Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οrμ )
"Θέλουμε λίγα
από ταυς πολλούς
ΚΑEΗΜΕΡΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΕΕΣΣΡΛΙΑΣ
Χ.Α. ο θησαυρός;
Άνθρακες
Να γίνουν δεκτά τα
απήματα των παπαδ
παισθέντων για ανα
σταλτυό αποτέλεσμα
στις εφέσεις του,
πρότενεn εισαγγ Aέας του δπαστιρίου,
*Η εισαγγελέ ας προ
τεινε να δοθεί σε
μέχρι το Εφετε iο,
ειπός από τον
Δήμοι.
Bπός τον Πμερν γεν - BΙσχύεται με 10 νέα
νεiι npοπειβαλή γε σύγχρονα ασθενο
εγpoτική-nοτρο φόρα το ΕΚΑΒ στη
Περιφέρεια
τον ΕΑΤΑ
Ευρωπαϊκές εκδηλσεις .
Διανομή τροφίμων σε τρίτεινους
. Για τον
του πρe
Προγματοποι
Erasns.
πλημμυροπα
θείς .
Σελ . 4
Αιαβάστε μας κα στο alithiane ws. gr