Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜASTER PιAN
ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΜΕΝΑ
,nν nρόταση γα
το Master Pian nρότοση ουτούοια , στε pευής Ενοuπος Πpέβεο
Παραθέτουμε
του Αιμανιού της η ονή γνμη να αντ . Ό Ανδρόνκος , Βaσnεο
θεοαν στο Δημο μέσω τοσυμφέρον του Εμno- κτορο έoouν nopοoλου .
της nλεκτρονικής φόρ - pκού Λιμανιού.
μος της ψηφακής δια .
ΕΙΣΑΓΩΗ
ματες του εμηορικου Λμενεργατν nρέβεζος , υ κάνο υκ no on
Λιμένα.
σμός διόκτητων ΔΧΟ
μοσιεύουν την nρότοση Aυτοκινήτων N . Πρέβε- Pi υ nνα τK npepeo
ηpenει να δημοσιευτούν Μεταφορικός Συνεταιρ - wuon κι τν uπφέωση να
ter Pan toυ λιμένος
Συνεχίνε. τις προκλήσεις Αγκυρα
οι Τουρκικές Αρχές
κράτησαν 20 πεπτά στον αέραι
Το κυβερνητικό αεροσκάφος της Ελλάδας
Σκότωσε ή βασάνισε ζο
και εκεί μπαίνει τελεία!
Της Κατέρινας Παπαποστόλου. Τη.
στον αέρα οι toυρκικές
αρχές tο κυβερνητικό
arpooκόφος της Ελλάδα
τα σύνορ
ΑΔΙΑΝΟΗΤΑ Τ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑΙ
ΓΑυτά δε γίνοντα ούτε στους ζουnoυ με φυnoρκο τον
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΖΩΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Να απομακρυνθούν
άμεσα .
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ .
Πληροφορήθηκα χθες ότι αδειοδοτή .
Δεκατρείς μήνες
σχεδόν έχουν nspάσει
ano την ημέρα nou n
νέα Δημο τική Αρχή aνέλαβε καθήκονα.
Στον τομέα tων uno χρεσεν της anένa .
ντι στα ζα, η μέχρι
τρα ηαpοuσία της
κρίνεται ανεπαρκέστατη έως εκΒρική.
κρυνθούν άμεου .