Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & 0ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ
15/10
η τιμή στο ελαιόλαδο
το μεγάλο πριμ εξόδου
Σιτάρι σκληρό
Καλαμηόκι
Βαμβάκι
Το 5ευρω στα Πρτα ελαιόλαδα
Ιταλίας με περιθρια ανόδου, δίνει
αέρα στο ελληνικό προϊόν . σελ. 42
Εξειδικεύεται το ειδικό μέτρο διαδοχής,
μόνο για συνταξιούχους, σύντομα,
οι τελικές αποφάσεις . σελ. 4
67,46
69,22
Ελαιόλαδο
Στάρι και καλαμπόκ: ευρ/τόνος,
βαμβάκι σεντολίμπρα ελαιόλαδο ευρ/κλό
Ενόψει
πρόγραμμα
για Νέους
Αγρότες
ΒΑΜΒΑΚΙ
Έως και 45 λεπτά
οι μισές ποικιλίες
σελ. 15, 16
για πρόγραμμα Νέων Αγροτν
εντός του 2021 μετά από δεσμευτικό
Ψήφισμα της Ευρωβουλής σελ 7
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡ
Βρίσκει χρο για
νέο κύκλο ανόδου
σελ. 15, 41
Στο Μαξίμου
n διαφθορά
με βοσκοτόπια
agrenda-σελ. 8-9, 10
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΣΕΚ 2020
Από Τρίτη και μετά όλα έτοιμα
για πίστωση της ενιαίας ενίσχυσης
Μεταξύ των τελευταίων κρατν της ΕΕ στον χρόνο Προκαταβολής
της ενιαίας ενίσχυσης n Ελλάδα , καθς η διελκυστίνδα μεταξύ
των διαχειριστν του 0ΣΔΕ καλά κρατεί. Από Τρίτη και μετά όλα
δείχνουν να είναι έτοιμα για την Πίστωσηn των ενισχύσεων στους
λογαριασμούς των δικαιούχων . Μαζ και τα βοσκοτόπια; σελ. 6
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
Έρχονται πέτρινα χρόνια
Πρτες Πράξεις στα 70 λεπτά και
Προοπτική για τα 90, με προβλήματα
στην Ιταλία και άδειες αποθήκες .
Εμπορεύματα , σελ . 15, 16, 41-42
Από μεγάλες δυσκολίες αναμένεται να περάσουν τα επόμενα χρόνια οι Ελληνες
αγρότες, Πριν κάποιοι εξ αυτν βρουν τον τρόπο να γίνουν βιομήχανοι. σελ. 2
ΣΑΒΒΑΤΟ: Ωσηέ Πρ.
Μήνας 10ος, Εβδ . 42η
ΗΛΙΟΣ Ανατολή 07:36-Δύση 18:44
ΣΕΛΗΝΗ: 1ας ημέρας
ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος