Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

17

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5560

ΣΟΨΥ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑΡΑ ΑΤΟΜΑ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ, Ν. ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

247 ζήτησαν
βοήθεια
στην πανδηµία

Νέα έργα για τη
διαχείριση των
απορριµµάτων

ΣΕΛ. 6

:
Η
Σ
Α
Ί
Τ
Σ
Ε

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ
Η Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Αποφάσεις
τον
∆εκέµβριο
ΣΕΛ. 10

ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ: ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ

Επιστολήπρόσκληση
στον
Καραµανλή
ΣΕΛ. 12

ΣΤΗΝ «ΠΕΝΤΑ∆Α»
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Π.Ο.Υ.

Η Πάτρα...
των θορύβων!
ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 19-25

ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
∆ΙΑΓΟΡΑ-ΑΙΑΝΤΑ Γ.

ΣΕΛ. 9

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ

«Φως» στους
των
γρίφους εγκυκλίων
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ»
Η ΑΧΑΪΑ, 7 ΧΘΕΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ,
ΝΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΜΕ 508
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΕΛ. 3-4

Επένδυσε 5.000 ευρώ
σε... απάτη!
ΣΕΛ. 7

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ,
Ε∆ΡΑ Ο ΑΡΑΞΟΣ

Μπάχαλο
µε την ΕΠΟ
u ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 11 ΤΕΣΤ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

335 Μοίρα: Οι «τίγρεις» της Π.Α.
ΣΕΛ. 11

Ο λαθραίος καπνός
των λαϊκών αγορών

ΣΕΛ. 7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα