Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 15ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27646
Η πανδημία έφερε
τριπλασιασμό του
δανεισμού των
ελληνικν τραπεζν
Επενδυτικό ενδιαφέρον για τον
ναυπηγοεπισκευα στικό τομέα
από την ΕΚΤ
Τα 39 δισ ευρ προσεγγίζει η ρευ στόΗ αναζω ογόνη ση του
τητα που έχουν αντλήσει οι ελληνικές
τράπεζες από το ευρωσύστημα ως το τέλος του Αυγούστου. Μετά το ξέσπασμα
της πανδημίας χαι τα έκταχτα μέτρα που
εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Μάρτιο, στα οποία περιλαμβάνεται η αποδοχή των ελληνικν ομολόγων
ως ενέχυρο στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης και η χορήγηση ρευστότητας
προς τα πιστωτικά ιδρύματα
με αρνητικό επιτόκιο, τα Σ
ναυπηγοεπισκευαστικού
τομέα της χρας είναι ένα
στοίχημα που πρέπει να
κερδηθεί . Η εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος
για τα ναυπηγεία Ελευσί .
νας και Σκαραμαγκά , αλλά
και γενικότερα στον ναυτηγοεπισκευαστικό τομέα ,
δημιουργεί αίσθημα αισιοδοξίας για την αναγέννηση των ν αυπηγο επισκευαστικν δραστηριοτήτων.
Σκαραμαγκάς , Ελευσίνα
και Σύρος σχηματοποιούν
την τρίαινα> της ναυπηγικής βιομηχανίας της χρας,
η οποία ως γνωστόν υπέστη
σοβαρό πλήγμα, όπως άλλωστε έχει υποστεί ο τομέτο κόστος του
απολεμικού
μαραθωνίουν
μεταξύ ΕλλάδαςΤουρκίας
Εκατομμύρια ευρ κοστίζει καθημερι
νά ο <πολεμικός μαραθνιος> που έχει η
Ελλάδα με την Τουρκία , όπως αναφέρει
στο Sputn ik ο καθηγητής της στρατιωτικής σχολής <Ευελπίδωνν, Κωνσταντίνος Γρίβας και ο υποστράτηγος , εα. Ιο
άννης Κουτσαϊμάνης.
Από τον περασμένο Μάρτιο, οπότε και
η Τουρκία εξαπέλυσε την <υβριδική επί
θεσην , όπως έχει χαρακτηριστεί , κατά της Ελλάδας με
ας σε παν ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω του σκληρού ανταγωνισμού από τα ναυπηγεία της Απω
Ανατολής (φτηνά εργατικά χέρια , συχνά
απουσία μέτρων προστασίας του περιβάλ
λοντος , πρόσβαση σε κρατικές χοηματοδοτήσεις η σε άλλες περιπτσεις υψηλή τεχνογνωσία κ.α. ).
Στην Ελλάδα ο ναυπηγο- επισκευαστικός(κατασχευ αστικός κλάδος κατέρρευσε
όχι μόνο λόγω παγκόσμιας χρίσης αλλά κι
από άλλες ελληνικές παθογένειες και την
αδυναμία του χράτους και των ιδιωτν να
παρουσιάσουν ένα σο βαρό , στραμμένο
προς το μέλλον σχέδιο για την βιωσιμότη
τα των ναυπηγείων.
Ευτυχς αυτή κατάσταση φαίνεται πως
αλλάζει μετά την επιτυχή επανεκκίνηση
από την ΟNEX των ναυπηγείων της Σύρου, αλλά και της διάθεσης της παρούσας
κυβέρνησης να προσελκύσει επενδύσεις
σε ένα τομέα με ιδιαίτερη
σημασία, καθς η Ελλάδα Σ 2
Πρόβλεψη σοκ ΔΝT για 9,5% ύφεση
της Ελλάδας το 2020
ΑΠοκατάστα ση της
Υφεση για το 2020 αλλά και επιστροεμπιστοσύνης zητά
η Γερμανία από
την Αγκυρα
Μέχρι και απλεια ακοής
από τον κορονοϊό
φή στον δρόμο της αν άπτυξης εντός του
2021 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο ότι θα σημεισει η ελληνική οι .
κονομία . Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις
περιλαμβάνονται στην έκθεσή για τις
Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές
(World Economic Outlook) που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του οργανισμού.
Ειδικότερα, το Ταμείο εκτιμά ότι η ύφεση θα διαμορφωθεί στο 9,5% για το 2020
χαι ότι θα σημειωθεί ανάπτυξη 4,1% το
Εαφνική και μόνιμη απλεια ακοής μπορεί να προκαλέσει η Covid-19, σύμφωνα με
Να απέχει από μονομερείς προκλήσεις
επιστήμονες στη Βρετανία, με επικεφαλής μία Ελληνίδα της διασποράς, που μελέτησαν την περίπτωση ενός 45χρονου ασθενούς. Μετά την απλεια όσφρησης και γεύσης,
οι επιστήμονες διαπιστν ουν, πλέον, ότι ο κορονοϊός SARS -C oV- 2 μπορεί να κάνει ζημμά και στην ακοή .
Οι ερευνητές , με επικεφαλής τη δρα Φωτεινή-Στεφανία Κού μπα του Πανεπιστημιακού
Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL) και του Νοσοκομείου Royal National Throat
Nose and Ear Hospital, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ια- /,
κάλεσε και πάλι την Τουρκία η γερμανική κυβέρνη ση, επαναλαμβάνοντας ότι ε
ναπόκειται στην Αγκυρα <να αποκαταστήσει την χαμένη εμπιστο σύνη και να
δημιουργήσει ατμόσφαιρα στην οποία οι
διερευνητικές συνομιλίες να υπόσχονται
επιτυχίω .
Από το Βερολίνο επισημάνθηκε ακόμη
ότι οι αποφάσεις του τελευταίου Ευρωπα
Τκού Συμβουλίου παραμένουν τουλάχιστον
μέχρι τον Δεκέμβριο η κατευθυντήρια
γραμμή των σχέσεων ΕΕΤουρκίας .
2021.
Σχετικά με το έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχουσν συναλλαγν, το Ταμείο εκτιμά
πως θα αγγίξει το 7,7% του ΑΕΠ το 2020
και ότι θα υποχωρήσει στο 4,5% του ΑΕΠ
εντός του 2021.
Οσον αφορά την ανεργία , το ΔNT την
τοποθετεί στο 19,9% για το ΛΛΑ
ww.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα