Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ φύλλου 17.868 . Τιμή 0,60 E .Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.6Π, 33.791-Fax 26510 30.350 .http:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αγότερα χθες τα κρούσματα ( ) στα Γιάννενα, περισσότεροι οι νοσηλευόμενοι
ΑΚΦΥΚΤΙΑ Η
ΔΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΑΔΩΝΙ
Ο Καλύφθηκαν όλες οι κλίνες για ασθενείς με κορωνοίό , Προςη σωστή κατεύθυνσηη Πρόσφατη νομοθετική ρύθμση
αναζητείται λύση για τους ασυμπτωματικούς
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Σε τορτοκαλίσυναγερμόν ο νομός,
αυστηρή τήρηση των μέτρων ζήτησε ο Ν. Χαρδαλιάς
Απελευθερνονταιν και στην Ήπειρο
εκτάσεις που δεσμεύονταν ως δασικές!
. Τα Γιάννενα , Τόσο με όσα aνέφερε Το Σάββατο ο Υφυποp .
γός Πολιτικής Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς , όσο και με όσα Τόνισε
ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Σn
Πέτσας στη χθεσινή ενημέρωση
στην Αθήνα , βρίσκονται σε ποpΤοκαλί συναγερμό . Η κήρυξη
Lockdown βρίσκεται πάντα πάνω
στο τραπές και όλα θα κριθούν
Πρόεπαι γα πματα που σποδόθηκαν από το Κράτος για αγροτή ή ατιοτροφκή χρήση προ του 1975
. Ζήτημα ύψιστης σημασίας
για η χωρα συγκε.
του αγροτικού
κριμένες δράσεις και πρωτοβου
είναι η στήριξη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
nς επόμενες ημέρες ανάλογα με
τη στάση και η συμπεριφορά πο
Ατν επιχερήσεων και δημοσίων υπηρεσιν.
Χθες για πρτη φορά μετά από
12 ημέρες, θαωμένων
φιος αριθμός
κρουσμάτων ( 8) , την δια ρα όμως
τα σύννεφαν πυκννουν πάνω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων , καθς η Μονάδα Λoμωδν ασφυκτιά αφού οι νοση- ρισσότερες από 530 στενές επαφές
λευόμενοι ημέραμε την ημέρα αυξάνονται και χθες έφτασν Τον αριθμό
37. (Αλλα τρία άτομα είναα δασυλη: Η επίσκεψη στα Γιάννενα του Υφυπουργού Πολιπικής Προστασίας Ν . Χαρδαλιά αποτέλεσε ένα ακόμη ακαμπανάκιν για
επερχόμενο lockdiown σε περίπτωση που συνεχιστεί ο εφησυχασμός πολιτν και επιχειρήσεων
λίες, προκειμένου , σε πρτη φά.
ση να ανακοπεί η φθίνουσα πο
ρεία της υπαίθρου και σε δεύτερη
να ενισχυθεί σταδιακά η πρωτογε
νής παραγωγική δραστηριότητα
Ενα σημαντικό βήμα προς αυτή
μονοφήΜε τους δασικούς χάρτες μεγαες εκτάσεις που εήαν παλιότερα
νωμένα ) . Αν μάλιστα αναλογιστεί
κανείς ότι εκτος από τα επιβιβαω - ΟΝ. Δένδιας σήμερα στα Τίρανα, αλλά
μένα κρούσματα υπάρχουν κα πε Όλα δείχνουν Χάγη για την
Α.Ο.Ζ. Ελλάδος-Αλβανίας
ν0πέτεις της Τουρχίας δεν αφήουν πριδρια για άμεση συμφοτίά
την κατεύθυνση είναι και η επίλυση
των σοβαρν ητημάτων που δημ
ουργούν οι δασοί χάρτες, για το περιεχόμενο των σποίων στον Νομό
Ιωαννίνων μόνο έχουν κατατεθεί χΑιάδες αντιρρήσεις από πολτες που
κινδυνεύουν να χά
σία τους Σε θετική βάση τοποθετεί
το ζήτημα νέα νομοθετική pύθμση
που διασφαλζι το
-που έχουν προκύψει aπό χνηλατή
σεις- που ανά πάσα στηγμή μπορεί
να οδηγήσουν και
στον Εισογγελέα
για τη Μονάδα ΑΣΑ
. Ση σελίδα2
Υόσουν την περιο Σπίτα σε ευάλωτες
Πέντε νέες
. Σήμερα είναι η
ρα της αλήθειας για
Τον Εντι Ράμα και την
Αλβανική Κυβέρνηση
ως προς ις προθέ
ι τον
λετρονικές υπηρεσίς
από τον ΕΦΚΑ
-11ησελ.
παραχωρήσει ο ΟΑΕΔ
Νιθουν και πάλι αποκομμένοι από την Ελλάδα
Η Πολιτεία να δείξει μέριμνα
και για τους Βορειοηπειρτες
V Ανοιχτήετιστολή του Βαγγ Παταχρήστου προς τον Πρωθιπουργό
σευς Τους γιαr
την οριο
θέτηση της Α.Ο.Ζ. θε.
Σελ. 6
και δέκα περίπου χρόΥπόμνημα κατέθεσε στη Βουλή η ΕΣΕΕ
Σημεία-παγίδες στο Νομοσχέδιο για
ρύθμιση οφειλν και δεύτερη ευκαιρία
ν Σοβαροίχίνδυνοι για την μικροετιχειρηματικότητα
Στα Τίρανα μεταβαί
VE σήμερα όπως είχε
προαναγγελθεί μετά τη συμφωνία με κν Νίκος Δένδιας ο οποίος θα συΤην Aίγυπτο- ο Υπουργς Εξωτερ - ναντηθεί με την πολπε- - 11ησελ .
