Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΙΡPFAEP
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12617
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 .Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές έλλειμμα 7 δισ. ευρ στο 9μηνο
Υστέρηση 2 δισ. στα έσοδα τον Σεπτέμβριο
Πάνω από 1.000 θάνατοι
Γερμανικό
την ημέρα στην Ευρπη!
τελεσίγραφο
Ηεξέλιξη της πανδημίας Covid 19 στην Ευρπη είναι επολύ
ανησυχητικήν , παρά το γεγονός ότι η κατάσταση δεν είναι
αντίστοιχη με αυτήν που επικρατούσε την άνοιξη , προε .
δοποίησε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τυ
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ο αριθμός των ημερήσι
ων κρουσμάτων συξάνεται , οι ισαγωγές στα νοσοκομεία
επίσης Η Covid-19 είναι πλέονη πέμπτη αιτία θανάτου και
έχουμε φθάσει το όριο των 1.000 θανάτων ημερησίως, δή .
λωσε ο Χανς Κλούγκε. Παρά το γεγονός όι καταγράφουε
δύο ή τρεις φορές περισσότερα νέα κρούσματα ανά ημέρα
σε σχέση με την κορύφωση του Απριλίου , εξακολουθούμε
να έχουμε πέντε φορές λιγότερους θανάτους, τόνισε επιμέ
νοντας στην σημασία των νέων μέτρων.
σε Αγκυρα
Γαλλία και η Γερμα νία κατηγόρησαν την
Τουρκία ότι συνεχί.
ξει να προκαλεί την Ευροπαί .
κή Ενωση με τις ενέργειές της
στην ανατολική Μεσόγειο και
της έδωσαν προθεσμία μιας
Πιωμένα έσοδα κατέγραψε ο προϋπολογισμός τον Σεπτέμ"βριο λόγω των αναβολν στις φορολογικές υποχρεσεις
εβδομάδας ια να ξεκαθαρίσει
τις θέσεις της .
Είναι ξεχάθαρο σε εμάς ότι η
Μεταξύ των καλύτερων
πανεπιστημίων στον κόσμο
το ΑΠΘ
που αποφάσισε η κυβέρνηση για να διευκολύνει πολίτες και
Τουρχία προβαίνει διαρχς σε
προκλητικές ενέργειες οι οποί .
ες είναι απαράδεχτες, δήλωσε
οΓάλλος υπουργός Εξωτεριχν
Ζαν-1β Λεντριάν . Ο ίδιος προ .
σθεσε πως η Ευρωπαϊκή Ενω ση είναι έτοιμη αν η Τουρχία
δεν επιστρέψει στον διάλογο .
Ο Γερμανός υπουγός Εο
επιχειρήσεις εξαιτίας της πανδημίας.
Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν
υστέρηση εσόδων 1,904 δισ. το Σεπτέμβριο, οπότε στο ταμεο
μπήκαν 3,942 δισ.
Την 362η θέση παγκοσμίως και τη 2η θέση μεταξύ των ελ.
ληνικν Πανεπιστημίων κατέλαβε το Αριστοτέλειο Πανε πιστήμιο θεσσαλονίκης , σύμφωνα με τον διεθνς ανα.
γνωρισμένο πίνακα κατάταξης Performance Ranking
of Scientific Papers for World Universitiess του National
Taiwan Univνersity .
Το Αριστοτίλειο Πανεπιστήμιο αξολογείται σε πίντε από τα
έ4υρύτερα επιστημονικά πεδία και σε 14 από τα 24 επιλεγ .
μένα θεματικά πεδία και κατατάσσεται στα πρτα 300 Πa .
νεπιστήμια παγκοσμίως σε δύο ευρύτερα επιστημονικά πε.
δία, της Γεωπονίας (250ή θέση) και της Ιατρικής (283η θέση),
και σε 12 θεματικά , με αξιοσημείωτα εκείνα της της Γεωπο
vίας (146η θέση) , των Πολπικν Μηχανικν (158η θέση).
Το μεγαλυτερο
μέρος των απωλειν ,1,6 δισ. οφείλεται σε
αναβολές πληρωμής φόρων λόγω πανδημίας , αλλά και στις
αλλαγές στο πρόγραμμα εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ .
Ο προϋπολογισμός στο 9μηνο εμφανίζει πρωτογενές έλλειμ
μα 7 δισ. έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 4,5 δισ. το αντίτεριχν Χάιχο Μάας δήλοσε
για την πιθανότητα να αποφαστοιχο περσινό διάστημα , τα καθαρά έσοδα είναι μειωμένα
κατά 12,3% στα 33,5 δισ., στα φορολογικά έσοδα η πτση φτάνει το 14,9% και περιορίστηκαν σε 31,032 με υστέρηση εννιαμήνου περίπου 5,5 δισ., εν οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά
5 δισ. και ανήλθαν στα 44,766 δισ.
σισθούν κυρσεις από την ΕΕ
πως η Ενση θα περιμένει μια
εβδομάδα για να αποφασίσει
πς θα αντιδράσει .
'οια ,
Ψάχνει αδήλωτα εισοδήματα
η Εφορία
ΚΠρεμιέραν για Το πετρέλαιο
θέρμανσης
Τράπεζες: Φθηνή ρευστότητα
39 δισ. από την ΕΚT
Σαφάρu ελέγχων σχεδιάζει να εξαπολύσει η εφορία
ελέηχοντας τις κινήσεις καταθετικν λογαριασμν ,
των πιστωτικν και χρεοστιχν καρτν αλλά χαι στις
πληρωμές λογαριασμν για ηλεχτρικό ρεύμα , νερό , κ .
νητή χαι σταθερή τηλεφωνία καισε μια σειρά άλλων δα.
πανν διαβίωσης των qορολογουμένων προκειμένου να
εντοπίσει τα αδήλωτα ποσά των εισοδημάτων τους .
Παμμέρα έχανε χθες το πετρέλαιο θέρμανσης με
Η την τιμή του , σύμφωνα με παράγοντες της αγορaς
καυσίμων , να διαμορφνεται στα 80 με 82 λεπτά το λί
τρο.Υπενθυμίζεται ότι λόγο της παράτασης που δόθη
κε στην προηγούμενη χειμερινή περίοδο πολλοί κατα.
ναλιωτές έχουν γεμίσει τις δεξαμενές τους από τον Μά.
to, εχμεταλλευόμενοι τις χαμηλές τιμές .
39 διο . ποσεγγξει η ρενστότητα που έχουν
αντλήσει οι ελληνικές τράπεζες από το ευρωσ .
στημα ως το τέλος του Αυγούστου. Ο δανεισμός
των ελληνικν τραπεζν από την ΕΚΤ στο τέλος Αυ
γούστου έφθασε τα 38,9 διο . από 12.3 διο . που ήταν τον
Μάρτιο. Στις αρχές του έτους ήταν στα 9 δισ . ευρ .