Next

Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Το Υδρογόνο
στην εκπαίδευση
Η μέθοδος εκπαίδευσης STEAM
με τεχνολογίες Υδρογόνου , στην
πρτη εκδήλωση του eForum
Καινοτομίας. Ενδιαφέροντα συμπεράσματα και συμπράξεις.
Ενστάσεις ΤΕΕ/ΤΔΕ
για νέο Εξοικονομν
Σ Τη διαμαρτυρία του για τοντρόπο
με τον οποίο θα καταχωρούντα
οι ατήσεις στο νέο πρόγραμμα
εκφράζει ο Β . Aβαλής πρόε
δρος ΤΕΕ Τμ. Δυτ. Ελλάδος .
E.Ν.Α: Ενισχύστε
το Καραμανδάνειο
Σελ. 3
Σελ. 15
Σελ. Ε
ΙΣύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίος
| wave
|Μαζνος 94 1262 21 Πάτα
Τηλ: 2610 620 574
πωλείο!
Θυμάρι
| www.symboulos.gr
|0-mailf symbouloeotonetgr
Τιμή Φύλλου: 1,00 ε
Περίοδοs r| Ap. Φύλλου 1175
| Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020
επιχ ειρήσεων
Ν.Ε.Ο. Πατρν Αθηνν 4- Πάτρα
Τηλ. 2610450050
Σκουαλένιο
> Εν η μονιμοποίηση των περιορισμν επιδειννει την κατάσταση στην οικονομία
Στη μάχη κατά
Η αβεβαιότητα
της covid-19
τσακίζει και την αγορά της Αχαίας
ΕΛΑΙΟΥΡΕΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ελαιουργικές ΕΠιχειρήσεις
Πατρν , η εταιρεία Phamagnose
σε συνεργασία με to Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας και Ανο σολογίας του Πανεπιστημίου
Πατρν αξιοποιούν με ΠρωοΠοριακό τρόπο tα δευτερεύοντα
υποπρoϊόντα του πυρηνελουργείγια την Παραγωγή σκουαλενίου, Ποu θα συμβάλλει και στην
μάχη κατά ης Covid-19.
Σημαντική κάμψη στην κατανάλωση Παρου οιάεται σε τonικό επίπεo , εξαιτίας των νέων
μέτρων τα onoia θα ιοχύσουν μέχρι και τις
25 Οκτωβρίου . Επικρατεί μια γενικότερη
αβεβαιότητα για το τί Πρόκειται να ακολουθή σει και έχει διαμορφωθεί μια άσχημη Ψυχολογία στην αγορά , Πou Προσπαθεί να βρει το
βηματισμό της . Σύμφωνα με εχπροσπους
του εμιορικού κόσμου, η χρήση μόσκας σε
όλους τους χρους έχει Πaίξει καθοριστικό
ρόλο στην διάθεση των καταναλωτν , οι
onoίo aαυτοπεριορίζονται στα απολύτως
anapaίτmτα . Aπό την άλλη τα επιΠρόσθετα
μέτρα Που επιβλήθηκαν με μείωση του αριθμού των Πελατν , έδωσαν το τελειωτικό κτύ Πημα στην εστίαση , Που δίνει Πλέον τη μάχη
για επιβίωσn .
Μιλούν σιον -Σ.Ε> οι
Κωνσταντίνος Ζαφr ρότουλος, Πρόεδρος
1ου Εμορικού Συλλό yου Παιρν , Σπύρος
Στεργίου Πρόδρος
Συλλόγου Καιαστ μάτων Εστίαoης και
Αναψυχής Πργος
Παπτάς Πρόεδρος
Οικονομικού Εμελητηρίου Τμ. Δυικής
Ελλάδας , Παναγιτης
Σκένιζος Πρόεδρος
ΟΕΒΕΣΝΑ .Περιγράφουν αναλυικά mηv
κατάσταση που έχει
Σελ. 3
Αναβάθμιση
μέσω ΕΣΠΑ
Ξεκινάει το Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σε διάφορα
σχολεία ης Αχαΐας.
διαμορφοθεί μέγοι
Σελ. 12-13
Σελ. 19
- Απόψεις , σελ . 8
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΗ
cpopoi5
ΕΚΒΕΣΗ
ΕΚΒΕΣΗ
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
37-30/10 2020
Ενέργεια
& ΣΠίτι
12/10-31/12/2020
Καινοτομία
& Ανάπτυξη
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετοχή
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis. gr
Ανθείas 38 & Ακτη Δυμαίων , Τη.:2610 315478
20201
Στο πλαίσιο του
Στο πλαίσιο του
Forum
+πράξει
για βρούμε το χαμένο μαs τυρί
23-29 Νεμβρίου 2020
ANΑΠΤΥΞΗ Σ.