Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιoρυτής- Νιλαος Καραθάνως 1951-1974* διακτήτμια - Εότρα Σταυρίδου L Συλανή
ΔΔΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒP IΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)*
Αρ. φύλλου 6380-12.212
050 ε
Αρχισαν οι εργασίες
ανάπλασης
των πεζοδρομίων
γύρω από
το Διοικητήριο
Προμήθεια
απορριμματοφόρου
και ανυψωτικού
μηχανήματος
στο Δήμο Δοξάτου
| Με τον πρόεδρο του ΕΑΠ συναντήθηκε
|η βουλευτής Δράμας κα. Χ Κεφαλίδου
.Θετικά τα μηνύματα
για την Σχολή
Κινηματογράφου,
αλλά χρειάζεται
να ενσουμε δυνάμεις
Παραπομπή
στο Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο
Γράφει
ο Γεργιος Τσακίρης
Ένα από τα 16 υποέργα του ΒΑΑ για την ανακύκλωση στη Δράμα
Μιλούν στον Π.Τ ροϊστάμενος της Κτηνιατρικής Δράμας και ο Πρόεδρος Κτη νο τρόφων Ν. Δράμας
Σε περίοδο ύφεσης ο καταρροϊκός
πυρετός των προβάτων λόγω καιρού!
Φωτοβολταϊκή πρέσα ανακύκλωσης
τοποθετήθηκε και λειτουργεί . . .
στην περιοχή της ανάπλα σης!
της ανακύκλωσης είναι μετακινούμενη και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης
- Προβλήματα με την αποζημίωση των κτηνοτρόφων από το 2014 μέχρι και σήμερα!
Επιστολή των Κτηνοτροφικν Συλλόγων ΑΜΘ προς τον υπουργό Αγροτικής,
ππυξης κ. Βορίδη και βουλευτές
Του Θανόση Πολυμένη
ΡΟ ΝΕΟ κοντένερ
που προμηθεύτηκε
ο Δήμος Δράμας για
να χρησμοποηθεί στον
τομέα της ανακύκλωσης,
παρουσίασε χθες ο δ μαρχος Δράμας κ . Χριστόδουλος Μαμσάκος
μαί με τον αντιδήμαρχο
Καθαριότητας κ. Χρήστο
Κυρακίδη και τον αντιδήμαρχο Προγραμματισμού
κ. Μικάλη Τάσσου.
Πρόκειται για ένα κον .
τένερ πρέσα , το οποίο
τοποθετήθηκε στο πάρκο
απέναντι από το Δημοτικό Ωδείο και το ανακύκλωση είναι πολιτισμός.
άγαλμα της-Μίκης της Δράμας- και στο
οποίο θα μπορούμε να ανακυκλνουμε γραμματισμού κ. Τάσσου , σημείωσε ότι
πλαστικά καπάκια, μπου- κάλια νερού και eίναι ένα από τα έργα του υποσχεδίου
κουτάκια αλουμίου από αναψυκτυκά . Το της Βσμης Αστικής Ανάπτυξης, το
κοντένερ . είναι στην ουσία μια πρέσα οποίο έχει αρχίσει να υλαποιείται και για
που λεπουργεί αυτόναμα με φωβολτακά το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές
και συμπιέζει τα ανακυκλσιμα απορρίμ - φορές και έχουμε παρουσιάσει τις υποματα, τα αποία στη συνέχεια παραλαμβά - δράσεις τους σε όλους τους Δραμινούς
νει η υπηρε σία Καθαριότητας και τα πολίτες-.
μεταφέρει στο ανάλογο Κέντρο Διαλο - Όπως τόνισε, μέσα στο σχέδιο για τη
γής Ανακυκλσιμων Υλικν (ΚΔΑΥ.
Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Δράμας μπορούσαν να λείrουν και οι δράσεις για
κ. Μαμσάκος κατά την παρουσία ση του την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα
κοντένερ πράκεπαι για μιααυτόνομη απορρίμματα και σε σχέση με την ανακ
φωτοβολταboή πρέσα , που δίνει το δι - κλωση Εναι λοπόν ένα από τα 16 υποκαίωμα στους συμπολίτες μας, να δουν έργα του ΒAA Η απόκτηση αυπού του
τι σημαίνει ανακύκλωση . Αυτή η φωτο - φωτοβολταbού πρε σοκοντέινερ της
βολταίκή πρέσα έχει τη δυνατότητα να
παίρνει πλαστικά και αλουμινένα μπου - υπόγειoυς κάδους , οι οποίοι αναμένοντα.
κάλια και να τα συμπέζεν. Όπως εξ γησε ο κ. Μαμσάκος, "είνα μετακνού - θούν προς χρήση και σε σχέση και με το
μενο και ανάλογα με τις καταστάσεις πρόγραμμα δημοσιότητας στο ΒAA για
μπορεί να μεταινηθεί σε οποιοδήποτε την ευασθητοποίηση των πολιτν στα
σημείο της πόλης . Αυτό που θέλουμε να απορρίμματα . Καθαριότητα δεν είναι
στείλουμε ως μήνυμα , είναι ότι ο Δήμος μόνο αποκομιδή. Καθαριότητα είναι αναΔράμας ετομάζεται με μια πράσνη κύκλωση, καθαρότητα είναι εκπαίδευση .
