Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1407 ΕΤΟΣ 32ο Ο ΤΗΛ.: 26510 22044 FAx: 26510 79437
ΤIΜΗ ΦΥΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: ncatisipc [email protected]ο.gr
Εκκλήσεις για αυξημένη ατομική ευθύνη στα Γιάννενα
ΚΡΙΣΙΜΟ 20ΗΜΕΡΟ
ΠΑΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ
Τις δυσκολίες αναχαίτισης επικινδυνότητα του φαινομ - υγειονομικν πρωτοκόλλων , η
της πανδημίας στα Γιάννενα νου σε μια περιοχή θεωρού- κ . Ντζάνη εστίασε στους ασυμεπισήμανε με δηλσεις της το μενη καθαρή, πριν από λίγο πτωματικούς ασθενείς τονίζονπρωί της Δευτέρας , η διευθύν - καιρό.
τρια του Τμήματος Ιατρικής Συνδέοντας τα όσα είπε και και το 50% του γενικού πληθυτου Εργαστηρίου Υγιεινής και με τις αποφάσεις που λαμβά - σμού . Αυτό που καθορίζει την
Επιδημιολογίας του Πανεπι στημίου Ιωαννίνων , Ευαγγελία ριοτήτων όπως οι αθλητικές ή είναι η συμπεριφορά των
Ντζάνη , περιγράφοντας την για την αυστηροποίηση των
τας ότι μπορεί να φτάσουν ως
νονται για το κλείσιμο δραστη - μετεξέλιξη της κατάστασης
Συνέχεια στη σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !
Ηχρα παζει διαρχς άμυνα , αλλά τρει
το ένα γκολ μετά το άλλο . Είναι η ταχτική
της σύνεσης και της λογικής μας λένε .
Και που μας οδήγησε λοιπόν αυτή η συνεχiς υποχωρητική στάση: Τι χερδίσαμε ; Απολύτως τίποτα , ούτε χαν την υποστήριξη των
Καμπάνες σε όσους
έχουν ξεχάσειν να δηλ .
τους στην Εφορία είναι
έτουμη να ρξει η Ανεξάρτητη Αgχή Δημοσίων Εσό.
δων , που αρχίζει να συλ.
λέγει πληροφορίες από
Γράφει ο
Ζ.Πανταζής
Δικηγόρος
Από τις 22 ή τις 23 έως
τις 29 Οκτοβοίου θα
εκτελεστεί η χαταβολή
των αναδρομικν στους
συνταξιούχους μαζί με
Εκατοντάδες Γιαννιτες έσπευσαν να εξεταστούν
Μεγάλη ανταπόκριση
υποτιθέμενων συμμάχων μας, Μλον ο περίγελος τους γίνμε. να τα γρήνορα τεστο κές συτάξεις Σήπρα
Κανείς δεν φαίνεται να μας σέβεται. Ακούμε μόνο κούφια λόγια
συμπαράστασης , αλλά από πράξεις μηδέν εις το πηλίκον.
Θα σσουμε επιτέλους όση αξιοπρέπεια μας απέμεινε ; Θα αν τιδράσουμε; Θα σηκσουμε κι εμείς το πιστόλι για να το βάλουμε χάλεσμα του Εθνικού Ο0στο τραπέζ: Στο πρόσφατο παρελθόν προασπίσαμε τα εθνικά
συμφέροντα μόνο όταν απειλήσαμε τους Τούρχους . Ακόμα το
μνημονεύουμε Σνέχεια στη σελία 23
φούν δύο υπουργικές
υτοφάσεις που θα κα
θορίουν το πλαίοιο της
πληρωμής των αναδρο
μιχν , εν ευχάριστα
Πολύς ήταν ο κσμος
που ανταποκρίθηκε στο
γανισμού Δημόσιας Υγείας
και βρέθηκε το προί της
Τετάρτης στο χύρο του με .
είναι τα νέα για τους