Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ουρές στην
Κοζάνη από
πολίτες για τα
rapid tests

σελ ~ 3

Μετά τη
Δαμασκηνιά
και τη Δραγασιά,
ο Ν. Κοζάνης
πρωτοπορεί
στην μη τήρηση
των μέτρων
προστασίας

Νίκος Χαρδαλιάς:
Δεν υπάρχει λόγος για
εκ περιτροπής λειτουργία
στα σχολεία της Π.Ε.Κοζάνης

σελ ~ 12

Νίκος Χαρδαλιάς: Απευθύνω
ισχυρή σύσταση στους κατοίκους της
Π.Ε. Κοζάνης για αποφυγή μετακινήσεων
και κατάγράμμα τήρηση των μέτρων

σελ ~ 2

7326

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Απαγορεύεται
η μετακίνηση
πωλητών και
παραγωγών
λαϊκών αγορών
από και προς
την Π.Ε. Κοζάνης

σελ ~ 7

Οι πέντε δήμαρχοι
της Π.Ε. Κοζάνης
ζητούν την
εφαρμογή του
νόμου για τα
σχολεία - Δεν
ζητούν το κλείσιμο

σελ ~ 7

Γιώργος Κασαπίδης: «Συμφωνώ
με την άποψη των ειδικών να
μείνουν τα σχολεία ανοιχτά,
αφού καταδείχθηκε ότι δεν
υπάρχει αναμετάδοση σε
αυτούς τους χώρους»

σελ ~5

σελ ~ 3

Εξαιρούνται με Κοινή
Υπουργική Απόφαση τα
σχολεία από τις προβλέψεις
του τέταρτου επιπέδου
- Συνεχίζουννα λειτουργούν
κανονικά με χρήση
μάσκας παντού