Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

21oC, 21:00

18oC - Υγρασία 90%-97% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:51 - Δύση ηλίου: 18:58

€0.80

Ìçí ðåôÜîåéò ôßðïôá

Ο Γιώργος Δελαστίκ ήταν εμβληματικό μέλος της κομμουνιστικής Αριστεράς στην 3η ελληνική Δημοκρατία. Η διαδρομή και η στάση ζωής του
περιγράφουν το γονιδίωμά της. Συνιστούν ανθρωπότυπο. Η δημοσιογραφία έπεται. Άλλωστε είναι ακόμα ένας από τους πολλούς εκείνους, που έτσι και σκεπάσεις το όνομα, τα βιογραφικά χαρακτηριστικά τους, κατ’ αρχάς, ταυτίζονται. Λιγότεροι εκείνοι
που συνέχισαν. Ο Γιώργος το πήγε μέχρι τέλους. Το τέλος, που με τον έναν και τον άλλον τρόπο, αποστερεί εσχάτως όλο και συχνότερα αυτούς, που προσδιόρισαν πρόσωπα και πράγματα. Με την προσωπικότητα, την αναλυτική σκέψη, την αισθητική. 3»

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5220

ΕΚΤΙΝΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 453 ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΔΥ

ÊáèáñÞ ðáñÜ ôï ñåêüñ êñïõóìÜôùí
ÍÝï áñíçôéêü ñåêüñ
êáé ìå 13 èáíÜôïõò

ΑΘΗΝΑ (ΕΟΔΥ). Ολοένα αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων από
τον νέο κορωνοϊό στην Ελλάδα, καθώς μετά από την ημερήσια ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, ανακοινώθηκαν 453 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 63 συνδέονται με γνωστές
συρροές και 27 εντοπίστηκαν στις
πύλες εισόδου της χώρας.
Σελίδα 3»

Ôïðéêü lockdown
óôçí ÊïæÜíç
Χαρδαλιάς: Η ενεργοποίηση του επιπέδου συναγερμού 4 για την Κοζάνη, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για όλους μας, σε όλη τη Χώρα. 3»

Ç Óáãéáäéíïý óôç èÝóç ôïõ ÆÞêïõ
óôï ä.ó. ôïõ íïóïêïìåßïõ
Για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, επιγράφεται στον λογαριασμό f/b της Έλενας Σαγιαδινού (δ), η συμμετοχή της στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στο στιγμιότυπο, από την ίδια πηγή, μαζί με
τον διοικητή Λ. Ρουμπάτη και την αντιπρόεδρο στο δ.σ., Αλεξάνδρα Καλαϊτζόγλου.

«Ìå ôç öüñá ðïõ Ý÷åé ðÜñåé ï êïò ÄéïéêçôÞò, óå ëßãï
èá ÷åéñïõñãåß êéüëáò!», ëÝåé ï ÌðÜìðçò ×áñáëÜìðïõò

ÅêôåôáìÝíá,
ðåñéïñéóôéêÜ
ìÝôñá óå Ãáëëßá
& ÇíùìÝíï
Âáóßëåéï 19(15)»

ÐñåìéÝñá óôçí ÊáóôïñéÜ
ãéá ôïí ãõíáéêåßï ÁÏ
ÊÝñêõñá 96 »
17(13)

10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα