Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τουρκική προπαγάνδα με "εντοπισμό" ελληνικν υποβρυχίων στο Αγαίο
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Η ΑΛΗΘΙΝΗ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0... ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΤΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ
Μ ΚΑΡΕΚΛΑΣ! "
ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ
Η ΕΚΟΝΑ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 5272 (11872)
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
ΣΕΛΙΔΕΣ
16-17
91771 109057165l
Feb 26 2020
Cyrus ΑΑ ParsE, The ΑΙ Oreonization
1a Ιolla. Califormiu,92037
Phone Number (805-096-01551
Εmail : Consul theaioreanizaτion .com
ένrus A. Parsa . Τe ΛΙ Organieutican , PRO SE.
UNITED STATES DISTRICT COURTT SOUTHERN
DISTRICT OF CALIFORNIΑ
Te Al Oreaniza tion, inε, Cyrus A. Parsa, Tiho worids
Peopie , Victirras of Perτρecutbon. Rape. Τorture.
Εεnceηtration Carmps, Se%. Human Bnd Organ
Trafficking and Organ Hauestang in china , Hon: Κong, ,
Arperice and Aονnd the World, mot limπίted to
demnosracy actuisis , Faiusn Dafa Practitiomers,
Urhur5, Clhristiaris, Tibeians. Iudacs, Lawyeraand
Jουπιalasts torτures and kifie! n Ehina-cinn Does 1.
FIRST ΑΜΕΝDED COMPLΑΙΝΤ ΑΝΟ
DEΜΑND FOR TRIAL B JUDGE
Uniimited
Pluintsff |s.
Honorable
United States District Jusge
Google LLG, Barack Hu5 sein Ohama, Joe Biden.
Petosi, John Ο .Brennon. Iames Comev, Amdrew
ΜεCabe, James εlapper, Facebσok. tn , DeεpMind
Ine, Aiphabet inc, The Woria Bank, Neuralamk Ir,
Tesla Inς , Larry Pege. Sergey Bin, Sunsar Pichal, Mark
(1 )MISUSE ΟE ARTΙ FICIAL
INΤELLIGENΝCE, CΥBERΝΕΤIGS.
ROBOΤICS , ΒΙΟΜΕTRICS ,
ΘΑΥΜΑΣΤ0
ΣΗΜΑΔΙ
Ευckerberg . Eion Musk. Amazο , Jeff Beros ,
DAitrosoft. Bil. Gates, C5OΝ PR Ρ Μine CNN.
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-11
ΣΤΑ ΑΚΡ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
"ΛΕΥΚΗΣ" ΚΑΙ "ΜΑΥΡΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΔΙΚΕΣ
ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
ΠΑ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΤΑΕΙΤΕΣ!
ΣΕΛΙΔΑ 4
V Συγκλονιστική μαρτυρία του πρ . 1
βουλευτή Ηλία Καλλιρα ν Το όρα - 1
μα της Γερόντισσας Κ. για τα ασύλ!
ληττα επερχόμενα και ο σταυρός ενep
στα χέρια του Χριστού μας!!! ν Κόψ 1
τε και μοιράστε την εικόνα της για να!
στην Καλιφόρνια ανατρέπει τα Πάντα! προστατεύσετε το σπίτι σας και
τους συγγενείς σας από τον μεγάλο 1
πόνο, τις δοκιμασίες και τη θλίψη!
ΡΤΡΙΑ
V Μήνυση δικηγορικού γραφείου
V Εδ και χλιάδες χρόνια οι
"αποστατικές δυνάμεις" Προσπαθούν
να εξαφανίσουν τον Ελληνισμό