πόλη , με ό,τι αυτό συνεπάγεται Να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας , για να μποΤου Θανόση Πολυμένη
ΕΜΑπερίοδο ύφεσης φαίνε> ται πως μπαίνεο καταρρο κός πυρετός των πραβάτων ,
κυρίως λόγω της σταδιακής αλλαΥής του καιρού. Όσο ο καιρός ψυχραίνει τόσο περισσότερο η
κατάσταση θα γiεται ολοένα και
καλύτερη , καθς η σκνίτα που μεταδίδει την ασθένεια αρχίζει και
χάνεται.
Όπως φαίνεται πάντως , συ φωνα και με όσα δηλνουν στον
Πρωνό Τύπο άνθρωποι που
γνωρίζουν, όλα μοιάζουν όι τα
χαρότερα έχουν αποφευχθί και
α ζημές στο ζωικό κεφάλαιο
δεν είναι μεγάλες , όπως είε
συμβεί τη μαύρη χρονιά - του
2014 , όπου είχαμε φτάσει στη
θανάτωση χιλιάδων ζων.
Αναφορικά λοτόν με την πο ρεία της ασθένειας , ο προίστάμενος της Δεύθυνσης Κτηνιατροκής της ΔΑΟΚ της ΠΕ. είχαν μεγαλύτερα πραβλήματα από εμάς εδ- βάσει
Δράμας κ . Παπαδούδης , μιλντας χθες στον Πρωινό του οποίου αποζημνονται όλες οι χρήσεις εντομοκτό
Τύπο σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μα ανά- νων . Συγκεκριμένων δηλαδή σκευ ασμάτων που είναι εν
παυλα Η εκόνα δεν χειροτερεύει είναι λίγο- πολύ σταθερή, κάποια κοπάδια σχετικά βελτιθηκαν και κυρίως παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να προχωρούν στην
λόγω καιρού .
Οπως εξήγησε ο διος, όσοι θέλουν να κάνουν αγο τρούντα, αν βέβαια είναι πιστοπαιημένα ότι είναι νεκρά
ραπωλησίες ή για να προστατεύσουν τα κοπάδια τους , από καταρραϊκό πυρετό.
προχωρούν σε εμβολιασμό , με δικά τους έξρδα πάνρέσουμε να δσουμε το μήνυμα , ότι η
Με τη σειρά του , ο αντιδή μαρχος Προπρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Δράμας κ .
Κπσουκάκης, αναφερόμενος στο ζήτη μα των αποζη
μισεων , τοίζει ότι -στις 7 Αυγούστου 2020, εκδό
θηκε ένα ΦΕΚ - κατόπιν πέσεων άλλων περιοχν που
Οκ. Γ. ΚΤσουκάκης .
τομοαπωθητικά για να την σκνίπα, καθς επίσης ότι , οι
βιοκλιματική ανάπτυξη της πόλης, δεν θα
καύση των νεκρν ζων και μόνο αυτά
προσμεΟκ Κτσουκάκης , σημεινει ότι eni της ουσίας , οι
Κτηνιατροές Υπηρεσίες δεν έχουν κάποιες διαίτερες
Σεγεικό επίτεδο πάντως , "ο καταρροϊκός έχει απλω - οδηγίες για τοσυγκεκριμένο θέμα . Το μόνο που έχουμε
θεί σε όλη τη χρα , εν σε άλλους νομούς έχει εμφαν αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, είναι να γνονται συνές
στεί πιο καθυστερημένα . Εμείς στην Περιφέρεα εντομοκτοίες στους στάβλους , εν υπάρχουν και κάπάντως , ήμασταν από τους πρτους που νόσησαν τα ποια αντιπυρετικά σκευάσματα , που βοηθούν το ζο να
ανακύκλωσης και ταυτόχρονα με τους
κατάδια . Η εικόνα έχει σταθεραποιηθεί και με το που θα περάσει την κρίση του καταρροκο. .
κρυνει ο καιρός αυτό σιγά-σιγά θα σβήνει , επειδή η
από τη διαγωνιστική διαδικασία να δοΣε ερτηση σχετικά με τον εμβολιασμό, ο κ. Κπσου
μετάδοση του ού Yνεται με τις σκνίτες. Και άπως είναι κάκης τονίζει ιδιαίτερα ότι , <υπάρχει εμβόλιο, το ατοίο
όμως δεν χορηγείται από το δημόσια Σκεύασμα εμβολιασμού για τον καταρροbό πυρετό υπάρχει , αλλά θα
Yνωστό η κυκλοφορία της σκΜπας τον χειμνα σταμαπρέπει να το πληρσει οίδιος ο παραγωγός .
Κπσουκά κης: Με έξρδα των κτηνοτρό φων
οεμβολιοσμός
Σε δηλσεις του στο
Πρωνό Τύπο- χθες , ο
σελ4n
καθαριότητα δεν είναι προετοιμασία .
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη |
παιδίατρος
Πάκκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής A.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Ειδικευθείσα:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΠΡΩΝΟΣ
Κα ημερνές: 1000-13:00 και 18:00-20ω (ατός Τετόρτης)
Eαββατοκόρακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643791 / 2521 104962
ά Πλυντήρο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
Έ 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα