΥΓΕ» Ο
ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 19-25

Παναχαϊκή: Αλλαγή...
στον πάγκο!

«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»: Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΛΙΟΛΙΩ ΚΟΛΥΠΕΡΑ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

Με ρίζες
και
προσφορά
στην Πάτρα

ΣΕΛ. 7

«Μέτωπο» 17 προτάσεων
ΣΕΛ. 8