Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
3, Ο ΛΟΓΟΣ
agge lia
ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-agge lia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10241- ΕΤΟΣ 560-ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ-ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΓΙΓΑΝΤΙΑΙ0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΜμΕ, ΥΨΟΥΣ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΞΕΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
5Ανάσα
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΜΕ
ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
Νέα αναβολή
στη δίκη Ιβάν
Σαββίδη
Σελ. 12
ρευστοτήτας
Περιορισμοί
για πτήσεις
από και Προς
Η συνεισφορά των Περιφερειν σε αυτήν την πρωτόγνωρη οικονομική ντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ.Αττικής 2014-2020) θα διαθέσει μέσω
κρίση που έχει προκαλέσει παγκοσμίως η πανδημία είναι πολύ σημαντική . ειδικού προγράμματος 200.000.000", για να χορηγήσει κεφάλαιο κίνησης
Ανάσα σε χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δσει η πρω
τοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο περιφε - δραστηριότητες τους λόγω covid .
ρειάρχης Γιργος Πατούλης, για στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων
της Αττικής με 200 εκατ. ευρ που θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ. Αξιοποι- μέχρι της 20 Νοεμβρίου .
σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, που επλήγησαν οι
Η κατάθεση αιτήσεων θα αρχίσει στις 23 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει
το αεροδρόμιο
Kοζάνης
Σελ. 2
ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ
Σελ. 11
"Κόκκινη γραμμή" η Προάσπιση
των κυριαρχικν μας δικαιωμάτων
ΤΟΝΟΙΚΟ ΕΠΙΜΕ
ΤΗΣ ΓΑΛΑΔΑ
Σελ. 4
Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ
Ο τουριστικός
κλάδος
χρειάζεται
περισσότερα
μέτρα στήριξης
για να αντέξει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Να στηριχθούν
περαιτέρω
οι αδύναμοι
ιδιοκτήτες
ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ
Κατακόρυφη
αύξηση των Πωλήσεων
στην Ευρπη
ακινήτων
Σελ. 13
Σελ. 8