Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Το Κέντρο
Υγείας Κοζάνης
στη μάχη του
COVID-19 - Σε
ποιους θα
διενεργείται
τεστ

σελ ~ 5

Νέο κρούσμα
σε εργαζόμενο
τεχνικής
εταιρείας στο
εργοτάξιο της
Πτολεμαΐδας 5
- Οκτώ τεχνίτες
σε απομόνωση

11 αστυνομικοί της Π.Ε.
Κοζάνης θετικοί στον ιό
- Οκτώ σε απομόνωση

σελ ~ 3

Τάξεις με πάνω από 20 μαθητές στην
Κοζάνη - Να γίνουν περισσότερα τεστ
στη σχολική κοινότητα, να αυξηθεί
το προσωπικό καθαριότητας
σελ ~ 3

7324

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Δύο ακόμα
κρούσματα στο
Νότιο Πεδίο
το τελευταίο
δεκαήμερο
- 12 άτομα σε
καραντίνα

Νίκος Χαρδαλιάς: Η κατάσταση
στην Κοζάνη είναι κρίσιμη
- Υπάρχουν 181 ενεργά
κρούσματα, 8 νοσηλεύονται
και 101 βρίσκονται σε
κατ’ οίκον περιορισμό

σελ ~ 24

Απολύμανση
στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νέας
Νικόπολης λόγω
κρούσματος

σελ ~ 5

σελ ~24

σελ ~ 24

15 περιστατικά
COVID-19
νοσηλεύονται στο
Μαμάτσειο - Ασθενείς
μεταφέρονται σε
άλλα νοσοκομεία