Πρωτοσέλιδο Αντίλαλος Μεσαράς:Recognized text:
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
02310Ο
antilalospress.gr
antilalospres: @
για άμεση και έγκυρη ενημέρωση
ΜΟΙΡΕΣ
GAUTOVISION
και στο διαδίκτυο!
ΤΕΧΝΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΕΤΟΣ: 27ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 1368
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ: 1,00 Ε
ΣΑΒΒΑ TΟΚΥΡΙΑΚΟ
Πρόταση του ΟΑΚ για δημιουργία διυλιστηρίου
Και ύδρευση
Φανερωμένης
νερο για
από Το Φραγμα
Ποιοτικό νερό στο δυτικό Τμήμα του κάμπου της Μεσαράς
σελ. 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Χωρίς νερό
για έξι μέρες
η Γαλιά
λόγω βλάβης
στις σωλήκες
υδροδότησης
"Τρέχει" την επικαιροποίηση
της μελέτης για την εκτροπή
του Πλατύ ποταμού
Στόχος η χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης
Στο Ταμείο Ανάκαμψης σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Αντίλαλου θα συμπεριληφθεί το μεγαλύτερο υδραυλικό έργο της Κρήτης, αυτό της εκτροπής του Πλατύ
ποταμού. Στην απόφαση αυτή έχει καταλή ξει το Υπουργείο Υποδομν θεωρντας πως
είναι μία μεγάλη ευκαιρία για τη χρη ματοδότηση του έργου που ο προϋπολογισμό ς του
αναμένεταινα φτάσει τα 130 εκατομμύρια ευρ.
σελ. 3
σελ. 4
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΚΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
"Ηρθαν" τα πρτα 7 εκατ. ευρ στο Δήμο Φαιστού
ΚΤΗΜΑ
Υπεγράφησαν
στο Τυμπάκι
οι συμβάσεις
των ιδιωτικν έργων
του CLLD/ LEADER
Μεσαράς
zαχαριουδάκη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στο Τοπικό Πρόγραμμα εντάχθηκαν δεκαοκτ ιδιωτικά έργα,
με συνολική δημόσια δαπάνη
3.541.836,79 ευρ , εν από το
Τοπικό Πρόγραμμα Ν. Ηρακλείου
εντάχθηκαν εξήντα ένα ιδιωτικά
έργα , με συνολική δη μόσια δα
πάνη 9.073.520,72 ευρ . Πρόκειται για ιδιωτικές επενδύσεις στους
τομείς της μεταποίησης - τυποποίησης αγροτικν προϊόντων, του ρισμού, πολιτισμού κλπ .
Το Κτήμα Ζαχαριουδάκη
δεν οδήγησε
μέρος των κρασιν του
σε κρατική απόσταξη κρίσης,
λόγω κορωνοϊού,
και προσφέρει
σε εξαιρετικές τιμές
ποιοτικό βιολογικό κρασί,
λευκό , ροζέ και κόκκινο,
χύμα σε ασκό.
Έφτασε στο Δήμο Φαιστού το πρτο ποσό από τα 18 εκατομμυρία ευρ που έχει εγκρίνει η κυβέρνη ση για το Δήμο , και αφορούν αποκαταστάσεις από θεομηνίες και πρόληψη
τυχόν σοβαρν προβλη μάτων λόγω κλιματικής αλλαγής. Ο Δήμαρχος Φαιστού μιλάει στον
"Α" για το που θα διατεθούν τα χρή ματα.
Πληροφορίες
τηλέφωνο 6972 99248
σελ. 10
σελ. 7
1368-16/10/20