Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ερδομαδιαία Εφημερίδα
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 2641 0 49000
33 εκ ευρ για την
ανάπλαση της
Χαρλάου Τριούπη
Έρχεται το Εξοικονομ -Αυτονομν
Τον Δεκέμβριο οι ατήσεις στην Δυτική Ελλάδα
Εο πλαίσιο ρύθμισης
φορολογικν οφειλν
Ενανέοπλaίσοpίθμισης φοροογν οφρe
λν ανoοίνωε την Πaτη 8 Οωβρίου ο
4ς πυ δμουργήθηκαν την πρίοδο Μaρt.
εup Τιrpέrε
ΣΕΛΙΔΑ 6
σε ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΑΣ
οpaνv κα μοκτυν πpοων γα το
200ΣΕΛΔΑ 10
Ετοχικό Βοήθημα:
δάστημα ΛΑ 14
Α τις 30 Νομβρίου ικνά η υποβαλή ατήστων να το Εξο κονομΑυτονομ a τς εαφeες Συνεχίζονται οι αιτήσεις
κονομ Αυwνομ, θα έι προϋτολογσμό 850 εκεup και θα pauίνε ανoxτό , μέριεξωντλήμε
Πάνω από 20 εκ.
σία υποβολής ηλετpοννατήσεων για το
ευρ για την διαχείριση στερεν
ατοβλήτων
50820.6ς 101640pκαι κατaβλλτα
Ατήσεις για 9.200 θέσεις εργασίας
με 830 ευρ μικτό μισθό
Παραιαιο θέρμανσης
ΣΣαληεaια ατήπικι πχαρήσαν για 9.200νάς θέσας φγοσίος με κατταο μαθ5 830ευρ κα ιγίνεται με το επίδομα
επδότηση 0% (αντστο όρο τι 830 aρμηνα0 για την πρόσληψη σιδοτούμε νων ανpωv όλων των
ηλον γα το πρόγραμα μπαφωής τς επιλότησης ακργίας στ επχορήγη ση εργασίας μέσω της στ
Στο Επχεφησακό Πρό .
φορν , Περβάλλον και Anγοδοτν atρχια σε 826 αρμηναία κα 11564 αp ήσα ΣΕΛΔΑ 11
ευp τολίτρa Ο τtς arές ενα χαμαλόπ
paν αποήτων περοκ
Άνοιξε το πρόγραμμα
<Σύγχρονη Μετα1οίηση στη Δυτική Ελλάδα ΣΕΛΙΔΑ 6
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Μτρα κατά του
Eνανο πρόγαμα. προϋπολογισμού 10 ο p για τν σήρξη της τοσημτκότη τας. άνοξε σην
κα της ανταγωνιστικότητ ας Μπατοπον κα λοτνεπχαρή στων της ΠΔΕΣΕΛΔΑ 11
Το φαινόμενο που
μας τρελαίνει
ΣΕΛΙΔΑ
Η Αναγγελίαν χαταγράφει
την Ποητική Κοινότητα της Αιτωλίας
Βυνουκ μον ατατηλή poμaκότη.
Εργα 7.858.000
ευρ στον
Δήμο Αγρυνίου
H Αναγελία 0εινα δύσα δημόστο βήμα δpρaσης στους νέους Απωλούς πουπές κάπω των 33 ετν
ή ιόσωνείαι άνω των 33 ετν, αλλa δον dρυνεδαι οόα βο ΣΕΝΑ 23
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ψάχνεις για
δουλειά;
προχησε η Οκοναμή
ψάχνει για σένα και ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ
δημοσεύει στις σελίδες της ανοχτές
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ δ