Πρωτοσέλιδο Φωνή του Μαλεβιζίου:Recognized text:
Προσλαμβάνουμε
άμεσα προσωπικό
(εργάτες και οδηγούς )
στα ελαιουργεία μας
του Μαλεβιζίου
Στείλτε το βιογραφικό
σας στο
[email protected]
[email protected]
ή καλέστε μας στο
2810 821475!
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 190
ΤΙΜΗ 1,5 Ε
ΘretanMil
Εβδομαδιαία έκδοση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Οκτωβρίου 2020
PREMIUMOLNE OLLS BYALMPAΑΝΤΑKIS FAΜI LY
Ζητούν κόμβο
και τωρα
V 569 υπογραφές στα χέρια
Περιφερειάρχη και Δημάρχου
ν θέτουν τους αρμόδιους φορείς
προ των ευθυνν τους
ν Το αίτημα των κατοίκων της
Ανόδου στηρίζει η αντιπολίτευση
Φύλλο 1
ppός : Πέριφέρειά Κρήτης( Ηεριφερειάρχη, Τεχνική Υπηρεσία)
Δήμο Μαλεβίζίου (Δήμαρχο, Αρμόδιους Αντ/ρχους,Δημ.Συμβούλους)
<Φλοι του προσωρινού κόμβου Ανόδουν
ΕΛΛΗΝΗΗ 5ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εμείς, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Ανόδου, εμείς,
που καθημερινά διασχίζουμε αυτό το σταυροδρόμι, αναγκαστικά, ελλείψει άλλης εναλλακτικής
που γινόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα μάρτυρες ατυχημάτων με υλικές ζημιές και
τραυματισμούς
που βινουμε τον φόβο και των εκνευρισμό οδηγν και πεζν
που καρδιοχτυπούμε κάθε φορά που τα παιδιά μας χρειάζεται να περάσουν από αυτό το σημείο
ζητάμε από τους αρμόδιους απαντήσεις, γιατί δεν έχει γίνει ο προσωρινός κόμβος ακόμα.
Ξέρουμε ότι η μελέτη είναι έτοιμη , όλα τα γραφειοκρατικά έτοιμα , ο ανάδοχος έχει αναλάβει το έργο,
αλλά δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή του (έχει πάρει παρατάσεις) . Απαντήσεις υπεύθυνες δεν έχουμε
πάρει μέχρι τρα.
Ζητάμε λοιπόν:
Διευκρινίσεις για τους λόγους που δεν έχει γίνει το έργο μέχρι τρα.
Την κατασκευή του κόμβου το συντομότερο δυνατόν.
σελ. 5
Στα "σύνορα" η λαϊκή-ΟΧΙ από το Τοπικό Γαζίου:
-. Φασουλάκης
ΔΕΥΑΜ
σελ. 2-3
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
σελ. 4
"Κόβει"
νερό και
στέλνει
Έβαλαν
τη γραμμή..
Ψάχνουν
επιπλέον
στάσεις
Κοσμήματα
Ωρολόγια
εξδικα
για χρέη
ΔΕΙΤΕ LIVE την Κυριακή 18 Οκτωβρίου
και ρα 4 μμ. τον αγνα της Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΑΜΥΡΟΣ RC
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ . ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ
Λ 62 Μαρτύρων 61 Ηράκλειο
Τηλ 2810 256 100
est .
ΑΛΜΨΡΟΣ- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1Ε.
4 fonimaleviziou.gr