. Παραμελημενο διαχρονικά
νθουν οι Βορε
: οηπειρτες, Το
πολύπαθο αυτό
κομμάτι Του Ελληνισμού που Τις τελευταίες δεκαετίες
έχει περάσει μέσα
σπό πολλές τρ
κυμίες.
Αυτό ισχύει και πάλ σήμερα. Οσοι άντεξαν και παρέμειναν στις .
στίες τους ενα ξανά αποκομμένοι από τη μητέρα πατρίδα, αυτή τη φορά Τον Κυριάκο Μητοοτάκη.
όχι από ηλεκτροφόρα σύρματα, αλλά
λόγω της πανδημίας και της υποχρέ - Γpαμματέας της αΟμόνοα , ένας
ωσης να υποστούν ένα ακριβό τεστ εκ των πέντε ηγετν της στη δίκη
στην Αλβανία για να τους επιτραπε
να περάσουν τα σύνορα προς την μογενεακού Τύπου, ζητάει παρέμβαΕλλάδα . Γεγονος που Τους κάνει να
Παρέμβαση του Θεσπρωτού Προέδρου ΕΤΑΔ Αντ. Μπέζα
Και πρόσθετες επενδύσεις θα φέρει
. Τα σημεία-παγ δες για επιχειρήσεις
και νοικοκυριά επισημαίνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορί.
η πληση του λιμένα Ηγουμενίτσας
ν Πολλαπλά τα οφέλη για την Ήτειρο . .
ου και
σε αναλυ Τικό υπόμνημα που κα. Ως μια επενδυτική κίνηση προς
rα εμπρός για ένα καλύτερο μέλλον,
βλέπει την είσοδο ιδιτη επενδυτή στο
λιμάνι Ηγουμενίτσας ο θεσπρωτός
Πρόεδρος Της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Αντνης Μπέζως.
Ος γνωστόν, η προθεσμία για Την εκδήλωση ενδιοφέροντος για την πληση
: Του 67% του ΟΛΗΓ λήγει στις 30 Οκτωβρίου . μετά από παράταση
οισθάνοντα Τουλάχστον άβολα , όπως Τονίζει ο Βαγγέλης Παπαχρή στος σε ανοιχτή tπoτολή του προς
πλαίσια e50υλή, στο
διαβούλευσης για ro Σχέδιο Νo
μου Ρύθμιση Οφειλν
και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας. .
Το οποίο Ψηφίσθηκε χθες κατά
πλειοψηφία εmί Της Αρχής από ΜΕΠ0Οβλήματα pευτότητς
την Επττροπή Οικονομικν .
Στο υπόμνημά της η Συνομοσπονδία τοάζει πως το σν ανταποΟ. Παπαχρήστος , . Γενκός
πων Τιράνων, δημοσιογράφος Του οΚι συ6οωρευμένα χρέ
- 2η σελ.
ση του Πρωθυπουργού 4η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
και απλοποίησης των -11ησελ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Στο εξαναβολής παινίδι της Iης αγωνιστικής
Χωρίς τον Ντομίνγκεθ
ο ΠΑΣ αύριο με Απόλλωνα
Ιyνηλατήσεις επαφν.
ΑΠΟμΕΙΣ
Η Πολιτεία να δείξει μέριμνα
και για τους ηλικιωμένος! .
> άφει ο ΠΩΡΓΟΣ . ΚΑAΕΣ Φλάλογος
- Σήμερα η αναχρηση της αποστολής
. Το παιχνίδ Του Σαββάτου
και την ήττα με 2-1 από Το ΝΠΕ
Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ά.
φησε πίσω Του ο ΠΑΣ Γιάννινα
και έχει στρέψει Το βλέμμα του
στην αυριανή ανα . Τους τελευταίους μήνες , από τότε που ενέ
σκηψε η πανδημία, εισήλθε στο καθημερινό μας λεξίλόγιο μια λέξη την οποία χρησιμοποιούμε με
μεγάλη συχνότητα . Μια λέξη φορτισμένη με αρνη.
τικό περιεχόμενο, γιατi μας οδηγεί στην αναζήτηση
κάποιου κακού . Είναι η λέξη ιχνηλάτηση. Έχει τη
σημασία της παρακολούθησης, αλλά και της καταδίωξης ενός κακού.
Ένα από τα κακά που μας βρήκαν είναι η πανδημία του κορωνοίού!
Έτσι λοιπόν με την κνηλάτηση του ιού Ψάχνουμε να βρούμε τις
επαφές Των φορέων του για να περιορίσουμε την εξάπλωσή του .
Ωστόσο στην καθημερινότητά μας εκτός από την ιχνηλάτηση
στο χρο
>Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΟΚΙΑ .
. Στο πρτο κύμα της πανδημίας του κορωνοίού ,
η πολτεία και η κοινωνία επέδειξε όντως ενδιαφέ
ρον για τους ηλικιωμένους, αντιμετωπίζοντάς τους
ως ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα. Η φροντίδα αυτή, φρα στική και προστατευτική αλλά και ανέξοδη , είχε
καλά αποτελέσματα και για τους ηλικιωμένουςς οι
οποίοι και το αναγνωρίζουν αλλά και, το κυριότερο , δεν επιβάρυνε
το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χρας , Πέραν όμως του
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
σελίδες 7 και 12)
υγείας για τον εντοπισμό των φορέων του - 3η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα