Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5559

Ο ∆ΙΑΡΡΗΚΤΗΣ ΠΗΡΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60.000€ Η ΛΕΙΑ ΤΟΥΣ

«Ποντικός»
στο σπίτι του
Ε.Φλωράτου

Απανωτά...
τα χτυπήµατα
των
επιτήδειων

Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ... ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΣΕΛ. 7

453 ΝΕΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΧΘΕΣ, 13 ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Εφιαλτικές
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΧΘΕΣ

Υγεία και...
ασφάλεια

οι διαστάσειςτης πανδηµίας

«ΚΟΚΚΙΝΙΣΕ» Η ΚΟΖΑΝΗ, ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
 ΑΧΑΪΑ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ,
ΚΙ ΑΛΛΟΣ ΝΕΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΓΝΠ
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ

ΣΕΛ. 10

ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Παράταση
για τον
αναπτυξιακό

ΣΕΛ. 3- 4

ΣΕΛ.12

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ: ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

ΣΕΛ. 19-25

ΕΠΟ: ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η ΜΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Βρήκε λύση
για την Παναχαϊκή
l ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: ∆ΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΑ∆,
ΠΑΝΟΠΛΟΣ ΜΕ ΤΡΙΤΩΝΑ

Ο «Πατρινός»
Γιώργος
∆ελαστίκ
ΣΕΛ. 13

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι καθηγητές...
δεν συµφωνούν
ΣΕΛ. 10

∆ιευκρινίσεις
επί.. ασαφειών!
ΝΕΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 11