Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα 6 νέα σημεία SOS στις μειώσεις ενοικίων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|ΠΡΙΚΗ Μ! a
91 771234
5671 19
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020/ τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.352
Τα 6 νέα σημεία SOS
στις μεισεις ενοικίων
Ελληνοτουρκική κρίση
Το μισό Αιγαίο
θέλει ο Ερντογάν
Στη στρατηγική της έντασης εμμένειο
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέη Ταγίn Ερντογάν,
Προκειμένου να διαμορφσει τη δική του
ατζέντα διαλόγου και να δημιουργήσει
τετελεσμένα στην ευρύτερη περιοχή Λάδι
στη φωτιάν ρίχνει ένας νέος χάρτης για τς
περιοχές έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας,
Που Πρακτικά αποτυπνει τα υποτθέμενα όρια
της λεγόμενης γαλάζας Πατρίδας και περιλαμβάνει το μισό Αιγαίο. σελ. 19
Τ θα Πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές -Αναδρομική ισχύ από τον Μάρτιο
Έξισημαντικά ζητήματα Που είχαν ανακύψει και
έπρεπε να επιλυθούν εδ και αρκετούς μήνες από να εφαρμόζονται, για πρτη φορά , οι διατάξεις για
το υπουργείο Οικονομικν, καθς αφορούσαν με
γάλο αριθμό μισθσεων (επαγγελματικν και κα
τοικιν) για τις οποίες ίσχυσαν οι αναγκαστικές ζονται σε όλες τους τις λεπτομέρειες οι διατάξεις
μεισεις ενοικίων κατά 40%, διευκφινίζονται πλήρως για τις αναγκαστικές μεισεις ενοικίων κατά 40%.
με κοινή απόφαση Που υπέγραψαν πρόσφατα τέσ
σερις υπουργοί. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ, Περιπτσεις των υπεκμισθσεων, των μισθωμάτων ήμια δημόσια επιχείρηση. σελ.5
Που καταβλήθηκαν ολόκληρα Προτού τεθούν σε
ισχύ οι μειόσεις, της ύπαρξης δύο ή περισσότερων
ενοικιαστν , της μη μnνιαίας καταβολής ενοικίων ,
των εργαζομένων Που έχουν υπαχθεί στο μέτρο
της αναστολής των συμβάσεων και των μισθσεων
στις οΠοίες ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής είναι το Δη Ιδιαίτερα, δε, διευκρινίζεται πλήρως τι ισχύει στις μόσιο ή ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, όταν άρχισαν
Ταξίδι 3,5 ωρν στη γραμμή
Αθήνα-Θεσσαλονίκη
τις αναγκαστικές μεισεις ενοικίων. Με την υπ'
αριθμόν Α.1 228/1410-2020 απόφαση αποσαφηνί
Έμφαση στην ανάταξη της βασικής
σιδηροδρομικής γραμμής της χρας ΑθήναΘεσσαλονίκη-Ειδομένη- Προμαχνας
Προκειμένου να καταστεί και Πάλι
ανταγωνιστική, καθς ο 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα