Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΘΙ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ
ΠΑΛΑΒΟΜΑΡΕΕ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
επέκταση των ναφοpετο κυρίoρχο δ . ας μεταξύ των δύο xω
0ι Τούρκοι μος αnε nερίοδο , για την δ .
Χωρικν μς υ- καίωμα των κρατν. Βt ρν . Η Τουρκία, όμως nούν καθημερινά, εκμε - μουργία θερμού εnιo .
δάτων (n aιya - βαια , η εntκτοση tων ως κρυ upatής και τολλευόμενοι την ανο δίου Εκμερους της
τιδος ζνης ) xωρικν μας υδάτων naραβάτης του δι . nopaoστικότητα και on Τουρκίος , το διόστημα
σε 12 ναυτικά μίΛια στην npon δεν συνδέε . θνούς δικαίου , δεν δί νupla τnς Ευρnn κα μεταξύ 3/11/20 iημέρ
στοσε με απόφοση της
ίνμ., είναι μια απόφα - τa με οικονομκά αnοτην nopouoία του φ εκλο νν και 20/1/21
την συμφωνία των n ρύξεις κα) , γιaτiη AΟΣ 8/6 1995 να μας ane ΗΠA Τοτόχρονα , nο νέου npoέdpou , σε ne .
ράκτιων κρατν . αφού καλύπτει μεγαλύτερη t . hnoει ότι τυχόν επέκτο
σύμφωνα με την Συμ κτοση. Σος θυμζω oτι η ση των χωρικων μας υ vo, και ΕΛΛnνες , eευ μη
φωνία για το Δίκαιο της χοραξη A0 μεταξύ Eλ . δάτων anotεisί casus ροuν ως την no κpίσιμη
Μετατρέπεται σε κακούργημα
Πίεση για σκληρή απάντηση της Ε.Ε.
Στις έρευνες της Τουρκίαις
στην Ανατολική Μεσόγειο
Ασκησε η Ελλάδα και η Κύπρος
| Το αδίκημα βασανισμού των ζων
Με Πρωτο βουλία του Μάκη Βορίδη
Στη μετατροnn του οδικηματος βοοονομου
| των ζων σε κακούρμα npopnoε ο Υnoup
Ιγός Αγροτικής Ανάπτυξης M. Βοpίδης στο nnor
ος των ζων κaι με oφoρμή τα συξυνόμενα
δου Κοpuφής της ΕΕ
|ς xρoς
Αύξηση κρουσμάτων στην Ήπειρο
18 νέα κρούσματα στο Ν. Ιωαννίνων,
4 στο Ν. Θεσπρωτίας, 2 στο Ν . Αρτας
Μέσα σε ένα 24ωρο
Καχυποοψία .
Προχωράειούμφωνα με Πληροφορίες . η διαδικαία για τη δημο .
πράτηση του έργου των κρηnιδωμάτων της nαραλίας της Πρέβεζας ,
κορωνοίού καταγρά τελευταίες ημέρες Τmν
κούνωση 18 νέα κρου σματα στο Νομό uaν.
viνων , 4 στο Νομό θε .
σηpωτίας και 2 στο Nομό Άρτας Στο Νομό
και την nέμπτη δεν κοταγράφηκον νέα κρούΗ καθίζηση έχει δημιουργήσει
σματα.